UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                   
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
860
EEI
Total  
  Alt Camp  3  5  1  10  8  2  4  3  1  5  3  1  3  8    1  58      5    5  63  
  Alt Empordà  8  15  16  16  10  7  12  18  1  22  5  3  3  4  9  6  155  1  5  1    7  162  
  Alt Penedès  2  14  17  22  35  6  40  5  5  49  10  14  16  82  2  24  343  2  10  6    18  361  
  Alt Urgell    4  4  4  4  5  3  1  1  9  2  2  3  4  2  1  49    3  3  1  7  56  
  Alta Ribagorça    4      2          3  2  2          13          -  13  
  Anoia  2  24  25  23  19  8  26  6  9  24  6  11  117  17  4  3  324  3  5  7  17  32  356  
  Bages  4  63  28  15  16  8  45  6  10  14  13  17  357  9  11  5  621  18  8  17  1  44  665  
  Baix Camp  6  25  20  20  34  12  20  5  3  21  14  9  3  21  10  5  228  1  3  5    9  237  
  Baix Ebre  3  5  11  6  17  6  12  6  3  20  2  6  1  14  4  5  121  2  4  3    9  130  
  Baix Empordà  1  11  9  10  9  7  12  11  5  21  13  1  1  2  3  7  123  1  2  4    7  130  
  Baix Llobregat  23  178  222  176  186  74  249  68  26  424  349  131  84  283  32  127  2.632  33  62  47  5  147  2.779  
  Baix Penedès    10  12  8  6  2  7  2  2  15  19  8  2  100  5  6  204  2  5  2    9  213  
  Barcelonès  95  659  738  564  1.006  278  690  260  188  1.179  381  328  46  316  105  244  7.077  90  269  109  4  472  7.549  
  Berguedà  3  4  7  9  6    8  3    12  4  1  20  2  3  11  93  1  1      2  95  
  Cerdanya    2  4  1  2    2      4      1      1  17    1  2    3  20  
  Conca de Barberà  1  2  1  4  4    2      8    1  1  2  1  1  28  2    2  1  5  33  
  Garraf  5  13  31  17  26  17  32  12  4  33  49  13  2  227  1  24  506  4  18  8    30  536  
  Garrigues      4  3  2    2    1  2  1      1      16      1    1  17  
  Garrotxa    9  8  8  11  2  10      12  6      6  4  4  80  3    2    5  85  
  Gironès  14  22  20  29  33  8  19  3  3  22  4  4  2  3  3  6  195    5  1    6  201  
  Maresme  11  94  95  82  131  50  132  65  25  238  47  37  9  27  13  37  1.093  9  14  13    36  1.129  
  Montsià    5  11  5  9  1  7  9  3  18  1  3  2  7  5  2  88    1  2    3  91  
  Noguera  1  4  3  5  4  2  1    1  10  3  1  2  1  1  2  41    3  1    4  45  
  Osona  5  29  30  31  56  21  45  7  5  68  9  5  38  6  6  10  371  3  6  4    13  384  
  Pallars Jussà    7  3    4  1  2      7    1  1  1  1  1  29          -  29  
  Pallars Sobirà    2    1  1  1  3    1  4  1            14          -  14  
  Pla de l'Estany  1  3  3  1  1    2    3  6  1      1  4    26    1      1  27  
  Pla d'Urgell    10  6  3  6  3  3  1  1  4  5  1      1  2  46    1  2    3  49  
  Priorat  1  1  1  1      1      1          2    8      2    2  10  
  Ribera d'Ebre    7  2  1  1    6  2    7  2  1  2  7  1    39          -  39  
  Ripollès    7  9  2  3  4  7  1    9    1    1  1  3  48  2  1  1    4  52  
  Segarra  2  7  3  8    2  3  1  1  15  3    6  2  1  1  55      2  2  4  59  
  Segrià  5  20  36  26  32  11  12  8  5  20  13  4  2  6  5    205  2  5  8  1  16  221  
  Selva  3  18  17  9  15  8  23  20  2  22  16  4  3  5  4  5  174  2  5  8    15  189  
  Solsonès  1  7  5  2  5  1  3      12  1  4  12  1    2  56    1  2  1  4  60  
  Tarragonès  2  17  29  21  40  18  13  11  4  12  12  8  3  40  5  4  239  1  4  5    10  249  
  Terra Alta  1    3  3  2      3    3  2    3  1    3  24    1  2    3  27  
  Urgell    13  4  9  8    2  1  1  15  1  3  3  3  1  1  65    3  1    4  69  
  Val d'Aran    3  2    3  2  1      5  2  2  2        22      2    2  24  
  Vallès Occidental  22  1.301  85  117  145  58  150  58  296  129  48  96  79  32  75  55  2.746  344  50  145  2  541  3.287  
  Vallès Oriental  11  206  75  56  78  38  97  23  40  203  32  37  17  22  14  26  975  15  16  23  1  55  1.030  
  Sense informació      1                            1    1      1  2  
  Total  236  2.830  1.601  1.328  1.980  663  1.708  619  650  2.707  1.082  760  846  1.264  339  635  19.248  541  514  448  36  1.539  20.787  
  Dades a juny de 2019