UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                 
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
Total  
  Alt Camp  4  4    10  5  3  6  4  1  1  4  1  2  10    2  57      4  4  61  
  Alt Empordà  9  15  14  14  10  8  15  16  3  21  5    7  4  7  3  151    5  1  6  157  
  Alt Penedès  2  15  18  21  32  6  40  8  6  43  10  10  13  78  2  21  325  2  9  7  18  343  
  Alt Urgell    7  3  2  2  4  3  1  1  8  2  1  3  3  2  1  43    3  4  7  50  
  Alta Ribagorça    4      3          3  2        1    13        -  13  
  Anoia  4  26  25  16  18  9  29  8  8  26  8  6  77  21  5  3  289  6  6  8  20  309  
  Bages  5  59  29  16  14  7  35  4  13  10  13  15  349  5  12  3  589  26  11  17  54  643  
  Baix Camp  6  31  19  24  28  11  24  8  4  21  13  6  4  22  8  8  237  2  5  6  13  250  
  Baix Ebre  3  5  13  7  15  7  14  7  3  16  4  3  1  13  4  5  120  5  5  5  15  135  
  Baix Empordà  1  9  9  9  7  6  14  10  5  23  13  2  1  1  1  5  116  3  1  3  7  123  
  Baix Llobregat  22  190  233  184  203  68  257  68  28  382  323  103  82  295  34  116  2.588  40  73  55  168  2.756  
  Baix Penedès    9  12  3  7  4  9  1  2  15  20  3  1  96  4  7  193  2  3  2  7  200  
  Barcelonès  97  636  721  504  985  284  738  231  185  1.218  360  303  43  292  104  216  6.917  122  294  117  533  7.450  
  Berguedà  3  4  4  8  6    10  3    11  3  2  23  3  4  6  90  2  2    4  94  
  Cerdanya      4  1  2  1  2            2  1    2  15    1  2  3  18  
  Conca de Barberà  1  2  2  3  3    2      4      1  2  1  2  23  1    2  3  26  
  Garraf  5  13  30  10  25  19  37  17  5  26  44  14  2  228    21  496  5  20  9  34  530  
  Garrigues    1  2  3  1    2      3  3      1    1  17        -  17  
  Garrotxa  1  11  7  8  10  4  9  1    13  6    1  4  4  1  80  3    1  4  84  
  Gironès  9  19  19  24  23  8  16  10  5  19  9  3  3  6    6  179    7  2  9  188  
  Maresme  11  77  102  80  136  54  131  58  23  266  49  40  7  20  11  34  1.099  12  20  16  48  1.147  
  Montsià    8  10  2  5  2  9  10  3  14  2  3  2  4  6  2  82    2  1  3  85  
  Noguera  1  6  3  5  3  3      2  8  2  1  2  2  2  1  41  2  1  1  4  45  
  Osona  6  23  31  26  53  16  46  8  3  62  10  8  41  8  6  7  354  3  6  5  14  368  
  Pallars Jussà    7  2    6    1    1  6    1    1  1  1  27  1    1  2  29  
  Pallars Sobirà    1  1    1    4    1  3  1      1  1    14        -  14  
  Pla de l'Estany    2  3  1  1    1    3  6  2      1  5    25    1  1  2  27  
  Pla d'Urgell    11  6  3  5  4  3    1  2  3  1      3  2  44    1  2  3  47  
  Priorat  1  2  1  1            1          1  1  8        -  8  
  Ribera d'Ebre    13  1  1  4  2  6  2    9  3  1  3  7  1    53        -  53  
  Ripollès  1  7  9  4  2  4  7      7    1    1  1  3  47    1  2  3  50  
  Segarra  2  4  5  10    1  3  1  1  11  3    7  4  1    53      2  2  55  
  Segrià  5  22  33  27  24  10  12  8  4  24  15  4  6  5  4  2  205  1  10  10  21  226  
  Selva  2  17  19  7  18  7  24  21  3  23  17  3  1  4  3  3  172  4  6  7  17  189  
  Solsonès    9  7  2  6    3  1    11  1  4  13  1      58    1  2  3  61  
  Tarragonès  3  16  24  23  41  14  16  11  5  16  17  5  4  37  5  7  244  1  5  5  11  255  
  Terra Alta  1    3  2  1    1  3    2  1    4  1  1  3  23      2  2  25  
  Urgell    18  6  6  9    3  1    11  1  1  3  5  1  1  66  1  2  1  4  70  
  Val d'Aran    3  2  1  2  2  1    1  5  1  1  1        20      1  1  21  
  Vallès Occidental  27  1.237  102  127  148  63  174  62  285  133  50  78  64  31  81  53  2.715  481  43  155  679  3.394  
  Vallès Oriental  13  204  80  61  85  44  84  24  41  184  38  36  16  24  10  30  974  23  16  20  59  1.033  
  Total  245  2.747  1.614  1.256  1.949  675  1.791  607  646  2.667  1.058  660  789  1.242  337  579  18.862  748  560  479  1.787  20.649  
  Dades a abril de 2019