UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                     
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME Matemàtiques 1 52 57 56 49 41 14 5 4 1       3 20,40  
  205 ESEIAAT Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)   135 80 49 50 21 11 11 8 8 3 1 4 10 20,40  
  Enginyeria de sistemes audiovisuals   29 32 34 17 15 12 13 4 11 2 2 1 5 21,40  
  Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil     6 16 12 9 9 2   2 1 1 1 1 22,10  
  Enginyeria elèctrica     9 29 25 17 20 10 5 7 3 5 3 16 23,60  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica     32 35 40 33 24 9 8 9 12 5 2 19 23,10  
  Enginyeria mecànica     30 44 56 46 24 18 14 5 5 3 10 20 22,90  
  Enginyeria química     13 14 29 12 17 4 3 1 5     5 22,70  
  Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 60 59 55 53 17 7 4 2 2   1   3 20,10  
  Enginyeria en vehicles aeroespacials   54 58 55 58 19 9 3 3 1 2     3 20,20  
  Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   45 60 60 50 38 16 9 4 4 1     4 20,60  
  Enginyeria en tecnologies industrials   161 120 102 86 98 54 21 16 9 6 2 2 6 20,60  
  210 ETSAB Arquitectura               60 46 31 11 9 5 49 28,50  
  Estudis d'arquitectura   249 215 234 194 243 218 138 79 49 38 23 9 83 22,10  
  230 ETSETB Enginyeria de sistemes audiovisuals                 1           25,00  
  Enginyeria de sistemes electrònics                   1     1   27,50  
  Ciències i tecnologies de telecomunicació                   1 1       26,50  
  Enginyeria de sistemes de telecomunicació                 1 1 1 1 2 4 30,10  
  Enginyeria telemàtica             1   2           24,30  
  Enginyeria física 1 46 43 59 52 26 3               19,90  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 1 171 166 182 164 111 84 37 13 8 7 4 5 13 20,70  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació 2 43 44 2               1   1 19,00  
  240 ETSEIB Enginyeria en tecnologies industrials 2 371 349 341 363 289 171 57 27 16 15 6 2 13 20,60  
  Tecnologies industrials i anàlisi econòmica   54 37 4                     18,50  
  250 ETSECCPB Enginyeria civil   81 76 82 58 54 40 17 11 6 3 1 2 11 21,10  
  Enginyeria d'obres públiques   21 28 16 24 20 29 17 13 19 6 7 2 16 23,20  
  Enginyeria geològica         2 8 4   2 3 3   1 2 25,30  
  Ciències i tecnologies del mar   37 33 17 11 1 2               19,10  
  270 FIB Enginyeria informàtica 3 326 323 284 290 244 105 67 46 22 21 15 8 33 20,90  
  Ciència i enginyeria de dades 2 53 54 42 5 5               3 19,40  
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   41 52 52 43 36 28 15 13 10 4 5 1 14 21,80  
  Tecnologies marines   13 33 20 8 26 18 8 11 6 4 6 3 7 22,40  
  Nàutica i transport marítim   19 34 33 49 37 18 15 9 4 3 6 2 18 22,80  
  290 ETSAV Arquitectura               18 8 8 6 1 3 10 26,70  
  Estudis d'arquitectura 2 93 85 78 71 83 76 21 18 19 15 6 5 42 22,20  
  295 EEBE Enginyeria biomèdica   45 48 45 50 30 7 2   1   1   2 20,20  
  Enginyeria de l'energia   52 46 54 40 36 9 2 6 2 2 3 1 3 20,50  
  Enginyeria elèctrica   41 35 34 38 48 36 28 25 19 11 4 2 19 22,80  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica 2 83 102 106 92 77 38 25 15 8 2 4 2 20 21,10  
  Enginyeria mecànica   164 174 138 134 134 51 33 26 15 2 5 10 15 20,90  
  Enginyeria de materials   30 21 26 18 24 11 5 3 3 2     1 20,70  
  Enginyeria química   77 75 63 57 78 24 14 15 11 3 7 5 8 21,10  
  300 EETAC Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)   63 39 25 16 6 5 2 3   3     3 19,80  
  Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)   39 42 21 10 7         1       19,30  
  Enginyeria de sistemes de telecomunicació     18 18 44 40 21 16 17 9 13 5 2 12 23,20  
  Enginyeria telemàtica     6 18 25 14 9 10 4 5 8 2 3 4 23,00  
  Enginyeria d'aeronavegació             2 6 8 1 2 1   1 25,60  
  Enginyeria d'aeroports                 1 1         25,50  
  Enginyeria de sistemes aeroespacials   109 95 105 110 92 38 22 6 3 1 4 2 6 20,60  
  310 EPSEB Ciències i tecnologies de l'edificació               1 1 1   1 2 29 37,90  
  Arquitectura tècnica i edificació   53 56 56 46 68 62 42 38 25 34 23 17 156 26,00  
  Enginyeria en Geoinformació i geomàtica   8 5 1 1 4 2   1 1 3 2 1 7 24,60  
  330 EPSEM Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)   91 22 14 9 5 4 8 4 3 2   1 6 20,20  
  Enginyeria elèctrica             1     1     1 1 27,00  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica     9 14 14 5 16 3 7 5   2 4 11 23,80  
  Enginyeria mecànica     27 27 38 23 14 11 8 7 4 5 5 21 23,60  
  Enginyeria química     7 10 11 7 6 2 1 2 3   1 3 22,20  
  Enginyeria de sistemes TIC   25 29 28 27 14 8 7 2 6   2 1 4 21,00  
  Enginyeria en organització industrial           3     2 1 2     1 25,70  
  Enginyeria minera   4 7 6 4 1 6   2 1 1     12 27,00  
  Enginyeria d'Automoció   50 42 44 8 5 5 4   1       1 19,50  
  340 EPSEVG Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació) 1 79 29 27 18 9 13 6 5 1   1   10 20,70  
  Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   63 80 69 74 57 45 27 19 8 5 6 5 4 21,20  
  Enginyeria elèctrica     3 3 5 11 7 3 1 1 1 2 2 14 26,10  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica     13 11 24 21 13 9 9 3 9 5 7 13 24,40  
  Enginyeria mecànica     18 41 41 54 40 24 26 18 10 13 6 28 23,90  
  Enginyeria informàtica   30 39 20 29 21 24 5 9 4 4 4 3 10 21,90  
  370 FOOT Òptica i optometria   51 56 46 62 42 25 24 10 13 6 6 2 20 22,00  
  390 ESAB Enginyeria agrícola         10 10 2 9 3 1 4 1   5 25,40  
  Enginyeria alimentària 1 23 16 33 24 29 14 10 8 3 1   4 10 22,40  
  Enginyeria agroambiental i del paisatge         4 9 1 5 4 4   2 1 4 25,00  
  Enginyeria de sistemes biològics   28 32 39 23 24 15 13 2 3 3 4 4 4 21,30  
  Enginyeria de ciències agronòmiques   13 19 19 20 10 8 2 10 3 3 1   8 22,50  
  Grau en Paisatgisme   4 3 5 2 1   3         1 4 23,30  
  TOTAL CENTRES PROPIS   19 3.379 3.341 3.161 2.987 2.568 1.596 962 672 458 323 227 169 894 22,82  
                                     
                                     
  CENTRES ADSCRITS                                  
                                     
  CENTRE NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses   44 59 50 47 32 26 16 12 8 11 2 2 37 22,90  
  Màrqueting i comunicació digital   65 64 72 64 45 24 23 23 6 6 5 3 7 21,20  
  Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes   27 31 18 11 15 3 6 3       1 1 20,20  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses 1 49 77 95 95 81 61 37 21 13 8 8 2 8 21,50  
  Màrqueting i comunicació digital   22 26 33 13 17 10 8 7 1   1   1 20,70  
  804 CITM Multimèdia   25 29 36 40 16 13 8 6 5 1     3 20,90  
  Fotografia i creació digital                   1       1 30,00  
  Disseny i desenvolupament de videojocs   41 50 56 52 32 13 12 3 2 2     5 20,70  
  Disseny, Animació i Art Digital   30 40 24 9 11 2   5 2         19,80  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS   1 303 376 384 331 249 152 110 80 38 28 16 8 63 22,26  
  Dades a maig de 2020