UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

CENTRES PROPIS                    
                       
                       
Estudis de Grau    2012-2013  2013-2014  2014-2015 
Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total 
200 FME  Grau en Matemàtiques   11  40  51  21  38  59  10  46  56
210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   177  201  378  192  202  394  201  186  387
220 ETSEIAT  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   9  57  66  13  55  68  8  57  65
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   32  169  201  28  152  180  42  156  198
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   7  56  63  10  55  65  7  60  67
230 ETSETB  Grau Fase Inicial Comuna   -  -  -  -  -  -  60  261  321
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   14  34  48  15  41  56  1  9  10
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   8  75  83  17  82  99  4  11  15
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   7  77  84  14  79  93    7  7
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   9  70  79  8  90  98  5  16  21
Grau en Enginyeria Física   13  33  46  12  33  45  8  38  46
Grau en Enginyeria Telemàtica   12  49  61  8  71  79    14  14
240 ETSEIB  Grau en Enginyeria de Materials   13  32  45  8  37  45  10  39  49
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   108  348  456  97  364  461  102  363  465
Grau en Enginyeria Química   31  46  77  32  46  78  22  54  76
250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil   38  106  144  33  109  142  36  94  130
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   20  77  97  22  56  78  13  68  81
Grau en Enginyeria Geològica   11  28  39  6  21  27  6  13  19
270 FIB  Grau en Enginyeria Informàtica  36  371  407  26  378  404  34  390  424
280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  9  53  62  8  63  71  11  57  68
Grau en Tecnologies Marines  6  36  42  8  35  43  5  44  49
Grau en Nàutica i Transport Marítim  15  35  50  9  48  57  12  46  58
290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  68  72  140  51  76  127  50  74  124
300 EETAC  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  22  66  88  20  74  94  2  7  9
Grau en Enginyeria d'Aeroports  10  33  43  12  33  45  1  3  4
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  13  120  133  14  69  83  2  8  10
Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  12  61  73  9  62  71  1  15  16
Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  -  -  -  -  -  -  33  92  125
Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  -  -  -  -  -  -  20  75  95
310 EPSEB  Grau en Enginyeria d'Edificació (1)  91  207  298  68  114  182  52  80  132
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  9  24  33  5  12  17  2  15  17
320 EET  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  45  264  309  34  282  316  40  261  301
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  34  37  71  34  32  66  39  31  70
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   7  53  60  8  26  34  9  42  51
330 EPSEM  Grau en Enginyeria de Recursos Minerals   7  22  29  -   -   -   -  -  -
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   7  37  44  1  35  36  3  39  42
Grau en Enginyeria Elèctrica   2  20  22  -   -   -   -   -   - 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   1  23  24  -   -   -   -   -   - 
Grau en Enginyeria Mecànica   6  67  73  -   -   -   -   -   - 
Grau en Enginyeria Química   13  18  31  -   -   -   -   -   - 
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   -   -   -   28  163  191  24  117  141
340 EPSEVG  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   23  190  213  18  183  201  32  161  193
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   40  54  94  46  72  118  42  71  113
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   -   -   -   -   -   -   -  -  -
Grau en Enginyeria Informàtica   4  55  59  3  52  55  3  57  60
370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    51  26  77  65  18  83  67  33  100
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)   24  10  34  20  9  29  -  -  -
390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola   19  31  50  22  34  56  10  39  49
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   17  31  48  18  36  54  17  29  46
Grau en Enginyeria Alimentària   31  20  51  27  30  57  24  30  54
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   31  25  56  31  38  69  31  34  65
TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.173  3.559  4.732  1.121  3.505  4.626  1.101  3.342  4.443
(1) Inclou l'entrada al febrer                  
                     
                       
                       
CENTRES ADSCRITS                     
                       
Estudis de Grau     2012-2013   2013-2014   2014-2015   
Centre  Estudis   Dones   Homes   Total   Dones   Homes   Total   Dones   Homes   Total 
801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  48  80  21  57  78  26  73  99
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  -  -  -  28  34  62
802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   36  97  133  37  97  134  32  95  127
804 CITM  Grau en Fotografia i Creació Digital   13  15  28  11  10  21  11  5  16
Grau en Multimèdia   11  26  37  10  36  46  12  43  55
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   -  -  -  -  -  -  3  43  46
820 EUETIB  Grau en Enginyeria Biomèdica   30  17  47  35  23  58  37  24  61
Grau en Enginyeria de l'Energia   13  50  63  18  52  70  19  58  77
Grau en Enginyeria Elèctrica   8  97  105  9  99  108  14  93  107
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   11  125  136  23  112  135  17  105  122
Grau en Enginyeria Mecànica   18  204  222  20  210  230  17  209  226
Grau en Enginyeria Química   31  37  68  29  39  68  24  38  62
840 EUPMT (2)  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   4  42  46  6  75  81  -  -  -
Grau en Enginyeria Informàtica   4  30  34  5  31  36  -  -  -
Grau en Mitjans Audiovisuals   90  79  169  68  91  159  -  -  -
860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -  -  -  -   -   -   3  3  6
Grau en Enginyeria Química   -  -  -  -   -   -     3  3
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   14  41  55  8  36  44  17  26  43
TOTAL ESTUDIS DE GRAU   315  908  1.223  300  968  1.268  260  852  1.112
(2) L'EUPMT va deixar de ser un centre adscrit el curs 2014-2015 
                     
                       
                     
TOTAL CENTRES PROPIS  1.207  3.723  4.930  1.121  3.505  4.626  1.101  3.342  4.443
TOTAL CENTRES ADSCRITS  315  908  1.223  300  968  1.268  260  852  1.112
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.522  4.631  6.153  1.421  4.473  5.894  1.361  4.194  5.555
                   
Dades a maig 2015