UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

  CENTRES PROPIS                        
                             
  Centre Titulació 17-18 18-19 19-20  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient Durada Mitjana  
  200 FME Grau en Matemàtiques  12  36  48  7  37  44  8  37  45  7,45  4,82  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  5  9  14  6  18  24  10  19  29  6,58  5,21  
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  4  8  12  8  2  10  10  2  12  7,04  4,36  
  Grau en Enginyeria elèctrica  3  31  34  -  25  25  2  21  23  6,72  5,33  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  9  54  63  7  59  66  3  49  52  6,79  5,62  
  Grau en Enginyeria mecànica  14  64  78  12  68  80  8  74  82  6,84  4,86  
  Grau en Enginyeria química  16  10  26  10  15  25  9  12  21  6,77  5,52  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  7  60  67  12  54  66  11  50  61  7,18  4,39  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  9  54  63  9  61  70  4  51  55  7,22  4,33  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  30  24  54  35  30  65  31  26  57  7,39  4,78  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  17  114  131  19  88  107  22  76  98  6,40  5,57  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  78  67  145  100  121  221  83  74  157  6,66  7,64  
  Grau en Estudis d'arquitectura  18  20  38  34  25  59  104  76  180  6,71  6,46  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  10  24  34  -  3  3  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  2  22  24  -  1  1  -  2  2  6,18  ND   
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  1  12  13  -  2  2  -  1  1  6,20  ND   
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  7  33  40  2  6  8  1  5  6  6,29  6,50  
  Grau en Enginyeria telemàtica  4  20  24  -  2  2  -  2  2  6,65  ND   
  Grau en Enginyeria física  8  33  41  13  37  50  13  36  49  7,72  4,41  
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  14  67  81  35  120  155  31  143  174  7,00  5,13  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  86  279  365  71  243  314  94  270  364  6,59  5,26  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  28  51  79  12  44  56  20  37  57  7,64  5,21  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  7  28  35  9  22  31  10  18  28  7,34  6,48  
  Grau en Enginyeria geològica  4  9  13  6  4  10  3  6  9  7,46  6,78  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  18  211  229  28  229  257  19  210  229  7,02  5,19  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  16  43  59  10  51  61  5  46  51  6,79  4,82  
  Grau en Tecnologies marines  5  21  26  4  24  28  4  19  23  6,68  6,04  
  Grau en Nàutica i transport marítim  11  34  45  6  34  40  5  27  32  7,07  4,91  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  23  18  41  27  35  62  23  17  40  6,99  7,10  
  Grau en Estudis d'arquitectura  20  24  44  19  29  48  39  38  77  6,97  5,53  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  38  20  58  29  13  42  38  20  58  7,35  4,33  
  Grau en Enginyeria de l'energia  14  35  49  18  28  46  9  19  28  6,90  4,59  
  Grau en Enginyeria elèctrica  7  59  66  5  40  45  7  47  54  6,57  5,14  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  21  60  81  9  88  97  16  81  97  6,73  5,28  
  Grau en Enginyeria mecànica  20  154  174  10  126  136  12  135  147  6,77  5,11  
  Grau en Enginyeria de materials  5  7  12  5  8  13  6  17  23  6,67  4,86  
  Grau en Enginyeria química  42  44  86  25  46  71  34  41  75  6,87  4,97  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  5  39  44  5  27  32  8  21  29  6,91  6,38  
  Grau en Enginyeria telemàtica  4  21  25  -  14  14  4  14  18  7,12  5,29  
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  23  40  63  10  27  37  1  9  10  6,42  7,30  
  Grau en Enginyeria d'aeroports  6  13  19  2  6  8  -  1  1  6,43  ND   
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  -  -  -  10  34  44  20  60  80  6,92  4,32  
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  2  4  6  -  5  5  8  13  21  6,23  9,88  
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  5  13  18  1  2  3  -  -  -  -  -  
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  61  92  153  67  86  153  54  119  173  6,38  7,02  
  Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica  -  5  5  2  9  11  1  4  5  7,37  6,00  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria elèctrica  1  8  9  1  6  7  -  1  1  7,81  ND   
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  -  12  12  1  14  15  -  15  15  6,96  4,54  
  Grau en Enginyeria mecànica  1  48  49  3  29  32  5  33  38  6,72  4,65  
  Grau en Enginyeria química  6  6  12  8  13  21  5  5  10  7,09  5,00  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  1  21  22  2  15  17  3  24  27  6,97  4,41  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  -  -  -  1  13  14  2  7  9  6,50  5,88  
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  -  7  7  -  1  1  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria minera  2  2  4  2  3  5  2  3  5  6,80  4,75  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  28  40  68  27  37  64  22  37  59  6,65  4,86  
  Grau en Enginyeria elèctrica  1  13  14  -  16  16  1  13  14  6,56  5,29  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  4  24  28  1  20  21  3  24  27  6,79  5,04  
  Grau en Enginyeria mecànica  14  58  72  13  59  72  7  64  71  6,47  5,96  
  Grau en Enginyeria informàtica  1  11  12  -  8  8  -  10  10  7,17  4,80  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  51  16  67  61  26  87  55  19  74  6,78  4,66  
  390 EEABB Grau en Enginyeria agrícola  9  19  28  3  21  24  6  13  19  6,91  5,17  
  Grau en Enginyeria alimentària  20  13  33  18  13  31  21  10  31  6,61  4,80  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  3  12  15  9  15  24  8  9  17  6,39  5,59  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  20  17  37  18  17  35  16  14  30  6,52  5,43  
  Total  901  2.414  3.315  867  2.374  3.241  946  2.346  3.292  6,85    
  * La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en Arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS                  
                             
  CENTRES ADSCRITS                        
                             
  Centre Titulació 17-18 18-19 19-20  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient Durada Mitjana  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  17  34  51  10  29  39  9  16  25  6,61  4,76  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  9  13  22  23  20  43  23  21  44  7,04  4,14  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  17  42  59  27  54  81  29  57  86  6,95  4,41  
  804 CITM Grau en Multimèdia  19  34  53  3  19  22  20  28  48  7,28  4,64  
  Grau en Fotografia i creació digital  13  5  18  1  2  3  1    1  ND   ND   
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  1  7  8  -  35  35  1  25  26  7,10  4,50  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital              8  11  19  7,29  3,00  
  860 EEI Grau en Enginyeria química  4  7  11  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  5  15  20  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Total  85  157  242  64  159  223  91  158  249  7,05    
                             
                             
                             
  TOTAL CENTRES PROPIS  901  2.414  3.315  867  2.374  3.241  946  2.346  3.292  6,85    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  85  157  242  64  159  223  91  158  249  7,05    
  TOTAL UPC  986  2.571  3.557  931  2.533  3.464  1.037  2.504  3.541      
       
  Dades a setembre de 2021