UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

  CENTRES PROPIS                                  
   
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Grau en Matemàtiques 4 53 60 51 49 41 9 2 1 2 2   1 5 20,50  
  205 ESEIAAT 31015 Fase inicial comú   88 53 27 18 21 11 10 9 8 9 6 5 17 21,50  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals   19 18 17 19 14 24 7 8 4 1 2 1 8 22,10  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil   3 7 9 12 8 13 12 2   2     2 22,60  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Grau en Enginyeria elèctrica   2 7 17 11 18 17 13 17 3 8 9 4 17 24,60  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   23 22 50 43 36 28 28 16 12 11 9 4 22 22,90  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Grau en Enginyeria mecànica   15 38 55 61 54 28 20 18 9 7 8 10 22 22,80  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Grau en Enginyeria química   12 9 31 20 15 11 4 3 1 1     5 21,80  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 56 65 70 53 20 9     1       7 20,30  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials   56 53 56 59 35 16 11 2   1     1 20,40  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   51 56 54 51 43 14 5 3   1 1   11 20,80  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials   144 130 152 139 127 36 26 9 13 9 1 2 4 20,60  
  210 ETSAB GRAU00000393 Grau en Arquitectura         171 207 189 149 66 34 22 24 17 67 24,00  
  210 ETSAB GRAU00000521 Grau en Estudis d'arquitectura 2 225 257 248 98 64 68 38 20 10 7 10 7 24 20,50  
  230 ETSETB GRAU00000305 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals         16 26 16 4 4 3 2 1 1 1 22,90  
  230 ETSETB GRAU00000306 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics         11 15 9 4 8 4 4 2     23,40  
  230 ETSETB GRAU00000450 Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació       1 22 21 10 9 6 3         22,50  
  230 ETSETB GRAU00000451 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació         41 29 23 8 3 6 4 2 1 6 23,20  
  230 ETSETB GRAU00000454 Grau en Enginyeria telemàtica       1 11 19 10 7 3 1 3   1 1 23,00  
  230 ETSETB GRAU00000465 Grau en Enginyeria física 2 52 49 53 45 22 1     1         19,70  
  230 ETSETB GRAU00000549 Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 1 245 182 224 95 32 18 8 11 7 5 5 4 8 19,90  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Grau en Enginyeria química       5 16 14 4 2 4   1     1 22,20  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials   407 408 424 374 274 106 59 20 9 5 5 3 11 20,30  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Grau en Enginyeria civil 2 62 75 98 74 73 33 11 4 3 1 2 2 7 20,80  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Grau en Enginyeria d'obres públiques   13 19 33 34 30 44 22 30 13 13 4 7 23 23,60  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Grau en Enginyeria geològica   11 10 8 3 9 9 8 4 4 2 1   1 21,80  
  270 FIB GRAU00000407 Grau en Enginyeria informàtica 2 332 322 248 236 212 113 71 50 39 37 12 3 41 21,00  
  280 FNB GRAU00000401 Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   35 38 55 49 44 22 18 9 7 5 1 1 15 21,90  
  280 FNB GRAU00000409 Grau en Tecnologies marines   15 28 26 13 21 12 9 12 7 4 4 5 13 22,80  
  280 FNB GRAU00000410 Grau en Nàutica i transport marítim   34 36 32 47 28 13 12 14 3 3 2 3 26 22,90  
  290 ETSAV GRAU00000394 Grau en Arquitectura         40 31 45 27 17 13 24 9 3 8 24,10  
  290 ETSAV GRAU00000522 Grau en Estudis d'arquitectura 1 70 87 82 30 43 54 23 16 14 17 6 4 27 21,80  
  295 EEBE GRAU00000212 Grau en Enginyeria biomèdica   43 49 50 46 28 11 2 2 1 1 2 1 3 20,40  
  295 EEBE GRAU00000213 Grau en Enginyeria de l'energia   45 51 52 46 30 12 6   2 2 1 2 4 20,60  
  295 EEBE GRAU00000313 Grau en Enginyeria elèctrica   38 46 50 39 58 47 31 10 10 9 9 3 30 22,70  
  295 EEBE GRAU00000314 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 2 93 96 84 86 70 29 21 10 11 8 9 10 22 21,50  
  295 EEBE GRAU00000315 Grau en Enginyeria mecànica   138 163 159 157 133 68 35 32 31 13 9 4 39 21,40  
  295 EEBE GRAU00000317 Grau en Enginyeria química                                
  295 EEBE GRAU00000399 Grau en Enginyeria de materials   28 32 19 16 12 7 5 1 1 1       20,10  
  295 EEBE GRAU00000591 Grau en Enginyeria química   76 91 71 62 76 36 11 6 5 9 6 1 14 21,10  
  300 EETAC 31076 Fase inicial comú (estudis telecomunicació)    21 13 12 7 1 4 4 2 4       2 20,50  
  300 EETAC 31085 Doble tiulació Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   34 37 2 1                 1 18,80  
  300 EETAC GRAU00000295 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació   9 27 28 33 48 28 33 37 10 9 9 2 13 23,00  
  300 EETAC GRAU00000296 Grau en Enginyeria telemàtica   17 7 12 13 20 18 14 9 7 7 7 3 11 23,40  
  300 EETAC GRAU00000396 Grau en Enginyeria d'aeronavegació       62 67 59 26 10 7     1 3 3 21,70  
  300 EETAC GRAU00000397 Grau en Enginyeria d'aeroports       2 17 16 15 3 2 2 1 1 2   22,60  
  300 EETAC GRAU00000550 Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials   100 101 51 20 3 2 3 2 2 3 1   1 19,30  
  310 EPSEB GRAU00000207 Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació       6 10 7 11 7 14 12 12 13 8 27 27,50  
  310 EPSEB GRAU00000405 Grau en Enginyeria geomàtica i topografia         1 2 3   1 3 2   2 6 28,50  
  310 EPSEB GRAU00000566 Grau en Arquitectura tècnica i edificació 1 20 41 48 53 87 81 69 62 45 35 39 25 131 25,70  
  310 EPSEB GRAU00000585 Grau en Enginyeria en Geoinformació i geomàtica   1 4 3 2 1 4 4 5 1 4 1 2 8 26,10  
  330 EPSEM 31020 Fase inicial comú (Pla 2016)   17 1 7 2 2 1 1 2   1 1 1   20,30  
  330 EPSEM 31071 Fase inicial comú (Pla 2013)     5 3 1 1   2 1 1       1 23,20  
  330 EPSEM GRAU00000297 Grau en Enginyeria elèctrica     1 3 6 2 5 2 4 1 1     6 25,40  
  330 EPSEM GRAU00000298 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   9 8 14 6 14 10 9 4 4 3 5 3 8 23,40  
  330 EPSEM GRAU00000299 Grau en Enginyeria mecànica   25 25 27 35 24 16 16 12 17 8 10 5 22 23,40  
  330 EPSEM GRAU00000300 Grau en Enginyeria química   4 10 15 17 13 11 4   3       2 21,40  
  330 EPSEM GRAU00000400 Grau en Enginyeria de sistemes TIC   29 24 22 22 10 8 5 3 6 1 3 1 3 21,10  
  330 EPSEM GRAU00000480 Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners         5 1 6 4   2 1   1 3 25,00  
  330 EPSEM GRAU00000586 Grau en Enginyeria minera   5 2 8 1 1   1 2         6 23,40  
  340 EPSEVG 31021 Fase inicial comú   19 19 6 12 5 4 1   3 1   2 3 21,00  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   68 58 81 74 60 37 22 17 14 6 5 2 7 21,20  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Grau en Enginyeria elèctrica   3 5 8 8 8 9 10 6 3 5 8 1 23 26,40  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   12 22 13 19 19 14 23 10 9 6 2 4 16 23,50  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Grau en Enginyeria mecànica   18 37 46 59 70 51 33 29 22 18 10 9 36 23,40  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Grau en Enginyeria informàtica   33 21 30 11 13 13 9 6 11 4 3 2 10 22,10  
  340 EPSEVG GRAU00000452 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics             1 1 1           24,00  
  370 FOOT GRAU00000214 Grau en Òptica i optometria   51 65 50 72 41 34 17 6 10 6 7 7 47 23,00  
  390 ESAB GRAU00000208 Grau en Enginyeria agrícola   18 19 19 22 22 10 13 7 1 3 3 2 6 22,00  
  390 ESAB GRAU00000209 Grau en Enginyeria alimentària   17 26 25 35 20 21 11 9 3 2 2 2 12 22,40  
  390 ESAB GRAU00000210 Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge   9 16 14 14 13 12 7 5 3 3 1 4 19 24,50  
  390 ESAB GRAU00000304 Grau en Enginyeria de sistemes biològics   29 38 40 37 28 27 19 4 8 4 2 1 5 21,50  
  TOTAL CENTRES PROPIS     18 3052 3189 3269 3095 2664 1707 1095 719 502 400 296 204 951 22,39  
                                       
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Grau en Administració i direcció d'empreses   14 25 30 28 32 33 23 6 7 17 13 14 62 25,40  
  801 EUNCET GRAU00000502 Grau en Màrqueting i comunicació digital   34 41 40 15 28 11 10 3 4 4 2 5 9 21,60  
  802 EAE GRAU00000294 Grau en Administració i direcció d'empreses   61 82 84 96 63 54 31 24 10 10 7 7 8 21,50  
  804 CITM GRAU00000065 Grau en Multimèdia   32 29 35 29 27 14 13 7 3 5     4 21,20  
  804 CITM GRAU00000293 Grau en Fotografia i creació digital       5 10 7 8 2 2 2 1     6 24,80  
  804 CITM GRAU00000501 Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs 1 52 49 33 14 14 3 4 2   2 1 1 1 19,80  
  860 EEI 31068 Fase inicial comú   6 1         1   2 2   1 2 23,40  
  860 EEI GRAU00000316 Grau en Enginyeria química   10 7 7 6 8 6 1 1 1 4 2 1 11 23,70  
  860 EEI GRAU00000466 Grau en Enginyeria en organització industrial   13 17 10 8 12 13 7 5 1 3 1 2 14 23,70  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS     1 222 251 244 206 191 142 92 50 30 48 26 31 117 22,79  
  Dades a març de 2017