UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Estudis de Grau    2016-2017  2017-2018  2018-2019   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   14  41  55  18  41  59  19  50  69  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  31  31  62  39  25  64  33  35  68  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  29  37  12  45  57  14  45  59  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  33  241  274  51  248  299  59  243  302  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   10  51  61  7  56  63  11  52  63  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   25  166  191  23  143  166  36  143  179  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   7  54  61  14  54  68  10  50  60  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   166  196  362  169  194  363  178  160  338  
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   -  2  2  -  -  -      -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   -  1  1  -  -  -      -  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   68  341  409  64  249  313  59  175  234  
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació   -  -  -  -  -  -  11  44  55  
  Grau en Enginyeria Física   11  37  48  21  41  62  13  40  53  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   -  2  2  -  -  -      -  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   114  343  457  110  342  452  90  308  398  
  GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica   -  -  -  -  -  -  15  26  41  
  250 ETSECCPB  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar   -  -  -  -  -  -  21  32  53  
  Grau en Enginyeria Civil   22  89  111  34  82  116  36  86  122  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   9  26  35  12  29  41  6  30  36  
  Grau en Enginyeria Geològica   5  9  14  -  -  -      -  
  270 FIB  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  20  44  64  18  46  64  
  Grau en Enginyeria Informàtica  40  378  418  45  366  411  39  377  416  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  14  55  69  10  60  70  9  65  74  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  12  50  62  10  45  55  9  46  55  
  Grau en Tecnologies Marines  5  36  41  7  27  34  7  37  44  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura  52  59  111  63  67  130  57  47  104  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   35  24  59  33  30  63  35  23  58  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   13  51  64  17  53  70  15  54  69  
  Grau en Enginyeria de Materials   10  31  41  8  35  43  10  30  40  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   9  96  105  13  92  105  12  86  98  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   14  117  131  14  122  136  11  125  136  
  Grau en Enginyeria Mecànica   15  203  218  23  202  225  18  215  233  
  Grau en Enginyeria Química   54  75  129  52  76  128  51  72  123  
  300 EETAC  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  40  130  170  39  90  129  37  89  126  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  6  35  41  9  38  47  12  38  50  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  -  -  -  -  -  -      -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  18  65  83  25  102  127  12  105  117  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  -  -  -  -  -  -      -  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  42  62  104  56  71  127  53  88  141  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  1  6  7  -  -  -      -  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria d'Automoció   -  -  -  4  59  63  6  51  57  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   3  38  41  6  45  51  2  41  43  
  Grau en Enginyeria Minera   2  6  8  -  16  16  2  12  14  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  13  16  29      -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   15  94  109  13  102  115  21  132  153  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   43  77  120  36  68  104  41  72  113  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   22  142  164  14  153  167  20  126  146  
  Grau en Enginyeria Informàtica   7  60  67  6  54  60  7  61  68  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    78  22  100  61  24  85  66  23  89  
  390 EEABB  Grau en Enginyeria Agrícola   11  25  36  9  24  33      -  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   13  13  26  8  18  26      -  
  Grau en Enginyeria Alimentària   30  15  45  28  18  46  31  18  49  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques   -  -  -  -  -  -  25  40  65  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   36  25  61  28  32  60  25  28  53  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.163  3.649  4.812  1.244  3.698  4.942  1.262  3.666  4.928  
  (1) Inclou l'entrada al febrer              
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS                     
                         
  Estudis de Grau    2016-2017  2017-2018  2018-2019   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   25  47  72  17  51  68  44  59  103  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes   -  -  -  -  -  -  8  49  57  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   40  41  81  44  51  95  39  49  88  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  119  151  48  109  157  41  94  135  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  23  23  46  28  16  44  
  804 CITM  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   6  69  75  3  72  75  2  68  70  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   -  -  -  14  21  35  23  20  43  
  Grau en Multimèdia   14  29  43  14  33  47  10  28  38  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  2  3  5  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   10  42  52  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   127  347  474  165  363  528  195  383  578  
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.163  3.649  4.812  1.244  3.698  4.942  1.262  3.666  4.928  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  127  347  474  165  363  528  195  383  578  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.290  3.996  5.286  1.409  4.061  5.470  1.457  4.049  5.506  
  Dades a juny de 2019