UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.16 Titulacions Interuniversitàries de Grau

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

                                                 
  CENTRE  Estudis de grau Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18  
  200 Grau en Estadística UB 160 168 184 267 286 8.520 9.180 9.780 13.944 14.646 142 153 163 232 244 13 15 35 26 38  
  Grau en Economia - Estadística (Itinerari doble) UB ND ND 95 105 112 4.500 6.480 7.140 7.784 7.944 75 108 119 130 132 - - 4 2 ND  
  270 Bachelor's degree in Bioinformatics UPF - - - 37 57 - - - 2.220 3.384 - - - 37 56 - - - - -  
  390 Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques UB - ND 128 182 205 - 3.600 7.560 10.914 12.480 - 60 126 182 208 - - 0 27 ND  
  Dades a gener 2019