UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                       
  CENTRES PROPIS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Grau en Matemàtiques 4 58 51 55 53 32 7 8 3 3 1 2   5 20,64  
  205 ESEIAAT 31015 Fase Inicial Comú   83 49 27 34 18 20 12 13 11 6 5 5 18 21,80  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals   18 23 17 19 28 13 13 9 3 4 2 3 11 22,32  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil   2 2 11 10 19 17 2 1 1       2 22,48  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Grau en Enginyeria elèctrica   4 11 8 19 24 17 21 7 14 11 5 4 12 24,06  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   12 42 39 40 36 32 19 14 14 9 6 4 27 23,06  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Grau en Enginyeria mecànica   19 38 53 62 52 31 20 14 9 7 10 2 23 22,67  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Grau en Enginyeria química   6 24 18 21 16 8 4 3 3     1 5 21,87  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 64 70 56 56 30 4 1 2 2 1     7 20,34  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 2 52 60 58 55 38 23 2 1 1       2 20,34  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   51 51 52 61 28 10 4 2 2 1   4 9 20,79  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials   139 156 148 175 107 54 19 14 12 3 2 1 3 20,50  
  210 ETSAB GRAU00000393 Grau en Arquitectura       194 227 221 184 72 43 24 26 23 17 54 23,01  
  210 ETSAB GRAU00000521 Grau en Estudis d'arquitectura   255 246 84 45 47 65 21 11 3 9 4 3 24 20,29  
  230 ETSETB 31073 Fase Inicial Comú     107 4     2               19,11  
  230 ETSETB GRAU00000305 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals       24 36 30 18 8 5 3 1 1   1 21,97  
  230 ETSETB GRAU00000306 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics       21 20 20 16 13 6 5 3 1     22,37  
  230 ETSETB GRAU00000450 Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació     3 47 46 35 25 12 6           21,53  
  230 ETSETB GRAU00000451 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació       57 47 41 22 14 16 6 4 1 4 3 22,29  
  230 ETSETB GRAU00000454 Grau en Enginyeria telemàtica     1 27 22 18 16 13 4 8 1 1 1 1 22,30  
  230 ETSETB GRAU00000465 Grau en Enginyeria física 2 50 56 46 42 15 2   1 1         19,66  
  230 ETSETB GRAU00000549 Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 2 249 237 40 7 4 5 5 3 2 2 2 1 3 18,99  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Grau en Enginyeria química   76 53 43 41 29 13 9 1 2   1   1 20,02  
  240 ETSEIB GRAU00000399 Grau en Enginyeria de materials   35 26 17 18 12 10 5 1           20,01  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 1 426 435 375 404 235 135 44 12 7 6 2 3 9 20,24  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Grau en Enginyeria civil 1 84 94 78 103 75 30 9 6 1 1 2 1 5 20,58  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Grau en Enginyeria d'obres públiques   12 32 36 33 58 50 40 20 14 10 13 10 28 23,65  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Grau en Enginyeria geològica   15 14 4 12 12 13 9 8 4 2 1   3 22,00  
  270 FIB GRAU00000407 Grau en Enginyeria informàtica 2 335 264 239 245 165 105 91 66 55 28 12 17 31 21,12  
  280 FNB GRAU00000401 Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   31 46 42 59 35 31 15 13 8 2 3 3 13 21,78  
  280 FNB GRAU00000409 Grau en Tecnologies marines   18 30 13 22 17 16 13 10 5 2 5 3 15 22,92  
  280 FNB GRAU00000410 Grau en Nàutica i transport marítim   24 32 46 38 22 20 16 5 4 2 3 2 24 22,83  
  290 ETSAV GRAU00000394 Grau en Arquitectura       44 41 49 39 20 16 27 9 6 3 8 23,22  
  290 ETSAV GRAU00000522 Grau en Estudis d'arquitectura   77 78 28 35 50 60 20 13 16 8 6 7 18 21,73  
  300 EETAC 31075 Fase inicial comú (estudis d'aeronavegació)     22 7     1 1   1         19,72  
  300 EETAC 31076 Fase Inicial Comú (estudis de telecomunicació)   75 22 14 9 10 8 4 5 3 2     3 19,95  
  300 EETAC 31085 Doble tiulació Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   34 2 1   1               1 18,59  
  300 EETAC GRAU00000295 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació   6 14 27 45 38 37 45 17 12 12 10 4 13 23,24  
  300 EETAC GRAU00000296 Grau en Enginyeria telemàtica   4 9 13 22 20 28 13 10 10 8 3 1 12 23,48  
  300 EETAC GRAU00000396 Grau en Enginyeria d'aeronavegació     67 70 81 53 26 8 1 1 2 3   4 21,06  
  300 EETAC GRAU00000397 Grau en Enginyeria d'aeroports     2 20 20 26 10 3 2 2   1     21,65  
  300 EETAC GRAU00000550 Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials   132 21 9 1 3     2 2       2 18,66  
  310 EPSEB GRAU00000207 Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació     9 17 21 34 28 25 21 26 30 19 8 51 26,08  
  310 EPSEB GRAU00000405 Grau en Enginyeria geomàtica i topografia   2 5 3 4 8 9 7 8 6 1 6 5 13 25,71  
  310 EPSEB GRAU00000566 Grau en Arquitectura tècnica i edificació   36 39 42 75 105 92 72 65 63 56 34 30 154 25,84  
  330 EPSEM 31071 Fase Inicial Comú   27 26 8 8 5 6 4 5   3 2 1 6 21,68  
  330 EPSEM GRAU00000297 Grau en Enginyeria elèctrica   1 4 5 6 4 10 4 3 3 2   1 7 24,76  
  330 EPSEM GRAU00000298 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   6 10 7 14 14 15 4 3 2 5 3   5 22,81  
  330 EPSEM GRAU00000299 Grau en Enginyeria mecànica   10 15 32 37 18 23 19 14 12 13 6 5 17 23,62  
  330 EPSEM GRAU00000300 Grau en Enginyeria química   8 11 16 15 16 8 1 3 1       3 21,21  
  330 EPSEM GRAU00000400 Grau en Enginyeria de sistemes TIC   26 22 23 22 9 5 5 5 3 5 3 1 3 21,32  
  330 EPSEM GRAU00000480 Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners   1 7 6 8 8 5 2 3 1 2 2 4 9 24,74  
  340 EPSEVG 31021 Fase Inicial Comú   47 25 13 8 8 3 5 6 3 4 2 1 8 21,30  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   48 83 76 76 38 31 25 19 9 9 4 4 9 21,35  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Grau en Enginyeria elèctrica   1 6 7 10 11 14 7 7 5 9 2 2 22 25,83  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   6 9 15 19 16 21 7 6 7 2 6 1 15 23,78  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Grau en Enginyeria mecànica   12 32 48 65 60 43 40 30 22 15 14 15 36 23,68  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Grau en Enginyeria informàtica   22 25 17 11 15 17 7 11 5 5 2   11 22,32  
  340 EPSEVG GRAU00000452 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics           6 6 2 1 1         23,06  
  370 FOOT GRAU00000214 Grau en Òptica i optometria   52 50 70 57 50 28 10 17 9 8 9 5 56 23,23  
  390 ESAB GRAU00000208 Grau en Enginyeria agrícola   17 21 23 20 15 19 9 5 7 4 4 1 9 22,66  
  390 ESAB GRAU00000209 Grau en Enginyeria alimentària   31 28 36 29 32 17 12 4 2 4 3   11 21,75  
  390 ESAB GRAU00000210 Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge   15 18 14 13 16 9 10 3 4 4 4 3 20 24,38  
  390 ESAB GRAU00000304 Grau en Enginyeria de sistemes biològics   32 36 41 36 35 21 8 11 8 3 5   4 21,33  
  TOTAL CENTRES PROPIS     15 2846 2971 2731 2880 2292 1653 933 636 500 367 266 191 869 21,7833  
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Grau en Administració i direcció d'empreses   19 34 21 41 35 31 16 15 26 19 22 9 93 26,03  
  801 EUNCET GRAU00000502 Grau en Màrqueting i comunicació digital   27 30 12 18 10 9 6 3 3 2 5 1 7 21,71  
  802 EAE GRAU00000294 Grau en Administració i direcció d'empreses   55 72 96 86 65 51 30 12 18 9 6 1 9 21,43  
  804 CITM GRAU00000065 Grau en Multimèdia   23 36 29 35 24 21 12 5 7 2 2 4 4 21,53  
  804 CITM GRAU00000293 Grau en Fotografia i creació digital     5 10 10 14 4 6 6 3 1   2 9 24,16  
  804 CITM GRAU00000501 Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs   52 36 10 9 3 5 1   2 1 3   1 19,60  
  820 EUETIB GRAU00000212 Grau en Enginyeria biomèdica   46 50 47 41 29 8 2 2 1 2 1   4 20,39  
  820 EUETIB GRAU00000213 Grau en Enginyeria de l'energia   49 59 47 54 30 14 6 2 3 1 2   8 20,78  
  820 EUETIB GRAU00000313 Grau en Enginyeria elèctrica   42 48 41 65 69 35 12 16 14 11 4 5 27 22,43  
  820 EUETIB GRAU00000314 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   101 89 80 93 57 41 15 16 12 8 12 3 30 21,65  
  820 EUETIB GRAU00000315 Grau en Enginyeria mecànica   161 156 146 157 123 50 42 32 22 16 4 10 38 21,36  
  820 EUETIB GRAU00000317 Grau en Enginyeria química   33 28 36 50 39 17 6 6 9 3 1 4 8 21,66  
  860 EEI 31068 Fase Inicial Comú   5     2       1 1       5 25,36  
  860 EEI GRAU00000316 Grau en Enginyeria química   5 7 8 10 7 2 2 4 3 3 1 3 12 24,30  
  860 EEI GRAU00000466 Grau en Enginyeria en organització industrial   12 9 8 11 17 8 5 3 4 2 2 1 15 24,42  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS       630 659 591 682 522 296 161 123 128 80 65 43 270 21,9913  
  Dades a desembre 2016