UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Estudis de Grau    2015-2016  2016-2017  2017-2018   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   21  33  54  14  41  55  18  41  59  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  28  29  57  31  31  62  39  25  64  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  35  43  8  29  37  12  45  57  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  35  255  290  33  241  274  51  248  299  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   12  56  68  10  51  61  7  56  63  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   29  144  173  25  166  191  23  143  166  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   10  53  63  7  54  61  14  54  68  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   187  177  364  166  196  362  169  194  363  
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   2  17  19  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   5  20  25  -  2  2  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   1  4  5  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   1  9  10  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   97  449  546  68  341  409  64  249  313  
  Grau en Enginyeria Física   13  31  44  11  37  48  21  41  62  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   1  14  15  -  2  2  -  -  -  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   81  384  465  114  343  457  110  342  452  
  Grau en Enginyeria Química   34  50  84  -  -  -      -  
  250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil   23  90  113  22  89  111  34  82  116  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   4  33  37  9  26  35  12  29  41  
  Grau en Enginyeria Geològica   14  17  31  5  9  14  -  -  -  
  270 FIB  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  -  -  -  20  44  64  
  Grau en Enginyeria Informàtica  38  385  423  40  378  418  45  366  411  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  11  48  59  14  55  69  10  60  70  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  9  43  52  12  50  62  10  45  55  
  Grau en Tecnologies Marines  5  37  42  5  36  41  7  27  34  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  49  67  116  52  59  111  63  67  130  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   40  16  56  35  24  59  33  30  63  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   17  43  60  13  51  64  17  53  70  
  Grau en Enginyeria de Materials   6  41  47  10  31  41  8  35  43  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   8  96  104  9  96  105  13  92  105  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   19  102  121  14  117  131  14  122  136  
  Grau en Enginyeria Mecànica   19  193  212  15  203  218  23  202  225  
  Grau en Enginyeria Química   56  89  145  54  75  129  52  76  128  
  300 EETAC  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  12  25  37  6  35  41  9  38  47  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  2  10  12  -  -  -  -  -  -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  18  84  102  18  65  83  25  102  127  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  -  4  4  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  30  106  136  40  130  170  39  90  129  
  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  45  67  112  42  62  104  56  71  127  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  2  7  9  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  -  -  -  1  6  7  -  -  -  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria d'Automoció   -  -  -  -  -  -  4  59  63  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   5  33  38  3  38  41  6  45  51  
  Grau en Enginyeria Minera   -  -  -  2  6  8  -  16  16  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  -  -  -  13  16  29  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   20  99  119  15  94  109  13  102  115  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   33  63  96  43  77  120  36  68  104  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   28  146  174  22  142  164  14  153  167  
  Grau en Enginyeria Informàtica   1  51  52  7  60  67  6  54  60  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    76  23  99  78  22  100  61  24  85  
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola   7  27  34  11  25  36  9  24  33  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   14  14  28  13  13  26  8  18  26  
  Grau en Enginyeria Alimentària   32  31  63  30  15  45  28  18  46  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   25  27  52  36  25  61  28  32  60  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.234  3.880  5.114  1.163  3.649  4.812  1.244  3.698  4.942  
  (1) Inclou l'entrada al febrer              
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS                     
                         
  Estudis de Grau    2015-2016  2016-2017  2017-2018   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  62  94  25  47  72  17  51  68  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   35  44  79  40  41  81  44  51  95  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   53  92  145  32  119  151  48  109  157  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  -  -  -  23  23  46  
  804 CITM  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   3  73  76  6  69  75  3  72  75  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   -  -  -  -  -  -  14  21  35  
  Grau en Multimèdia   11  32  43  14  29  43  14  33  47  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -   -   -   -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   -   -   -   -  -  -  2  3  5  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   6  37  43  10  42  52  -  -  -  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   140  340  480  127  347  474  165  363  528  
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.234  3.880  5.114  1.163  3.649  4.812  1.244  3.698  4.942  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  140  340  480  127  347  474  165  363  528  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.374  4.220  5.594  1.290  3.996  5.286  1.409  4.061  5.470  
  Dades a juny de 2019