UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

  CENTRES PROPIS                        
                             
  Centre Titulació 15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient Mitjana de Permanència  
  200 FME Grau en Matemàtiques  15  36  51  11  35  46  12  36  48  7,29  4,94  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  5  26  31  5  15  20  5  9  14  6,90  5,57  
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  10  6  16  6  13  19  4  8  12  6,93  4,60  
  Grau en Enginyeria elèctrica  -  27  27  -  22  22  3  31  34  6,49  5,75  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  3  32  35  3  49  52  9  54  63  6,66  5,56  
  Grau en Enginyeria mecànica  12  52  64  9  51  60  14  64  78  6,89  5,01  
  Grau en Enginyeria química  12  8  20  6  13  19  16  10  26  6,89  4,88  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  12  52  64  8  39  47  7  60  67  7,34  4,39  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  6  47  53  6  48  54  9  54  63  6,94  4,90  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22  17  39  23  24  47  30  24  54  7,60  4,83  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  30  124  154  19  95  114  17  114  131  6,52  5,14  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  24  22  46  79  57  136  78  67  145  6,82  6,80  
  Grau en Estudis d'arquitectura  36  21  57  19  12  31  18  20  38  6,67  6,53  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  10  25  35  7  27  34  10  24  34  6,66  5,96  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  7  18  25  3  25  28  2  22  24  6,74  5,71  
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  9  57  66  7  37  44  1  12  13  7,02  5,50  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  9  51  60  5  51  56  7  33  40  6,71  5,73  
  Grau en Enginyeria telemàtica  1  25  26  3  18  21  4  20  24  6,77  5,50  
  Grau en Enginyeria física  7  30  37  9  37  46  8  33  41  7,72  4,54  
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  -  -  -  -  -  -  14  67  81  7,23  ND   
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  15  22  37  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de materials  5  12  17  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  78  270  348  79  268  347  86  279  365  6,63  5,07  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  21  58  79  30  57  87  28  51  79  7,71  5,10  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  21  46  67  13  36  49  7  28  35  7,42  6,00  
  Grau en Enginyeria geològica  4  9  13  3  6  9  4  9  13  7,13  6,54  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  15  175  190  17  217  234  18  211  229  7,02  5,29  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  8  46  54  3  38  41  16  43  59  6,70  5,41  
  Grau en Tecnologies marines  -  9  9  3  6  9  5  21  26  6,53  6,08  
  Grau en Nàutica i transport marítim  4  26  30  10  27  37  11  34  45  6,98  5,00  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  -  4  4  9  7  16  23  18  41  6,79  6,54  
  Grau en Estudis d'arquitectura  28  27  55  31  27  58  20  24  44  6,85  6,39  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  -  -  -  36  19  55  38  20  58  7,06  4,58  
  Grau en Enginyeria de l'energia  -  -  -  12  41  53  14  35  49  7,02  4,85  
  Grau en Enginyeria elèctrica  -  -  -  12  45  57  7  59  66  6,62  5,44  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  -  -  -  12  78  90  21  60  81  6,75  5,52  
  Grau en Enginyeria mecànica  -  -  -  5  189  194  20  154  174  6,76  5,34  
  Grau en Enginyeria de materials  -  -  -  7  9  16  5  7  12  6,43  5,08  
  Grau en Enginyeria química  -  -  -  28  28  56  42  44  86  6,77  5,33  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  6  31  37  2  42  44  5  39  44  6,45  6,37  
  Grau en Enginyeria telemàtica  5  19  24  3  31  34  4  21  25  6,89  6,13  
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  11  50  61  16  62  78  23  40  63  6,88  4,81  
  Grau en Enginyeria d'aeroports  6  16  22  4  17  21  6  13  19  6,59  6,00  
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  7  11  18  1  4  5  2  4  6  5,96  8,17  
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  7  18  25  5  9  14  5  13  18  6,66  7,44  
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  93  137  230  77  104  181  61  92  153  6,33  ND   
  Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica  -  -  -  -  -  -  -  5  5  6,34  ND   
  330 EPSEM Grau en Enginyeria elèctrica  2  14  16  1  6  7  1  8  9  6,55  5,44  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  2  17  19  -  18  18  -  12  12  6,63  5,25  
  Grau en Enginyeria mecànica  5  43  48  3  39  42  1  48  49  6,73  5,31  
  Grau en Enginyeria química  10  6  16  9  10  19  6  6  12  6,84  4,90  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  4  16  20  1  18  19  1  21  22  6,87  4,36  
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  3  11  14  4  10  14  -  7  7  6,23  5,71  
  Grau en Enginyeria minera  -  -  -  -  -  -  2  2  4  6,30  ND   
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22  41  63  32  43  75  28  40  68  6,76  5,18  
  Grau en Enginyeria elèctrica  -  16  16  1  15  16  1  13  14  6,40  6,43  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  4  12  16  -  18  18  4  24  28  6,44  5,14  
  Grau en Enginyeria mecànica  3  52  55  12  50  62  14  58  72  6,56  5,42  
  Grau en Enginyeria informàtica  4  10  14  1  16  17  1  11  12  6,98  5,27  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  3  10  13  -  2  2    1  1  7,07  8,00  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  64  12  76  60  19  79  51  16  67  6,59  4,84  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  12  11  23  6  9  15  9  19  28  6,62  5,12  
  Grau en Enginyeria alimentària  28  9  37  12  14  26  20  13  33  6,78  5,16  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  5  14  19  8  6  14  3  12  15  6,50  5,27  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  11  14  25  17  22  39  20  17  37  6,63  5,22  
  Total  746  1.970  2.716  814  2.350  3.164  901  2.414  3.315  6,79    
  * La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en Arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS                    
                             
  CENTRES ADSCRITS                        
                             
  Centre Titulació 15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient Mitjana de Permanència  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  35  62  97  17  54  71  17  34  51  6,49  4,65  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  -  -  -  -  -  -  9  13  22  7,05  4,00  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  13  37  50  25  52  77  17  42  59  7,04  4,58  
  804 CITM Grau en Multimèdia  7  36  43  8  27  35  19  34  53  6,98  4,51  
  Grau en Fotografia i creació digital  13  10  23  10  11  21  13  5  18  6,83  5,89  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  -  -  -  -  -  -  1  7  8  7,41  4,00  
  820 EUETIB Grau en Enginyeria biomèdica  24  14  38  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de l'energia  16  40  56  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria elèctrica  9  52  61  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  10  87  97  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria mecànica  16  116  132  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria química  16  14  30  -  -  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Grau en Enginyeria química  5  7  12  5  4  9  4  7  11  6,72  5,45  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  2  10  12  3  10  13  5  15  20  6,98  5,38  
  Total  166  485  651  68  158  226  85  157  242  6,94    
                             
                             
                             
  TOTAL CENTRES PROPIS  746  1.970  2.716  814  2.350  3.164  901  2.414  3.315  6,79    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  166  485  651  68  158  226  85  157  242  6,94    
  TOTAL UPC  912  2.455  3.367  882  2.508  3.390  986  2.571  3.557      
  Dades a juny de 2019