UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                   
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
820
EUETIB
860
EEI
total  
  Alt Camp  2  6  1  7  8  4  1  4  1  -  2  -  8  -  1  45  1  -  7  6  1  15  60  
  Alt Empordà  10  8  10  19  13  6  6  13  1  2  5  1  6  5  5  110  1  7  1  22  -  31  141  
  Alt Penedès  2  20  17  23  40  13  29  3  4  8  17  3  82  5  14  280  3  8  3  42  8  64  344  
  Alt Urgell  -  6  3  4  5  4  5  -  1  4  4  3  3  2  1  45  -  3  -  11  2  16  61  
  Alta Ribagorça  -  3  -  1  1  -  1  -  -  2  2  -  -  -  -  10  -  -  -  2  -  2  12  
  Anoia  2  24  22  24  23  8  24  5  11  4  17  57  18  3  7  249  5  3  2  27  87  124  373  
  Bages  2  56  27  16  18  11  45  6  10  9  22  341  8  12  5  588  12  2  8  16  5  43  631  
  Baix Camp  2  19  17  19  37  11  11  8  5  14  12  1  28  12  6  202  -  3  5  23  1  32  234  
  Baix Ebre  3  3  12  4  13  10  12  3  3  5  12  2  9  2  7  100  1  3  2  21  -  27  127  
  Baix Empordà  -  16  7  10  9  17  10  10  5  7  3  2  3  3  9  111  -  6  1  18  -  25  136  
  Baix Llobregat  19  176  188  209  230  92  230  66  32  342  165  70  270  33  151  2.273  37  65  37  409  22  570  2.843  
  Baix Penedès  -  11  9  7  12  4  8  4  2  19  10  1  92  6  6  191  2  4  2  13  -  21  212  
  Barcelonès  96  672  673  637  1.166  367  649  257  173  395  506  24  342  105  262  6.324  106  266  84  1.000  16  1.472  7.796  
  Berguedà  4  8  8  10  5  3  11  4  2  4  3  33  -  1  7  103  1  2  -  11  -  14  117  
  Cerdanya  -  2  4  1  1  -  1  -  1  -  3  1  -  -  -  14  -  1  2  6  -  9  23  
  Conca de Barberà  -  2  1  3  3  -  4  -  1  -  -  -  4  2  -  20  1  -  -  5  1  7  27  
  Garraf  6  7  35  21  26  21  24  13  4  46  16  -  229  4  30  482  -  18  3  38  3  62  544  
  Garrigues  -  1  3  2  3  -  2  -  -  1  2  1  1  -  1  17  -  1  1  5  -  7  24  
  Garrotxa  1  7  6  9  13  1  6  -  -  6  -  -  6  -  4  59  2  -  2  12  -  16  75  
  Gironès  20  18  23  39  38  11  11  5  1  5  5  -  1  3  4  184  -  3  2  16  -  21  205  
  Maresme  16  100  90  96  150  50  120  60  24  32  74  3  23  16  45  899  6  8  15  191  1  221  1.120  
  Montsià  1  5  11  7  9  3  9  10  -  1  5  -  4  4  4  73  -  -  2  15  1  18  91  
  Noguera  2  6  3  3  7  3  3  -  1  3  1  -  2  -  2  36  1  2  1  8  -  12  48  
  Osona  4  40  23  37  50  21  47  9  4  6  9  35  2  11  11  309  2  3  4  66  1  76  385  
  Pallars Jussà  -  3  2  1  4  1  3  -  -  -  1  1  -  -  -  16  -  -  -  9  -  9  25  
  Pallars Sobirà  -  2  -  1  1  1  4  -  -  1  1  -  2  -  -  13  -  -  -  3  -  3  16  
  Pla de l'Estany  1  5  3  2  5  2  2  -  3  1  1  -  1  1  2  29  -  -  1  4  -  5  34  
  Pla d'Urgell  -  9  5  6  5  3  4  1  1  2  1  1  1  -  2  41  -  -  -  14  -  14  55  
  Priorat  1  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  4  -  -  2  1  -  3  7  
  Ribera d'Ebre  -  7  2  4  4  -  4  -  -  1  6  1  5  -  -  34  -  -  2  3  -  5  39  
  Ripollès  -  12  7  2  8  4  5  3  -  2  4  1  3  2  1  54  -  -  1  10  -  11  65  
  Segarra  -  4  3  9  3  4  3  1  2  2  1  6    2  -  40  -  1  -  16  4  21  61  
  Segrià  6  19  42  22  47  16  8  3  3  11  6  -  4  7  -  194  3  2  10  18  3  36  230  
  Selva  3  17  13  7  24  13  18  15  2  8  5  3  5  6  1  140  -  5  4  21  1  31  171  
  Solsonès  2  6  6  3  5  2  5  1  -  1  6  16  3  -  3  59  -  2  1  2  1  6  65  
  Tarragonès  2  21  24  17  41  14  9  8  3  15  10  -  43  7  4  218  1  5  3  13  -  22  240  
  Terra Alta  1  -  4  3  1  -  -  3  -  1  2  2  1  3  3  24  -  1  2  3  -  6  30  
  Urgell  -  10  4  13  8  1  2  1  1  2  2  1  -  2  1  48  -  -  4  15  2  21  69  
  Val d'Aran  -  1  2  3  2  3  -  -  -  2  2  -  -  -  -  15  -  -  2  2  -  4  19  
  Vallès Occidental  15  1.338  78  140  186  88  123  59  287  39  117  90  29  85  62  2.736  271  40  112  106  8  537  3.273  
  Vallès Oriental  6  208  68  59  96  48  99  27  36  48  58  13  29  18  28  841  17  12  20  159  2  210  1.051  
  Total  229  2.878  1.456  1.501  2.320  860  1.559  602  624  1.051  1.118  713  1.267  363  689  17.230  473  476  348  2.382  170  3.849  21.079