UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

  Centres propis                                
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2013-2014 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  200 FME Grau En Matemàtiques  25  9  34 26,5%  7,19 5,09  9 26,5%  17 50,0%  7 20,6%  1 2,9%  
  220 ETSEIAT Grau En Enginyeria En Tecnologies Aeroespacials  31  6  37 16,2%  7,50 4,05  35 94,6%  2 5,4%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria En Tecnologies Industrials  37  7  44 38,6%  6,96 4,18  36 81,8%  8 18,2%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria En Vehicles Aeroespacials  12  1  13 15,4%  7,25 4,00  13 100,0%  - -  - -  - -  
  230 ETSETB Grau En Ciències I Tecnologies De Telecomunicació  15  2  17 47,1%  7,69 4,00  17 100,0%  - -  - -  - -  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals  13  5  18 38,9%  7,10 4,89  6 33,3%  8 44,4%  4 22,2%  - -  
  Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació  6  -  6 -  7,08 4,67  5 83,3%  - -  - -  1 16,7%  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Electrònics  5  1  6 50,0%  7,48 4,83  2 33,3%  3 50,0%  1 16,7%  - -  
  Grau En Enginyeria Telemàtica  4  2  6 50,0%  7,16 5,17  3 50,0%  - -  2 33,3%  1 16,7%  
  240 ETSEIB Grau En Enginyeria En Tecnologies Industrials  114  38  152 43,4%  7,05 4,04  151 99,3%  - -  - -  1 0,7%  
  Grau En Enginyeria Química  8  4  12 8,3%  7,46 4,17  11 91,7%  - -  1 8,3%  - -  
  250 ETSECCPB Grau En Enginyeria Civil  35  14  49 98,0%  7,98 4,41  29 59,2%  20 40,8%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria De La Construcció  80  23  103 7,8%  7,53 5,51  31 30,1%  25 24,3%  28 27,2%  19 18,4%  
  270 FIB Grau En Enginyeria Informàtica  106  12  118 14,4%  7,05 5,43  28 23,7%  37 31,4%  36 30,5%  17 14,4%  
  280 FNB Grau En Enginyeria En Sistemes I Tecnologia Naval  12  2  14 28,6%  7,04 4,07  13 92,9%  1 7,1%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Marina  2  -  2 50,0%  6,47 5,00  1 50,0%  - -  1 50,0%  - -  
  Grau En Enginyeria Nàutica I Transport Marítim  6  1  7 42,9%  7,07 4,00  7 100,0%  - -  - -  - -  
  300 EETAC Grau En Enginyeria D'Aeronavegació  13  4  17 17,6%  7,41 4,00  17 100,0%  - -  - -  - -  
  Grau En Enginyeria D'Aeroports  3  1  4 50,0%  7,21 4,00  4 100,0%  - -  - -  - -  
  Grau En Enginyeria De Sistemes De Telecomunicació  11  4  15 6,7%  6,83 5,20  3 20,0%  6 40,0%  6 40,0%  - -  
  Grau En Enginyeria Telemàtica  7  1  8 12,5%  7,05 5,00  1 12,5%  6 75,0%  1 12,5%  - -  
  310 EPSEB Grau En Ciències I Tecnologies De L'Edificació  189  121  310 23,2%  6,25 5,91  48 15,5%  108 34,8%  74 23,9%  80 25,8%  
  Grau En Enginyeria Geomàtica I Topografia  15  4  19 10,5%  7,16 4,05  18 94,7%  1 5,3%  - -  - -  
  320 EET Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte  11  4  15 20,0%  6,97 4,00  15 100,0%  - -  - -  - -  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Audiovisuals  24  2  26 30,8%  6,86 4,77  13 50,0%  8 30,8%  4 15,4%  1 3,8%  
  Grau En Enginyeria De Tecnologia I Disseny Tèxtil  1  2  3 -  7,29 4,00  3 100,0%  - -  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  22  -  22 36,4%  6,96 4,50  13 59,1%  7 31,8%  2 9,1%  - -  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  26  -  26 11,5%  6,70 4,69  12 46,2%  10 38,5%  4 15,4%  - -  
  Grau En Enginyeria Mecànica  51  2  53 32,1%  6,84 4,60  23 43,4%  28 52,8%  2 3,8%  - -  
  Grau En Enginyeria Química  7  6  13 38,5%  6,78 4,54  8 61,5%  3 23,1%  2 15,4%  - -  
  330 EPSEM Grau En Enginyeria De Recursos Energètics I Miners  15  4  19 21,1%  6,54 4,37  12 63,2%  7 36,8%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Tic  13  1  14 35,7%  7,38 4,00  14 100,0%  - -  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  10  1  11 27,3%  7,22 4,09  10 90,9%  1 9,1%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  15  1  16 25,0%  6,93 4,25  12 75,0%  4 25,0%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Mecànica  19  1  20 -  7,05 4,55  11 55,0%  7 35,0%  2 10,0%  - -  
  Grau En Enginyeria Química  6  6  12 8,3%  7,30 4,42  9 75,0%  2 16,7%  - -  1 8,3%  
  340 EPSEVG Grau En Enginyeria De Disseny Industrial I Desenvolupament Del Producte  20  18  38 26,3%  6,97 4,29  27 71,1%  11 28,9%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  17  -  17 11,8%  6,39 4,41  10 58,8%  7 41,2%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  8  2  10 -  7,01 4,50  5 50,0%  5 50,0%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Informàtica  6  -  6 -  6,85 4,17  5 83,3%  1 16,7%  - -  - -  
  Grau En Enginyeria Mecànica  41  1  42 7,1%  6,49 5,21  11 26,2%  20 47,6%  8 19,0%  3 7,1%  
  370 FOOT Grau En Òptica I Optometria  16  40  56 7,1%  6,68 4,77  29 51,8%  20 35,7%  7 12,5%  - -  
  390 ESAB Grau En Enginyeria Agrícola  8  3  11 9,1%  6,86 4,45  7 63,6%  3 27,3%  1 9,1%  - -  
  Grau En Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge  13  9  22 -  6,78 4,59  11 50,0%  9 40,9%  2 9,1%  - -  
  Grau En Enginyeria Alimentària  4  9  13 -  6,55 5,08  4 30,8%  6 46,2%  2 15,4%  1 7,7%  
  Grau En Enginyeria De Sistemes Biològics  5  8  13 -  7,32 4,46  7 53,8%  6 46,2%  - -  - -  
  TOTAL TITULATS GRAU. CENTRES PROPIS 1.107 382 1.489 24,5%  6,91 4,89 759 51,0%  407 27,3%  197 13,2%  126 8,5%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFG, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats a l'estudi de grau pel nombre de titulades/ats  
  (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis  
                                   
                                   
                                   
  Centres adscrits                              
                                   
                                   
  Centre Estudi Titulades/ats 2013-2014 Durada dels estudis (2)  
  Mitjana de permanència (1) % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis  
  Homes Dones Total % Titulats amb una estada internacional Nota mitjana  Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst  
  Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %  
  801 EUNCET Grau En Administració I Direcció D'Empreses  21  29  50 12,0% 6,64 4,18  41 82,0%  9 18,0%  -  -  -  -  
  802 EAE Grau En Administració I Direcció D'Empreses  16  8  24 41,7% 7,32 4,04  23 95,8%  1 4,2%  -  -  -  -  
  804 CITM Grau En Fotografia I Creació Digital  2  13  15 - 7,40 4,27  11 73,3%  4 26,7%  -  -  -  -  
  Grau En Multimèdia  23  3  26 3,8% 7,38 4,31  18 69,2%  8 30,8%  -  -  -  -  
  820 EUETIB Grau En Enginyeria Biomèdica  13  21  34 41,2% 6,97 4,50  17 50,0%  17 50,0%  -  -  -  -  
  Grau En Enginyeria De L'Energia  39  12  51 33,3% 7,02 4,57  22 43,1%  29 56,9%  -  -  -  -  
  Grau En Enginyeria Elèctrica  43  4  47 14,9% 6,69 4,83  17 36,2%  22 46,8%  7 14,9%  1 2,1%  
  Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  76  7  83 24,1% 6,63 5,18  23 27,7%  30 36,1%  23 27,7%  7 8,4%  
  Grau En Enginyeria Mecànica  111  9  120 35,0% 6,82 4,92  39 32,5%  55 45,8%  23 19,2%  3 2,5%  
  Grau En Enginyeria Química  18  11  29 13,8% 6,91 4,86  14 48,3%  6 20,7%  8 27,6%  1 3,4%  
  840 EUPMT Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  11  1  12 8,3% 6,83 4,50  8 66,7%  2 16,7%  2 16,7%  - 0,0%  
  Grau En Enginyeria Informàtica  5  -  5 20,0% 7,45 4,00  5 100,0%  -  -  -  -  -  -  
  Grau En Enginyeria Mecànica  10  1  11 9,1% 6,59 4,27  8 72,7%  3 27,3%  -  -  -  -  
  Grau En Mitjans Audiovisuals  63  51  114 7,9% 6,76 4,16  96 84,2%  18 15,8%  -  -  -  -  
  860 EEI Grau En Enginyeria Química  5  2  7 - 6,87 5,43  2 28,6%  3 42,9%  1 14,3%  1 14,3%  
  TOTAL TITULATS GRAU. CENTRES ADSCRITS 456 172 628 21,2% 6,85 4,60 344 54,8%  207 33,0%  64 10,2%  13 2,1%  
  (1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFG, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats a l'estudi de grau pel nombre de titulades/ats  
  (2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis