UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.5 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. Per exemple, un estudiant matriculat a la doble titulació Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials, es considera tant com a estudiant de la doble titulació CFIS, com a estudiant de la titulació Grau en Enginyeria Física del centre ETSETB i del Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials del centre ETSEIAT.

                         
  Centre Estudis de grau 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Grau en Matemàtiques  70  184  254  66  201  267  73  203  276  
  205 ESEIAAT (*) Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  44  211  255  45  232  277  46  239  285  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  118  613  731  146  680  826  145  690  835  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  32  204  236  37  242  279  36  258  294  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  101  121  222  129  129  258  135  126  261  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  34  152  186  36  150  186  36  127  163  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  24  17  41  29  28  57  24  31  55  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  3  132  135  3  137  140  4  119  123  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  12  174  186  18  201  219  16  212  228  
  Grau en Enginyeria Mecànica  30  219  249  39  223  262  31  221  252  
  Grau en Enginyeria Química  26  37  63  32  43  75  37  45  82  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  50  427  477  56  432  488  53  432  485  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  691  714  1.405  604  607  1.211  534  549  1.083  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  -  -  -  254  231  485  415  404  819  
  230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   35  282  317  35  225  260  22  151  173  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   48  132  180  37  104  141  31  96  127  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   41  232  273  39  203  242  31  184  215  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  32  198  230  21  133  154  14  91  105  
  Grau en Enginyeria Física  32  116  148  37  153  190  44  163  207  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  23  149  172  17  117  134  14  98  112  
  Grau Fase Inicial Comuna  -  -  -  60  264  324  27  87  114  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació  -  -  -  -  -  -  98  463  561  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   28  69  97  33  89  122  34  91  125  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  408  1.355  1.763  460  1.546  2.006  441  1.647  2.088  
  Grau en Enginyeria Química  91  138  229  100  161  261  107  161  268  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   134  402  536  150  393  543  137  359  496  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  143  443  586  126  389  515  81  278  359  
  Grau en Enginyeria Geològica  31  58  89  31  60  91  39  58  97  
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  118  1.349  1.467  130  1.443  1.573  135  1.517  1.652  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  32  219  251  38  242  280  46  249  295  
  Grau en Tecnologies Marines  23  104  127  23  132  155  24  143  167  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  34  152  186  42  178  220  46  189  235  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  220  253  473  148  169  317  114  148  262  
  Grau en Estudis d'Arquitectura  -  -  -  133  153  286  190  226  416  
  300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  69  262  331  62  231  293  69  234  303  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  36  96  132  31  82  113  23  66  89  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  39  314  353  32  261  293  35  231  266  
  Grau en Enginyeria Telemàtica  32  171  203  26  146  172  22  124  146  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  -  -  -  33  92  125  11  33  44  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  -  -  -  20  75  95  28  112  140  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  -  -  -  -  -  -  31  107  138  
  Doble titulació en Grau Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Grau en Enginyeria Telemàtica  -  -  -  -  -  -  12  27  39  
  310 EPSEB Grau en Enginyeria d'Edificació  596  1.026  1.622  482  822  1.304  93  223  316  
  Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  -  -  -  -  -  -  321  482  803  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   31  98  129  24  92  116  17  60  77  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners  17  78  95  14  58  72  14  42  56  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  10  104  114  11  120  131  15  117  132  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  5  62  67  4  56  60  4  43  47  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  6  80  86  4  75  79  4  67  71  
  Grau en Enginyeria Mecànica  16  210  226  15  217  232  14  186  200  
  Grau en Enginyeria Química  35  37  72  33  35  68  30  36  66  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  20  124  144  27  126  153  25  134  159  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  146  234  380  164  261  425  149  282  431  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  4  22  26  3  18  21  3  13  16  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  2  86  88  5  90  95  6  92  98  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  9  74  83  10  93  103  10  109  119  
  Grau en Enginyeria Informàtica  11  134  145  10  142  152  56  358  414  
  Grau en Enginyeria Mecànica  38  264  302  50  317  367  11  137  148  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  16  260  276  22  194  216  24  143  167  
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   327  107  434  323  114  437  315  106  421  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  58  98  156  56  114  170  47  106  153  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  60  116  176  59  112  171  51  83  134  
  Grau en Enginyeria Alimentària  102  73  175  108  83  191  116  93  209  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  100  102  202  112  118  230  118  122  240  
  TOTAL GRAU  4.493  13.088  17.581  4.894  13.834  18.728  4.934  14.023  18.957  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
           
  DOBLES TITULACIONS CFIS 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  5  5  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  -  -  -  6  6  -  6  6  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Enginyeria Informàtica  -  8  8  -  8  8  -  6  6  
  Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions - Grau en Matemàtiques  -  4  4  -  8  8  -  7  7  
  Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  2  2  -  1  1  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Civil  -  1  1  -  1  1  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  1  9  10  1  12  13  1  8  9  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Enginyeria Tecnologies Industrials  -  2  2  -  1  1  -  4  4  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Informàtica  -  1  1  -  -  -  -  4  4  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil  -  4  4  -  4  4  -  4  4  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Informàtica  -  8  8  -  8  8  -  8  8  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  4  14  18  4  14  18  2  12  14  
  Grau en Matemàtiques -Grau en Enginyeria Informàtica  -  13  13  1  13  14  1  13  14  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  2  2  1  6  7  1  5  6  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions  -  4  4  -  5  5  -  4  4  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  2  8  10  1  13  14  1  18  19  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Enginyeria Informàtica  -  2  2  -  2  2  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Física - Grau en Matemàtiques  8  34  42  7  39  46  9  49  58  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria Física  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació - Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  TOTAL CFIS  15  121  136  15  141  156  16  158  174  
  Els estudiants del CFIS estan inclosos a la taula anterior a cadascuna de les titulacions individuals de les que s'han matriculat         
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de grau 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  100  166  266  125  238  363  120  265  385  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  -  -  -  28  34  62  61  73  134  
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  123  286  409  134  330  464  149  361  510  
  804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  77  50  127  69  45  114  41  29  70  
  Grau en Multimèdia  44  153  197  48  161  209  51  153  204  
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  -  -  -  3  43  46  6  117  123  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  129  90  219  137  94  231  150  83  233  
  Grau en Enginyeria de l'Energia  69  218  287  76  213  289  75  200  275  
  Grau en Enginyeria Elèctrica  38  344  382  46  333  379  45  344  389  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  55  503  558  60  489  549  78  480  558  
  Grau en Enginyeria Mecànica  84  849  933  85  881  966  77  882  959  
  Grau en Enginyeria Química  100  135  235  103  133  236  104  140  244  
  860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial  11  43  54  14  55  69  16  65  81  
  Grau en Enginyeria Química  26  39  65  26  35  61  21  35  56  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  6  31  37  17  30  47  6  35  41  
  TOTAL GRAUS  856  2.876  3.769  971  3.114  4.085  1.000  3.262  4.262  
                         
                     
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 4.493 13.088 17.581 4.894 13.834 18.728 4.934 14.023 18.957  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 856 2.876 3.769 971 3.114 4.085 1.000 3.262 4.262  
  TOTAL UPC   5.349 15.964 21.350 5.865 16.948 22.813 5.934 17.285 23.219  
                         
  Dades a maig de cada curs