UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  39  49  88  31  53  84  36  62  98  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  7  36  43  15  43  58  20  49  69  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  27  160  187  29  181  210  32  188  220  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  7  60  67  6  53  59  9  43  52  
  Màster en Enginyeria d'Organització   52  143  195  47  131  178  38  99  137  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering    13  13  3  13  16  3  7  10  
  Màster en Enginyeria Industrial  57  282  339  51  257  308  48  238  286  
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  7  3  10  5  2  7  6  2  8  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  8  25  33  8  26  34  6  19  25  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  28  21  49  22  23  45  44  28  72  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  95  106  201  82  93  175  94  98  192  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  15  13  28  21  21  42  33  33  66  
  Màster en Paisatgisme   28  21  49  33  16  49  39  15  54  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  6  5  11  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB Màster en Enginyeria de Telecomunicació  34  132  166  38  173  211  25  122  147  
  Master en Enginyeria Electrònica   11  79  90  15  82  97  11  85  96  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  5  5  10  3  3  6  -  -  -  
  Master en Física per a l'enginyeria      -  -  -  -  3  9  12  
  Màster en Fotònica  8  17  25  6  22  28  8  22  30  
    Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació        -  -    16  49  65  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  7  72  79  7  69  76  11  63  74  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  13  27  40  8  24  32  7  20  27  
  Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2012)  1  65  66  3  69  72  3  38  41  
  Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2019)      -  -  -  -  1  29  30  
  Màster en Enginyeria de l'energia  48  150  198  44  119  163  33  107  140  
  Màster en Enginyeria d'Organització   19  55  74  16  40  56  13  32  45  
  Màster en Enginyeria Industrial  177  653  830  191  651  842  191  655  846  
  Màster en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   7  29  36  2  26  28  2  20  22  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems    1  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials      -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat      -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Polímers i Biopolímers      -   -  -  -   -  -  -   
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques      -  4  2  6  3  3  6  
  Màster en Enginyeria Ambiental  28  23  51  32  29  61  30  36  66  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  74  176  250  80  146  226  54  129  183  
  Màster en Enginyeria del Terreny  21  44  65  24  41  65  17  32  49  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  1    1  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  24  93  117  21  92  113  25  80  105  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines    3  3  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  4  19  23  2  13  15  1  -  1  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  3  2  5  2    2  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  6  5  11  6  13  19  7  8  15  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  2  26  28  4  29  33  2  41  43  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació      -  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  7  43  50  5  47  52  6  37  43  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  11  16  27  13  23  36  21  45  66  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  36  73  109  52  95  147  60  96  156  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  2  1  3  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  28  119  147  28  136  164  19  147  166  
  Màster en Intel·ligència Artificial  18  66  84  18  63  81  25  62  87  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  2  39  41  5  57  62  9  58  67  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  1  10  11  1  10  11  1  15  16  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  3  15  18  2  27  29  10  34  44  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  53  52  105  45  57  102  74  80  154  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  14  7  21  14  12  26  10  11  21  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i enginyeria avançada de materials        -  -    10  8  18  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials  9  19  28  12  20  32  9  10  19  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora        -  -    3  13  16  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2012)  25  42  67  23  34  57  11  19  30  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2019)        -  -    6  21  27  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  12  17  29  16  21  37  9  22  31  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  5  38  43  3  35  38  7  39  46  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  2  11  13  3  9  12  1  7  8  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  5  32  37  5  23  28  5  18  23  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  24  37  61  21  29  50  21  31  52  
  Màster en Edificació      -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Gestió de l'edificació  23  31  54  23  29  52  21  28  49  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  20  31  51  17  29  46  25  15  40  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  14  29  43  12  26  38  11  22  33  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  14  6  20  6  3  9  15  8  23  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  5  25  30  7  31  38  5  33  38  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  34  8  42  43  8  51  33  14  47  
  390 ESAB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  9  6  15  8  6  14  10  3  13  
  480 ISUPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  12  16  28  16  11  27  20  16  36  
  TOTAL    1.259  3.406  4.665  1.259  3.396  4.655  1.328  3.373  4.701  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB              
                       
               
                 
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  23  24  47  18  24  42  8  10  18  
  Màster en Direcció de màrqueting  10  6  16  9  4  13  9  6  15  
  802 EAE Màster en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  103  135  238  126  151  277  114  126  240  
  Màster en Direcció de màrqueting/Marketing Management  203  122  325  205  87  292  188  87  275  
  Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent  79  28  107  70  30  100  62  24  86  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  6  13  19  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  424  328  752  428  296  724  381  253  634  
                         
               
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.259  3.406  4.665  1.259  3.396  4.655  1.328  3.373  4.701  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  424  328  752  428  296  724  381  253  634  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.683  3.734  5.417  1.687  3.692  5.379  1.709  3.626  5.335  
  Dades a novembre de 2021