UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

CENTRES PROPIS
                                                 
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS    NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ 
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
Via 11
>45 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a 
  200 FME Matemàtiques 92,2% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 3,9% 0,0% 2,0% 92,2% 86,8% 3,8% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  205 ESEIAAT Grau en Fase inicial comú 63,7% 0,4% 25,5% 6,9% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 29,0% 27,0% 15,4% 14,7% 13,5% 76,9% 18,7% 3,1% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
  205 ESEIAAT Enginyeria de sistemes audiovisuals 86,3% 0,0% 7,8% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,3% 23,5% 23,5% 7,8% 0,0% 9,8% 52,6% 26,3% 2,6% 10,5% 5,3% 0,0% 2,6% 0,0%
  205 ESEIAAT Enginyeria en tecnologies aeroespacials 98,3% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 95,7% 2,9% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  205 ESEIAAT Enginyeria en vehicles aeroespacials 98,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 96,6% 74,3% 22,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%
  205 ESEIAAT Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 92,6% 1,9% 1,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 94,4% 90,0% 4,3% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  205 ESEIAAT Enginyeria en tecnologies industrials 92,3% 0,0% 1,5% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 8,2% 20,5% 19,5% 23,6% 19,5% 55,4% 34,4% 8,5% 0,4% 0,9% 0,4% 0,0% 0,0%
  210 ETSAB Estudis d'arquitectura 86,7% 0,9% 5,6% 5,6% 0,0% 0,9% 0,3% 0,0% 0,6% 12,1% 22,8% 22,2% 19,8% 22,5% 75,4% 17,8% 2,4% 1,7% 1,0% 0,5% 0,5% 0,7%
  230 ETSETB Enginyeria física 97,5% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 97,8% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  230 ETSETB Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 91,8% 0,0% 2,7% 5,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 13,2% 9,5% 17,3% 15,0% 43,6% 71,4% 11,8% 7,1% 4,6% 2,5% 1,7% 0,8% 0,0%
  230 ETSETB Enginyeria electrònica de telecomunicació 95,8% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 20,8% 77,1% 87,3% 10,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  240 ETSEIB Enginyeria en tecnologies industrials 97,5% 0,0% 0,0% 2,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 12,7% 86,8% 83,2% 10,5% 3,7% 1,6% 0,7% 0,0% 0,2% 0,0%
  240 ETSEIB Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 98,2% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 98,2% 94,5% 3,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  250 ETSECCPB Enginyeria civil 85,6% 0,0% 4,2% 9,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 14,4% 17,8% 10,2% 13,6% 14,4% 29,7% 71,4% 16,7% 7,1% 3,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
  250 ETSECCPB Enginyeria d'obres públiques 75,0% 0,0% 2,3% 22,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,4% 20,5% 25,0% 11,4% 4,5% 2,3% 96,2% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 85,2% 0,0% 6,6% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 18,0% 24,6% 34,4% 13,1% 4,9% 41,3% 29,3% 10,7% 9,3% 4,0% 1,3% 2,7% 1,3%
  270 FIB Enginyeria informàtica 90,0% 1,3% 2,6% 4,2% 0,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,8% 1,6% 28,7% 67,9% 88,8% 5,5% 2,4% 1,4% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0%
  270 FIB Ciència i Enginyeria de Dades 96,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,1% 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 79,4% 1,6% 6,3% 9,5% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 20,6% 25,4% 14,3% 11,1% 11,1% 79,2% 11,1% 5,6% 1,4% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0%
  280 FNB Tecnologies marines 80,0% 0,0% 11,4% 5,7% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 25,7% 34,3% 17,1% 5,7% 5,7% 11,4% 61,9% 23,8% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0%
  280 FNB Nàutica i transport marítim 46,9% 2,0% 30,6% 8,2% 8,2% 2,0% 2,0% 0,0% 2,1% 31,3% 35,4% 10,4% 16,7% 4,2% 82,0% 13,1% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0%
  290 ETSAV Estudis d'arquitectura 98,0% 0,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 25,7% 72,3% 97,3% 1,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  295 EEBE Enginyeria biomèdica 97,8% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 35,0% 26,3% 23,8% 1,3% 3,8% 2,5% 1,3% 6,3%
  295 EEBE Enginyeria de l'energia 87,9% 1,5% 1,5% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,2% 36,4% 40,9% 72,0% 10,7% 10,7% 4,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0%
  295 EEBE Enginyeria elèctrica 64,4% 0,0% 26,4% 6,9% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 35,6% 27,6% 10,3% 4,6% 4,6% 46,0% 36,0% 11,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
  295 EEBE Enginyeria electrònica industrial i automàtica 81,7% 1,7% 13,3% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 14,2% 24,2% 26,7% 33,3% 85,8% 9,7% 0,7% 2,2% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0%
  295 EEBE Enginyeria mecànica 83,8% 0,0% 7,7% 7,2% 0,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 10,8% 33,3% 29,7% 25,7% 75,2% 18,7% 2,4% 1,6% 0,8% 0,8% 0,4% 0,0%
  295 EEBE Enginyeria de materials 85,4% 0,0% 4,9% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 19,5% 12,2% 19,5% 22,0% 14,6% 68,0% 16,0% 4,0% 8,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0%
  295 EEBE Enginyeria química 81,9% 0,0% 9,5% 7,8% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 12,9% 21,6% 29,3% 12,1% 12,1% 12,1% 54,2% 22,2% 9,7% 5,6% 3,5% 2,1% 2,1% 0,7%
  300 EETAC Grau en Fase inicial comú 73,4% 0,0% 14,9% 9,6% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 19,1% 20,2% 18,1% 19,1% 11,7% 11,7% 56,4% 25,5% 8,5% 3,2% 0,0% 5,3% 1,1% 0,0%
  300 EETAC ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS / ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - ENGINYERIA TELEMÀTICA (AGRUPACIÓ DE SIMULTANEÏTAT) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 79,6% 10,2% 6,1% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0%
  300 EETAC Enginyeria de sistemes aeroespacials 96,5% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,9% 18,3% 79,1% 58,6% 21,4% 12,1% 5,7% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0%
  310 EPSEB Arquitectura tècnica i edificació 62,5% 1,5% 22,1% 11,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 22,8% 39,0% 18,4% 10,3% 3,7% 5,9% 64,1% 21,1% 8,6% 3,1% 1,6% 0,0% 0,8% 0,8%
  310 EPSEB Enginyeria en Geoinformació i geomàtica 72,2% 5,6% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 44,4% 22,2% 5,6% 0,0% 5,6% 66,7% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0%
  330 EPSEM Grau en Fase inicial comú 81,2% 0,8% 12,0% 4,5% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 24,8% 23,3% 18,0% 12,8% 10,5% 10,5% 65,8% 26,3% 3,5% 2,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
  330 EPSEM Enginyeria de sistemes TIC 91,9% 0,0% 5,4% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 27,0% 18,9% 10,8% 2,7% 27,0% 84,1% 4,5% 2,3% 6,8% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
  330 EPSEM Enginyeria minera 54,5% 18,2% 9,1% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 27,3% 45,5% 9,1% 0,0% 9,1% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  340 EPSEVG Enginyeria d'Automoció 94,5% 0,0% 1,8% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 12,7% 83,6% 96,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  340 EPSEVG Grau en Fase inicial comú 58,5% 0,0% 23,8% 15,2% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0% 20,6% 28,5% 20,0% 13,9% 6,7% 10,3% 77,4% 11,6% 7,5% 2,1% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0%
  340 EPSEVG Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 79,2% 0,0% 11,5% 8,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 16,7% 19,8% 18,8% 29,2% 12,5% 66,2% 23,8% 3,8% 2,3% 2,3% 0,8% 0,8% 0,0%
  370 FOOT Enginyeria informàtica 72,0% 0,0% 20,0% 6,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 42,0% 44,0% 8,0% 4,0% 42,7% 25,3% 10,7% 8,0% 12,0% 1,3% 0,0% 0,0%
  390 ESAB Òptica i optometria 72,8% 0,0% 21,7% 3,3% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 12,0% 18,5% 19,6% 22,8% 17,4% 9,8% 58,1% 12,1% 9,7% 7,3% 4,8% 4,0% 1,6% 2,4%
  390 ESAB Enginyeria alimentària 73,2% 2,4% 12,2% 7,3% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 29,3% 22,0% 26,8% 12,2% 9,8% 0,0% 47,1% 26,5% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0%
  390 ESAB Enginyeria de sistemes biològics 72,5% 0,0% 13,7% 5,9% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 17,6% 25,5% 21,6% 23,5% 7,8% 37,5% 25,0% 7,8% 6,3% 6,3% 6,3% 7,8% 3,1%
  390 ESAB Enginyeria de ciències agronòmiques 63,6% 0,0% 21,2% 12,1% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 15,2% 27,3% 30,3% 12,1% 12,1% 3,0% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0%
  390 ESAB Grau en Paisatgisme 36,8% 0,0% 36,8% 21,1% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 31,6% 36,8% 10,5% 5,3% 0,0% 15,8% 78,3% 13,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%
  TOTAL CENTRES PROPIS                                            
 
 
  CENTRES ADSCRITS
  Centre    VIA D'ACCÉS    NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ 
    Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
  [5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a 
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses 67,5% 0,9% 13,2% 14,9% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 28,1% 18,4% 17,5% 7,0% 7,0% 76,5% 2,9% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0%
  801 EUNCET Màrqueting i comunicació digital 65,0% 0,0% 19,4% 12,5% 2,5% 0,6% 0,0% 0,0% 19,4% 20,0% 25,6% 18,1% 8,1% 8,8% 86,7% 4,0% 6,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  801 EUNCET Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 59,7% 0,0% 31,3% 7,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 23,9% 20,9% 17,9% 6,0% 11,9% 92,3% 1,5% 4,6% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  802 EAE Administració i direcció d'empreses 84,6% 0,9% 8,5% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,5% 14,5% 31,6% 9,4% 8,5% 3,4% 61,1% 13,9% 13,9% 4,2% 4,2% 1,4% 0,0% 1,4%
  802 EAE Màrqueting i comunicació digital 77,5% 0,0% 12,5% 7,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 32,5% 15,0% 10,0% 12,5% 57,8% 24,4% 11,1% 4,4% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0%
  804 CITM Multimèdia 77,1% 0,0% 8,6% 11,4% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 11,4% 34,3% 14,3% 17,1% 20,0% 89,4% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 77,3% 0,0% 13,6% 7,6% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 10,6% 24,2% 16,7% 19,7% 27,3% 72,9% 17,6% 5,9% 1,2% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0%
  804 CITM Disseny, Animació i Art Digital 88,1% 2,4% 2,4% 4,8% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 11,9% 42,9% 42,9% 96,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  TOTAL CENTRES ADSCRITS                                            
  Dades a Novembre 2019