UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                    
                         
                         
  Estudis de Grau    2013-2014  2014-2015  2015-2016   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   21  38  59  10  46  56  21  33  54  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   13  55  68  8  57  65  12  56  68  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   28  152  180  42  156  198  29  144  173  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   10  55  65  7  60  67  10  53  63  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  34  282  316  40  261  301  35  255  290  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  34  32  66  39  31  70  28  29  57  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  26  34  9  42  51  8  35  43  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   192  202  394  201  186  387  187  177  364  
  230 ETSETB  Grau Fase Inicial Comuna   -  -  -  60  261  321  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   15  41  56  1  9  10  2  17  19  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   17  82  99  4  11  15  5  20  25  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   14  79  93  -  7  7  1  4  5  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   8  90  98  5  16  21  1  9  10  
  Grau en Enginyeria Física   12  33  45  8  38  46  13  31  44  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   8  71  79  -  14  14  1  14  15  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   -  -  -  -  -  -  97  449  546  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria de Materials   8  37  45  10  39  49  6  41  47  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   97  364  461  102  363  465  81  384  465  
  Grau en Enginyeria Química   32  46  78  22  54  76  34  50  84  
  250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil   33  109  142  36  94  130  23  90  113  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   22  56  78  13  68  81  4  33  37  
  Grau en Enginyeria Geològica   6  21  27  6  13  19  14  17  31  
  270 FIB  Grau en Enginyeria Informàtica  26  378  404  34  390  424  38  385  423  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  8  63  71  11  57  68  11  48  59  
  Grau en Tecnologies Marines  8  35  43  5  44  49  5  37  42  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  9  48  57  12  46  58  9  43  52  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  51  76  127  50  74  124  49  67  116  
  300 EETAC  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  20  74  94  2  7  9  1  3  4  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  12  33  45  1  3  4  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  14  69  83  2  8  10  2  10  12  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  9  62  71  1  15  16  -  4  4  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  -  -  -  33  92  125  -  -  -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  -  -  -  20  75  95  18  84  102  
    Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  -  -  -  -  -  -  30  106  136  
    Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  -  -  -  -  -  -  12  25  37  
  310 EPSEB  Grau en Enginyeria d'Edificació (1)  68  114  182  52  80  132  45  67  112  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  5  12  17  2  15  17  2  7  9  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   28  163  191  24  117  141  20  99  119  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   1  35  36  3  39  42  5  33  38  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   18  183  201  32  161  193  28  146  174  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   46  72  118  42  71  113  33  63  96  
  Grau en Enginyeria Informàtica   3  52  55  3  57  60  1  51  52  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    85  27  112  67  33  100  76  23  99  
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola   22  34  56  10  39  49  7  27  34  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   18  36  54  17  29  46  14  14  28  
  Grau en Enginyeria Alimentària   27  30  57  24  30  54  32  31  63  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   31  38  69  31  34  65  25  27  52  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.121  3.505  4.626  1.101  3.342  4.443  1.075  3.341  4.416  
  (1) Inclou l'entrada al febrer                    
                         
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS                     
                         
  Estudis de Grau     2013-2014   2014-2015  2015-2016   
  Centre  Estudis   Dones   Homes   Total   Dones   Homes   Total  Dones  Homes  Total 
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   21  57  78  26  73  99  32  62  94
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  28  34  62  35  44  79
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   37  97  134  32  95  127  53  92  145
  804 CITM  Grau en Fotografia i Creació Digital   11  10  21  11  5  16  -  -  -
  Grau en Multimèdia   10  36  46  12  43  55  11  32  43
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   -  -  -  3  43  46  3  73  76
  820 EUETIB  Grau en Enginyeria Biomèdica   35  23  58  37  24  61  40  16  56
  Grau en Enginyeria de l'Energia   18  52  70  19  58  77  17  43  60
  Grau en Enginyeria Elèctrica   9  99  108  14  93  107  8  96  104
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   23  112  135  17  105  122  19  102  121
  Grau en Enginyeria Mecànica   20  210  230  17  209  226  19  193  212
  Grau en Enginyeria Química   29  39  68  24  38  62  22  39  61
  840 EUPMT (2)  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   6  75  81  -  -  -  -  -  -
  Grau en Enginyeria Informàtica   5  31  36  -  -  -  -  -  -
  Grau en Mitjans Audiovisuals   68  91  159  -  -  -  -  -  -
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -   -   -   3  3  6  -   -   - 
  Grau en Enginyeria Química   -   -   -     3  3  -   -   - 
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   8  36  44  17  26  43  6  37  43
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   300  968  1.268  260  852  1.112  265  829  1.094
  (2) L'EUPMT va deixar de ser un centre adscrit el curs 2014-2015 
                       
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.121  3.505  4.626  1.101  3.342  4.443  1.075  3.341  4.416
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  300  968  1.268  260  852  1.112  265  829  1.094
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.421  4.473  5.894  1.361  4.194  5.555  1.340  4.170  5.510
                     
  Dades a maig de cada curs