UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                       
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Matemàtiques 2 58 60 51 55 36 10 4 1 1 1     3 20,30  
  205 ESEIAAT 31015 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)   153 84 67 47 30 13 17 6 10 5 2 2 18 20,60  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Enginyeria de sistemes audiovisuals   29 33 22 21 16 17 5 14 3 4 2   6 21,40  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil     4 4 10 8 4 1 3 2 1   1 1 23,10  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Enginyeria elèctrica     5 5 15 17 11 8 6 5 3 2 2 16 24,50  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Enginyeria electrònica industrial i automàtica   1 20 35 37 44 16 14 12 13 5 4 3 19 23,20  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Enginyeria mecànica     22 36 45 46 31 20 11 7 3 9 2 20 23,10  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Enginyeria química     6 22 12 21 10 6 2 4 1   2 4 22,90  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Enginyeria en tecnologies aeroespacials   59 53 54 60 23 6 2 2   1   1 3 20,10  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Enginyeria en vehicles aeroespacials   55 57 59 51 32 11 6 2 4     1 2 20,30  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   53 61 46 55 31 15 6 4 2       5 20,50  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Enginyeria en tecnologies industrials   144 111 96 109 109 58 26 9 8 2 3 3 5 20,70  
  210 ETSAB GRAU00000393 Arquitectura             96 133 68 41 28 16 11 63 26,40  
  210 ETSAB GRAU00000521 Estudis d'arquitectura   229 255 203 248 235 159 88 57 43 22 12 16 60 21,70  
  230 ETSETB GRAU00000305 Enginyeria de sistemes audiovisuals               3             24,00  
  230 ETSETB GRAU00000306 Enginyeria de sistemes electrònics                     2 1     27,30  
  230 ETSETB GRAU00000450 Ciències i tecnologies de telecomunicació             1   1 1         24,70  
  230 ETSETB GRAU00000451 Enginyeria de sistemes de telecomunicació             1 3 4 2 1 1 1 4 29,30  
  230 ETSETB GRAU00000454 Enginyeria telemàtica             1 2   1         24,20  
  230 ETSETB GRAU00000465 Enginyeria física 3 46 58 52 49 28 3     1         19,80  
  230 ETSETB GRAU00000549 Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 1 202 198 167 158 141 73 18 17 8 3 4 4 11 20,50  
  230 ETSETB GRAU00000688 Enginyeria electrònica de telecomunicació   52 3                       18,10  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Enginyeria química             2 1     2   1   25,50  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Enginyeria en tecnologies industrials 2 378 379 371 365 314 118 49 28 18 10 2 3 6 20,40  
  240 ETSEIB GRAU00000674 Tecnologies industrials i anàlisi econòmica   38 3                       18,10  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Enginyeria civil   75 96 59 73 65 24 17 8 2 1 4 1 10 20,80  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Enginyeria d'obres públiques   16 16 22 20 32 21 13 21 9 12 3 4 21 23,70  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Enginyeria geològica       4 8 6 2 3 4 4 1 1   2 24,00  
  250 ETSECCPB GRAU00000687 GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DEL MAR   29 13 8 1 2 1               18,80  
  270 FIB GRAU00000407 Enginyeria informàtica 4 336 292 299 297 194 110 75 33 28 19 13 8 25 20,80  
  270 FIB GRAU00000617 Ciència i Enginyeria de Dades 1 47 44 5 5           1     1 18,90  
  280 FNB GRAU00000401 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   41 49 44 39 34 26 16 13 8 4 2   17 21,90  
  280 FNB GRAU00000409 Tecnologies marines 1 15 15 13 23 25 11 10 10 7 9 6 1 10 22,90  
  280 FNB GRAU00000410 Nàutica i transport marítim   27 29 43 46 21 18 12 4 5 6 2 2 13 22,00  
  290 ETSAV GRAU00000394 Arquitectura             29 23 20 11 6 7 10 6 25,50  
  290 ETSAV GRAU00000522 Estudis d'arquitectura 1 90 84 79 87 81 29 31 19 16 10 8 11 37 22,00  
  295 EEBE GRAU00000212 Enginyeria biomèdica   46 41 48 51 18 5 3     1     2 20,00  
  295 EEBE GRAU00000213 Enginyeria de l'energia   36 58 44 55 31 9 7 3 2 1 1 1 3 20,50  
  295 EEBE GRAU00000313 Enginyeria elèctrica   39 23 38 53 49 37 33 27 13 6 3 1 25 22,80  
  295 EEBE GRAU00000314 Enginyeria electrònica industrial i automàtica   98 109 92 105 67 37 21 6 7 4 4 3 22 21,10  
  295 EEBE GRAU00000315 Enginyeria mecànica   170 143 140 166 112 56 30 22 6 8 14 5 14 20,90  
  295 EEBE GRAU00000399 Enginyeria de materials   16 28 22 27 20 9 4 3 2     1 1 20,80  
  295 EEBE GRAU00000591 Enginyeria química   81 71 60 90 58 35 20 11 7 6 3 3 11 21,10  
  300 EETAC 31076 Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) 1 56 41 33 11 11 8 3 4 4 1   1   19,80  
  300 EETAC 31085 ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS / ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - ENGINYERIA TELEMÀTICA (AGRUPACIÓ DE SIMULTANEÏTAT)   46 38 29 17 1 1     1         19,20  
  300 EETAC GRAU00000295 Enginyeria de sistemes de telecomunicació     8 14 36 24 20 22 10 13 7 3 2 12 23,50  
  300 EETAC GRAU00000296 Enginyeria telemàtica     9 18 12 8 9 6 6 10 1 2   6 23,00  
  300 EETAC GRAU00000396 Enginyeria d'aeronavegació           23 7 8 3   1     1 23,10  
  300 EETAC GRAU00000397 Enginyeria d'aeroports             3 2 4   2   1   25,00  
  300 EETAC GRAU00000550 Enginyeria de sistemes aeroespacials   106 105 92 106 50 20 4 3 2 2 2 2 1 20,10  
  310 EPSEB GRAU00000207 Ciències i tecnologies de l'edificació           3 2 4 1 2 3 2 3 12 29,80  
  310 EPSEB GRAU00000405 Enginyeria geomàtica i topografia                           1 46,00  
  310 EPSEB GRAU00000566 Arquitectura tècnica i edificació 1 51 43 47 59 57 45 49 38 28 24 15 15 108 25,00  
  310 EPSEB GRAU00000585 Enginyeria en Geoinformació i geomàtica       1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 8 29,00  
  330 EPSEM 31020 Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)   66 63 31 19 15 9 7 6 1 5 2 1 9 20,60  
  330 EPSEM 31071 Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)                   1         26,00  
  330 EPSEM GRAU00000297 Enginyeria elèctrica         1 2 1   4       1   24,10  
  330 EPSEM GRAU00000298 Enginyeria electrònica industrial i automàtica       9 8 11 3 7 4 3 2 3 1 13 25,00  
  330 EPSEM GRAU00000299 Enginyeria mecànica       26 26 18 10 7 9 4 6 8 3 15 24,20  
  330 EPSEM GRAU00000300 Enginyeria química       5 10 9 4 4 3 3   2     22,60  
  330 EPSEM GRAU00000316 Enginyeria química             1     1         24,50  
  330 EPSEM GRAU00000400 Enginyeria de sistemes TIC   30 27 27 25 11 9 4 7 3 4 2   4 20,90  
  330 EPSEM GRAU00000466 Enginyeria en organització industrial         7 4   2 2           22,20  
  330 EPSEM GRAU00000480 Enginyeria de recursos energètics i miners                       1     28,00  
  330 EPSEM GRAU00000586 Enginyeria minera   6 5 4 1 6 1 2 1 1       14 27,30  
  330 EPSEM GRAU00000618 Enginyeria d'Automoció   41 46 8 5 7 4 1           1 19,30  
  340 EPSEVG 31021 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació)   57 49 25 27 10 10 9 4 1 2 4   8 20,80  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   69 61 77 56 67 28 25 10 11 6 9 4 5 21,20  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Enginyeria elèctrica     1 3 7 8 4 2 3 1 3 1 2 15 26,80  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Enginyeria electrònica industrial i automàtica     3 15 20 7 10 11 3 7 7 5   7 24,10  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Enginyeria mecànica     12 23 44 47 32 25 20 17 20 10 8 32 24,40  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Enginyeria informàtica   43 22 36 25 30 7 9 5 5 3 3 1 8 21,40  
  370 FOOT GRAU00000214 Òptica i optometria   49 44 59 73 34 35 18 14 13 4 4 2 36 22,60  
  390 ESAB GRAU00000208 Enginyeria agrícola       10 15 10 15 7 1 5 4   1 6 24,10  
  390 ESAB GRAU00000209 Enginyeria alimentària   22 27 21 34 23 12 12 6 4 4 4   10 22,00  
  390 ESAB GRAU00000210 Enginyeria agroambiental i del paisatge       4 9 10 6 6 5   2 2 1 7 25,10  
  390 ESAB GRAU00000304 Enginyeria de sistemes biològics   29 43 23 28 26 17 6 9 8 2 3 1 5 21,30  
  390 ESAB GRAU00000685 Enginyeria de ciències agronòmiques   14 19 15 10 5 6 4 1 1 1   1 2 21,10  
  TOTAL CENTRES PROPIS     17 3.344 3.189 2.965 3.177 2.485 1.455 997 639 453 306 217 157 812 23,00  
                                       
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Administració i direcció d'empreses   36 42 35 44 31 21 16 14 16 3 3 6 42 23,60  
  801 EUNCET GRAU00000502 Màrqueting i comunicació digital   41 59 58 48 34 25 27 9 7 5 4 3 12 21,60  
  801 EUNCET GRAU00000690 Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes   14 8 10 11 2 6 3     1     2 20,90  
  802 EAE GRAU00000294 Administració i direcció d'empreses 1 49 83 82 108 82 52 25 21 11 8 4 4 8 21,40  
  802 EAE GRAU00000616 Màrqueting i comunicació digital   17 24 11 15 9 5 7 1         1 20,40  
  804 CITM GRAU00000065 Multimèdia   26 34 41 29 19 9 8 2   1   1 1 20,50  
  804 CITM GRAU00000293 Fotografia i creació digital           1 1 1 1   2       24,70  
  804 CITM GRAU00000501 Disseny i desenvolupament de videojocs   45 53 46 48 25 14 8 4 4     2 3 20,50  
  804 CITM GRAU00000624 Disseny, Animació i Art Digital   34 22 8 11 2   6             19,40  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS     1 262 325 291 314 205 133 101 52 38 20 11 16 69 21,70  
  Dades a desembre de 2018