UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                         
  Centre  Nom de l'estudi  Estudiantat de nou ingrés (1)  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE DE PREFERÈNCIA   
  Via 0, PAU o assimilats  Via 2, Llicenciats, diplomats o assimilats  Via 4, CFGS o assimilats  Via 7, PAU amb carrera començada  Via 8, CFGS o assimilats amb carrera començada  Via 9, MG25 anys  Via 10, MG40 anys  Via 11, MG45 anys  [5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-11)  [11-12)  [12-13)  [13-14]  1a pref.  2a pref.  3a pref.  4a pref.  5a pref.  6a pref  7a pref.   
  200 FME  Matemàtiques   55  49  1  -  5  -  -  -  -  -  -  1  1  -  12  19  10  12  54  -  -  -  1  -  -  
  210 ETSAB  Estudis d'Arquitectura   383  297  11  24  47  1  3  -  -  4  78  109  67  45  40  23  15  2  371  10  2  -  -  -  -  
  220 ETSEIAT  Enginyeria en tecnologies aeroespacials   65  63  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  53  10  65    -  -  -  -  -  
  Enginyeria en vehicles aeroespacials   64  59  1  -  4  -  -  -  -  1  1  -  -  -  6  51  5  -  49  15  -  -  -  -  -  
  Enginyeria en tecnologies industrials   196  175  -  4  16  1  -  -  -  -  6  50  61  41  24  8  6  -  157  26  10  3  -  -  -  
  230 ETSETB  Grau Fase Inicial Comuna   320  299  -  8  9  2  2  -  -  2  30  50  71  51  48  50  15  3  309  7  3  1  -  -  -  
  Enginyeria de sistemes audiovisuals   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria física   46  45  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  34  12  45  1  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB  Enginyeria química   76  73  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  21  18  21  7  9  -  72  4  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de materials   49  42  -  3  3  -  1  -  -  1  -  16  14  7  8  2  1  -  42  6  1  -  -  -  -  
  Enginyeria en tecnologies industrials   463  443  2  -  16  1  1  -  -  -  2  2  1  69  166  137  73  13  452  9  1  1  -  -  -  
  250 ETSECCPB Enginyeria civil   130  111  1  2  13  2  1  -  -  2  23  25  15  15  17  23  8  2  123  4  2  1  -  -  -  
  Enginyeria de la construcció   82  52  1  9  18  2  -  -  -  31  31  11  6  3  -  -  -  -  67  10  5  -  -  -  -  
  Enginyeria geològica   19  16  -  -  3  -  -  -  -  5  8  5  -  -  -  1  -  -  15  1  2  1  -  -  -  
  270 FIB Enginyeria informàtica   415  312  1  49  40  7  6  -  -  4  9  142  109  75  43  19  13  1  414  -  -  -  1  -  -  
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   67  48  2  7  8  2  -  -  -  12  21  11  6  9  6  2  -  -  57  6  3  1  -  -  -  
  Enginyeria marina   48  27  2  12  6  1  -  -  -  9  17  14  4  3  -  1  -  -  38  8  -  -  1  1  -  
  Enginyeria nàutica i transport marítim   53  29  1  6  11  3  2  -  1  2  1  15  23  7  2  3  -  -  53  -  -  -  -  -  -  
  290 ETSAV Estudis d'Arquitectura   109  91  3  7  5  2  1  -  -  12  18  13  21  17  13  11  4  -  101  5  3  -  -  -  -  
  300 EETAC Fase inicial comuna graus aeroespacials   125  114  -  1  8  1  1  -  -  1  -  -  17  38  50  16  3  -  111  6  8  -  -  -  -  
  Fase inicial comuna graus telecomunicacions   91  57  -  15  17  2  -  -  -  25  25  21  10  5  4  1  -  -  78  5  5  1  1  -  1  
  Enginyeria de sistemes de telecomunicació   1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria telemàtica   5  -  -  -  5  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria d'aeronavegació   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Enginyeria d'edificació   112  55  1  33  15  5  3  -  -  41  39  21  9  1  1  -  -  -  103  8  -  1  -  -  -  
  Enginyeria geomàtica i topografia   18  6  2  8  2  -  -  -  -  4  5  5  3  1  -  -  -  -  17  1  -  -  -  -  -  
  320 EET Fase inicial comuna graus industrials   293  180  3  81  14  13  2  -  -  4  90  108  43  27  12  7  2  -  252  35  3  -  3  -  -  
  Enginyeria de sistemes audiovisuals   49  32  -  10  6  1  -  -  -  8  18  16  5  -  -  2  -  -  45  3  1  -  -  -  -  
  Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   68  54  -  2  11  -  1  -  -  -  -  1  -  19  23  19  5  1  66  2  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Fase inicial comuna graus industrials i mines   107  71  -  24  8  3  1  -  -  42  28  16  9  9  1  1  1  -  100  5  1  -  -  -  1  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica   3  -  -  -  3  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria mecànica   3  -  3  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria química   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de sistemes TIC   42  25  1  7  7  1  1  -  -  6  7  11  9  6  1  2  -  -  42  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners   4  -  2  -  2  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Fase inicial comuna graus industrials   120  96  -  15  8  -  1  -  -  36  30  36  9  6  3  -  -  -  102  12  2  1  1  2  -  
  Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   108  75  -  11  21  -  1  -  -  21  29  27  18  6  6  1  -  -  92  14  -  1  1  -  -  
  Enginyeria elèctrica   9  -  -  6  -  3  -  -  -  -  7  -  2  -  -  -  -  -  8  1  -  -  -  -  -  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica   8  1  -  3  2  2  -  -  -  3  1  2  2  -  -  -  -  -  7  -  1  -  -  -  -  
  Enginyeria mecànica   28  -  -  8  16  4  -  -  -  9  6  5  6  2  -  -  -  -  27  1  -  -  -  -  -  
  Enginyeria informàtica   59  50  -  3  5  1  -  -  -  28  17  10  3  -  1  -  -  -  48  6  3  1  1  -  -  
  370 FOOT Òptica i optometria   99  55  6  28  8  2  -  -  -  29  25  23  14  4  3  1  -  -  96  -  1  1  -  1    
  390 ESAB Enginyeria agrícola   44  32  1  4  7  -  -  -  -  5  13  13  5  3  1  4  -  -  42  2  -  -  -  -  -  
  Enginyeria alimentària   46  33  -  5  3  3  2  -  -  14  13  12  1  4  1  1  -  -  40  1  2  -  2  1  -  
  Enginyeria agroambiental i del paisatge   42  29  -  6  6  1  -  -  -  9  8  16  4  2  2  1  -  -  35  1  5  1  -  -  -  
  Enginyeria de sistemes biològics   60  51  -  5  2  1  1  -  -  1  10  22  11  10  5  -  -  1  52  3  2  1  1  1  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS    4.187  3.248  45  406  388  67  32  -  1  382  620  831  602  505  520  413  257  57  3.866  218  66  16  13  6  2  
   
  CENTRES ADSCRITS  
   
  Centre  Nom de l'estudi  Estudiantat de nou ingrés (1)  VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE DE PREFERÈNCIA   
  Via 0, PAU o assimilats  Via 2, Llicenciats, diplomats o assimilats  Via 4, CFGS o assimilats  Via 7, PAU amb carrera començada  Via 8, CFGS o assimilats amb carrera començada  Via 9, MG25 anys  Via 10, MG40 anys  Via 11, MG45 anys  [5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-11)  [11-12)  [12-13)  [13-14)  1a pref.  2a pref.  3a pref.  4a pref.  5a pref.  6a pref  7a pref.   
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses  86  31  22  12  15  1  4  1  -  44  26  11  3  -  1  1  -  -  82  2  2  -  -  -  -  
  Màrqueting i Comunicació Digital  56  21  1  21  7  6  -  -  -  16  24  9  4  3  -  -  -  -  55  1  -  -  -  -  -  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses  116  87  -  12  15  -  2  -  -  29  41  28  13  4  1  -  -  -  101  9  5  1  -  -  -  
  804 CITM Multimèdia  55  44  -  2  9  -  -  -  -  18  14  12  10  1  -  -  -  -  50  4  -  -  1  -  -  
  Fotografia i creació digital  16  9  1  4  2  -  -  -  -  5  4  4  2  -  1  -  -  -  14  1  -  1  -  -  -  
  Disseny i Desenvolupament de Videojocs  46  30  1  5  8  2  -  -  -  -  11  13  8  4  7  3  -  -  46  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Enginyeria biomèdica  56  50  -  2  3  1  -  -  -  -  -  -  -  -  33  21  1  1  33  6  8  3  2  2  2  
  Enginyeria de l'energia  70  58  1  3  5  -  3  -  -  -  1  3  12  18  18  11  7  -  65  4  -  1  -  -  -  
  Enginyeria elèctrica  98  48  -  25  20  3  2  -  -  1  19  46  20  4  3  5  -  -  91  3  2  2  -  -  -  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica  117  93  1  8  10  2  3  -  -  2  2  20  31  31  16  10  4  1  112  3  1  1  -  -  -  
  Enginyeria mecànica  220  183  3  9  18  3  4  -  -  -  7  8  88  69  31  12  4  1  211  7  -  2  -  -  -  
  Enginyeria química  62  44  2  8  8  -  -  -  -  -  20  25  6  7  1  3  -  -  53  2  3  3  -  1  -  
  860 EEI Fase inicial comuna graus industrials  41  21  1  12  2  4  1  -  -  16  11  8  3  2  -  1  -  -  38  1  1  -  -  1  -  
  Enginyeria química  1  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria en organització industrial  3  -  -  -  3  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    1.043  719  33  123  126  22  19  1  -  134  180  188  200  143  112  67  16  3  955  43  22  14  3  4  2  
  Dades de la convocatòria juny 2014