UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

  Centres propis                  
                         
  Centre Estudis de grau 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  67  213  280  68  209  277  71  211  282  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  153  137  290  154  135  289  161  137  298  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  36  106  142  41  118  159  43  137  180  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  35  35  70  39  25  64  39  16  55  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  24  258  282  26  207  233  62  356  418  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  6  137  143  7  149  156  6  111  117  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  25  279  304  31  278  309  21  216  237  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  44  238  282  42  248  290  43  231  274  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  127  665  792  120  611  731  125  564  689  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  36  254  290  43  254  297  40  242  282  
  Grau en Enginyeria Mecànica  44  301  345  45  304  349  37  243  280  
  Grau en Enginyeria Química  45  67  112  49  85  134  33  72  105  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  468  478  946  330  367  697  212  247  459  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  531  547  1.078  679  710  1.389  828  793  1.621  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   9  63  72  1  17  18  -  4  4  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   17  57  74  10  30  40  -  5  5  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   17  106  123  10  47  57  2  15  17  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  5  52  57  2  27  29  -  3  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació  147  698  845  189  829  1.018  208  808  1.016  
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  -  -  -  -  -  -  11  44  55  
  Grau en Enginyeria Física  49  176  225  57  178  235  61  179  240  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  7  50  57  4  27  31  -  5  5  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  462  1.643  2.105  480  1.650  2.130  459  1.596  2.055  
  Grau en Enginyeria Química  18  29  47  2  4  6  1  3  4  
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica  -  -  -  -  -  -  15  26  41  
  250 ETSECCPB Grau en Ciències i Tecnologies del Mar  -  -  -  -  -  -  21  32  53  
  Grau en Enginyeria Civil   120  327  447  111  318  429  108  331  439  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  62  223  285  57  201  258  46  173  219  
  Grau en Enginyeria Geològica  25  45  70  19  35  54  12  26  38  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  20  44  64  32  81  113  
  Grau en Enginyeria Informàtica  144  1.574  1.718  158  1.572  1.730  166  1.602  1.768  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  57  242  299  63  251  314  50  269  319  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  51  202  253  49  199  248  41  195  236  
  Grau en Tecnologies Marines  26  143  169  25  143  168  25  139  164  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  96  121  217  82  92  174  55  64  119  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  217  257  474  243  298  541  273  322  595  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   151  88  239  142  94  236  133  89  222  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   66  187  253  66  185  251  66  189  255  
  Grau en Enginyeria de Materials   34  88  122  32  97  129  30  102  132  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   37  343  380  37  333  370  37  315  352  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   77  474  551  75  475  550  63  520  583  
  Grau en Enginyeria Mecànica   72  909  981  81  848  929  70  828  898  
  Grau en Enginyeria Química   189  275  464  203  302  505  180  282  462  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  60  178  238  38  92  130  13  40  53  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  14  47  61  10  24  34  4  10  14  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  71  218  289  114  310  424  145  376  521  
  Doble titulació en Grau Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica  17  58  75  17  64  81  27  91  118  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  44  242  286  51  226  277  44  166  210  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  18  52  70  26  80  106  24  141  165  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  25  120  145  24  101  125  19  83  102  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  288  449  737  266  442  708  251  405  656  
  Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació  29  98  127  13  42  55  6  22  28  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  4  36  40  4  33  37  4  22  26  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   6  14  20  5  15  20  1  3  4  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció  -  -  -  4  60  64  8  105  113  
  Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners  4  19  23  -  9  9  -  1  1  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  6  45  51  7  53  60  21  149  170  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  11  126  137  16  138  154  16  139  155  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  3  28  31  2  19  21  1  9  10  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  5  92  97  8  94  102  8  77  85  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  -  -  -  10  61  71  2  22  24  
  Grau en Enginyeria Mecànica  15  227  242  14  205  219  14  153  167  
  Grau en Enginyeria Minera  9  17  26  11  34  45  10  32  42  
  Grau en Enginyeria Química  34  45  79  53  86  139  23  37  60  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  164  287  451  158  292  450  163  290  453  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  -  3  3  -  1  1    -  -  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  7  90  97  2  78  80  1  59  60  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  4  71  75  7  105  112  19  157  176  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  17  152  169  17  139  156  12  109  121  
  Grau en Enginyeria Informàtica  12  154  166  15  162  177  19  185  204  
  Grau en Enginyeria Mecànica  66  372  438  62  361  423  48  298  346  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   306  107  413  284  104  388  283  103  386  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  38  107  145  38  115  153  14  61  75  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  48  72  120  40  71  111  27  32  59  
  Grau en Enginyeria Alimentària  104  81  185  107  75  182  109  73  182  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques  -  -  -  -  -  -  36  49  85  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  124  118  242  117  113  230  105  105  210  
  TOTAL GRAU  5.349  15.812  21.161  5.432  15.800  21.232  5.363  15.427  20.790  
     
                       
  DOBLES TITULACIONS CFIS 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Grau en Ciència i Enginyeria de Dades - Grau en Enginyeria Física  -  -  -  -  4  4  1  7  8  
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  4  4  1  12  13  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  2  2  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Matemàtiques  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  1  1  -  1  1  -  2  2  
  Grau en Enginyeria Civil - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   -  3  3  -  1  1  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  4  4  -  4  4  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  4  4  -  3  3  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  -  8  8  -  8  8  -  6  6  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  1  1  -  2  2  -  3  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  3  3  -  4  4  -  3  3  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria Física  1  2  3  2  2  4  2  2  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Informàtica  -  3  3  -  5  5  -  5  5  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  4  4  -  5  5  -  5  5  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  8  8  -  7  7  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  3  3  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  1  14  15  1  12  13  -  9  9  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  1  3  4  1  3  4  1  3  4  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  1  11  12  2  13  15  1  8  9  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  3  3  -  3  3  -  2  2  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  8  50  58  10  52  62  9  58  67  
  Grau en Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  2  25  27  3  26  29  6  26  32  
  TOTAL CFIS  14  155  169  19  161  180  21  159  180  
  Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat                     
                         
 
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de grau 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  92  212  304  86  195  281  116  202  318  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes  -  -  -  -  -  -  8  49  57  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  99  107  206  132  144  276  173  190  363  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  145  392  537  149  378  527  165  387  552  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  -  -  -  23  23  46  49  40  89  
  804 CITM Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  11  166  177  7  207  214  7  246  253  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  -  -  -  18  28  46  39  44  83  
  Grau en Fotografia i Creació Digital  25  18  43  17  10  27  2  4  6  
  Grau en Multimèdia  55  143  198  59  138  197  48  123  171  
  860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial  19  87  106  5  15  20  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  1  14  15  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química  20  45  65  6  10  16  -  -  -  
  TOTAL GRAUS  467  1.184  1.651  502  1.148  1.650  607  1.285  1.892  
                         
                   
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 5.349 15.812 21.161 5.432 15.800 21.232 5.363 15.427 20.790  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 467 1.184 1.651 502 1.148 1.650 607 1.285 1.892  
  TOTAL UPC   5.816 16.996 22.812 5.934 16.948 22.882 5.970 16.712 22.682  
  Dades a juny de 2019