UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                       
  CENTRES PROPIS  
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Matemàtiques 2 54 54 55 50 39 10 5 3 1     1 3 20,5  
  205 ESEIAAT 31015 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)  - 68 48 24 27 9 11 9 6 7   3 4 17 21,5  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Enginyeria de sistemes audiovisuals   34 20 17 20 18 11 18 3 6 5   1 6 21,6  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil   9 6 12 9 10 3 7 2 2 1 2   1 21,9  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Enginyeria elèctrica   10 5 16 21 14 16 15 12 13 4 5 8 17 24,2  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Enginyeria electrònica industrial i automàtica  1 20 37 38 55 38 28 21 24 8 9 9 6 15 22,6  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Enginyeria mecànica   20 35 49 60 55 42 19 10 10 11 5 7 26 22,8  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Enginyeria química   11 23 16 36 18 10 6 5 2 1 1   5 21,8  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 57 56 62 70 26 6 6       1   5 20,3  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Enginyeria en vehicles aeroespacials 1 59 60 54 55 37 13 7 7 1   1 1 1 20,4  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 1 56 48 60 49 31 21 10 3 1     1 8 20,7  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Enginyeria en tecnologies industrials 2 135 106 115 141 107 65 20 16 5 6 5 1 7 20,8  
  210 ETSAB GRAU00000393 Arquitectura           132 177 139 70 39 23 17 16 84 25,5  
  210 ETSAB GRAU00000521 Estudis d'arquitectura   246 216 249 239 134 90 63 47 23 12 15 9 46 21,3  
  230 ETSETB GRAU00000305 Enginyeria de sistemes audiovisuals           9 16 7 3 1 2 1 1   23,6  
  230 ETSETB GRAU00000306 Enginyeria de sistemes electrònics           5 10 4   6 2 1 1   24,2  
  230 ETSETB GRAU00000450 Ciències i tecnologies de telecomunicació           9 3 4 1 1         23  
  230 ETSETB GRAU00000451 Enginyeria de sistemes de telecomunicació           19 10 13 4 2 2 2   5 24,9  
  230 ETSETB GRAU00000454 Enginyeria telemàtica         1 8 12 3 3 2   1   1 23,5  
  230 ETSETB GRAU00000465 Enginyeria física   57 55 50 52 19   1     1       19,7  
  230 ETSETB GRAU00000549 Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   252 203 173 207 96 25 19 10 6 9 4 2 12 20,2  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Enginyeria química           2 1     2   1     24,5  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Enginyeria en tecnologies industrials 3 410 403 377 421 284 115 51 30 12 7 3 3 11 20,4  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Enginyeria civil 2 75 63 73 97 47 33 17 5 2 4 1 1 9 20,9  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Enginyeria d'obres públiques 1 14 17 23 32 34 22 35 12 21 7 9 4 27 24  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Enginyeria geològica     5 9 6 2 8 9 6 2 3 1 2 1 23,1  
  270 FIB GRAU00000407 Enginyeria informàtica 2 314 312 307 246 193 128 68 39 38 27 21 6 29 20,9  
  270 FIB GRAU00000617 Ciència i Enginyeria de Dades   51 5 6           1       1 18,8  
  280 FNB GRAU00000401 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 1 40 38 40 58 44 33 21 13 7 4     15 21,9  
  280 FNB GRAU00000409 Tecnologies marines   8 19 24 24 11 22 12 10 12 11 2 1 12 23  
  280 FNB GRAU00000410 Nàutica i transport marítim   24 41 40 33 37 17 12 9 9 3 1 1 21 22,5  
  290 ETSAV GRAU00000394 Arquitectura           33 30 34 21 13 11 18 7 7 25  
  290 ETSAV GRAU00000522 Estudis d'arquitectura   85 75 93 85 31 41 29 15 12 13 15 7 40 22,1  
  295 EEBE GRAU00000212 Enginyeria biomèdica 2 50 43 51 51 20 11 2   2     2 2 20,2  
  295 EEBE GRAU00000213 Enginyeria de l'energia   54 46 49 53 14 14 7 4   1 2 1 6 20,5  
  295 EEBE GRAU00000313 Enginyeria elèctrica   25 30 50 56 43 46 40 23 8 13 4 6 26 23,1  
  295 EEBE GRAU00000314 Enginyeria electrònica industrial i automàtica 1 107 87 98 85 66 38 12 12 4 7 5 6 22 21,1  
  295 EEBE GRAU00000315 Enginyeria mecànica   151 144 167 157 106 77 34 23 16 22 5 4 23 21,1  
  295 EEBE GRAU00000399 Enginyeria de materials   22 27 31 21 12 7 4 2   1 1   1 20,4  
  295 EEBE GRAU00000591 Enginyeria química   86 75 85 75 65 53 18 7 8 5 7 6 15 21,3  
  300 EETAC 31076 Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) 1 34 21 10 11 6 7 5 4 3 2     2 20,4  
  300 EETAC 31085 ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS / ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - ENGINYERIA TELEMÀTICA (AGRUPACIÓ DE SIMULTANEÏTAT)   43 20 16 1 1                 18,7  
  300 EETAC GRAU00000295 Enginyeria de sistemes de telecomunicació   10 32 41 28 29 35 22 26 22 7 4 8 13 22,9  
  300 EETAC GRAU00000296 Enginyeria telemàtica   11 19 11 15 14 10 13 11 3 3 3 4 8 22,8  
  300 EETAC GRAU00000396 Enginyeria d'aeronavegació         47 43 21 9 3 4     1 2 22,3  
  300 EETAC GRAU00000397 Enginyeria d'aeroports         2 12 7 7 3 1 1 1     23,3  
  300 EETAC GRAU00000550 Enginyeria de sistemes aeroespacials   106 108 115 53 24 6 2 2 2 3 1 1 1 19,7  
  310 EPSEB GRAU00000207 Ciències i tecnologies de l'edificació         5 3 4 5 4 4 3 6 3 18 28,5  
  310 EPSEB GRAU00000405 Enginyeria geomàtica i topografia             1 1           18 37  
  310 EPSEB GRAU00000566 Arquitectura tècnica i edificació   34 35 59 58 60 73 61 56 50 31 25 29 137 25,7  
  310 EPSEB GRAU00000585 Enginyeria en Geoinformació i geomàtica     1 3 3 2 1 4 4 4 1 4 1 9 27,2  
  330 EPSEM 31020 Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)  - 14 11 3 7 4 5 3 2 4 1 1   1 21,2  
  330 EPSEM 31071 Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)  -       1 1     2           23,2  
  330 EPSEM GRAU00000297 Enginyeria elèctrica       1 3 3 1 4 2 2   1 1 3 25,9  
  330 EPSEM GRAU00000298 Enginyeria electrònica industrial i automàtica   12 13 9 15 8 8 7 6 3 3 3 5 10 23,2  
  330 EPSEM GRAU00000299 Enginyeria mecànica   18 29 27 29 24 18 9 9 11 13 6 7 19 23,2  
  330 EPSEM GRAU00000300 Enginyeria química   10 7 10 15 9 7 4 3   3     2 21,5  
  330 EPSEM GRAU00000316 Enginyeria química   19 13 9 4 3 2 2 2   1 4 2 8 22,3  
  330 EPSEM GRAU00000400 Enginyeria de sistemes TIC   35 27 25 24 12 5 6 5 2 6 1 3 3 21  
  330 EPSEM GRAU00000466 Enginyeria en organització industrial     12 17 9 4 7 7 4 2   1   8 23,1  
  330 EPSEM GRAU00000480 Enginyeria de recursos energètics i miners               5     1     3 28,3  
  330 EPSEM GRAU00000586 Enginyeria minera   4 4 2 8 1 2 1 1 1       21 30,2  
  330 EPSEM GRAU00000618 Enginyeria d'Automoció   45 7 5 3 1 1   1         1 18,8  
  340 EPSEVG 31021 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació)  - 43 14 15 6 10 7 3 1   3 1   9 21,2  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   56 73 61 83 57 42 20 19 12 10 6 3 8 21,4  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Enginyeria elèctrica   1 3 7 9 5 5 6 5 5 2 4 8 20 27,5  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Enginyeria electrònica industrial i automàtica   7 17 24 15 15 21 11 17 8 4 4 2 11 23,3  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Enginyeria mecànica   21 24 48 54 55 52 36 29 25 17 12 10 40 23,7  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Enginyeria informàtica   22 33 26 34 11 9 10 7 5 5 4 1 10 22  
  340 EPSEVG GRAU00000452 Enginyeria de sistemes electrònics                 1           25  
  370 FOOT GRAU00000214 Òptica i optometria   42 57 66 54 47 25 23 16 4 7 2 3 42 22,8  
  390 ESAB GRAU00000208 Enginyeria agrícola   14 18 18 21 21 18 10 11 7   4 1 10 22,8  
  390 ESAB GRAU00000209 Enginyeria alimentària   29 17 30 26 28 14 11 7 6 3   1 10 22,1  
  390 ESAB GRAU00000210 Enginyeria agroambiental i del paisatge 1 8 10 15 14 12 13 8 2 3 3 2 1 19 24,2  
  390 ESAB GRAU00000304 Enginyeria de sistemes biològics   40 26 32 42 31 15 14 13 2 6 3 3 3 21,3  
  TOTAL CENTRES PROPIS     22 3.282 3.053 3.218 3.291 2.433 1.717 1.130 738 500 366 272 214 996 22,78  
                                       
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Administració i direcció d'empreses   24 26 38 35 22 25 23 20 2 6 7 6 47 24,40  
  801 EUNCET GRAU00000502 Màrqueting i comunicació digital   35 47 46 43 28 28 12 11 6 3 3 2 12 21,70  
  802 EAE GRAU00000294 Administració i direcció d'empreses 1 64 72 97 92 73 41 25 19 13 6 6 5 13 21,40  
  802 EAE GRAU00000616 Màrqueting i comunicació digital   20 4 8 4 3 6 1             19,70  
  804 CITM GRAU00000065 Multimèdia   29 39 28 39 21 18 9 6 3 1 2   2 20,80  
  804 CITM GRAU00000293 Fotografia i creació digital         5 2 5 5 1 2 3 1   3 25,40  
  804 CITM GRAU00000501 Disseny i desenvolupament de videojocs   45 49 47 33 18 7 4 5     2 1 3 20,20  
  804 CITM GRAU00000624 Disseny, Animació i Art Digital   23 7 7 3   6               19,30  
  860 EEI GRAU00000316 Enginyeria química         2 2 5 1   1 1 1 1 2 25,40  
  860 EEI GRAU00000466 Enginyeria en organització industrial         1 3 3 5 1 1   1   5 26,90  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS     1 240 244 271 257 172 144 85 63 28 20 23 15 87 22,52  
  Dades a juny de 2019