UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                               
  CENTRES PROPIS                          
  Centre Titulació Fase Inicial  Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2018-2019
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 55 36,4% 14,6% 3,6% 1,8% 43,6% 85,9% 91,2% 47,6 90,3% 66,1% 21,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 64 92,2% - 3,1% 1,6% 3,1% 96,3% 97,6% 49,2 96,5% 68,3% 8,3%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 52 46,2% 11,5% 26,9% 9,6% 5,8% 83,4% 85,1% 48,7 87,4% 26,0% 48,0%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 237 69,2% 13,9% 6,8% 6,3% 3,8% 90,2% 93,2% 47,9 95,4% 40,9% 31,7%  
  Enginyeria Elèctrica 79,1% 84,0% 44,4 87,7% 23,6% 38,8%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 87,8% 90,8% 45,5 88,3% 42,7% 36,0%  
  Enginyeria Mecànica 92,6% 95,9% 43,8 93,0% 42,4% 35,8%  
  Enginyeria Química 87,2% 88,8% 51,0 88,5% 50,1% 31,7%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 61 72,6% 19,4% 1,6% 3,2% 3,2% 91,4% 93,6% 54,4 92,1% 88,2% 4,4%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 172 16,9% 44,2% 20,9% 4,1% 14,0% 76,8% 79,5% 51,2 79,9% 42,4% 25,1%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 58 67,2% 25,9% - 1,7% 5,2% 87,9% 90,2% 55,2 89,3% 66,7% 15,9%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 78,5% 94,5% 34,7 90,4% 42,1% 30,7%  
  Estudis d'Arquitectura 326 37,1% 29,5% 15,6% 2,8% 15,0% 82,5% 87,6% 50,9 97,5% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - - - - - - 51,4% 86,4% 18,5 81,0% - -  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - - - - 68,4% 86,7% 25,2 80,0% ND ND  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - - - - - - 50,3% 73,0% 16,5 77,7% - -  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 59,0% 69,2% 30,5 64,5% - -  
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 223 29,6% 30,0% 24,2% 3,6% 12,6% 83,2% 84,5% 52,0 93,6% - -  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació 54 40,7% 20,4% 20,4% 3,7% 14,8% 100,0% 100,0% 57,1 - - -  
  Enginyeria Física 43 69,8% 9,3% 7,0% 2,3% 11,6% 96,5% 97,9% 50,2 92,1% 76,1% 19,6%  
  Enginyeria Telemàtica - - - - - - 60,5% 100,0% 30,4 66,6% ND ND  
  240 ETSEIB Enginyeria en Tecnologies Industrials 397 26,7% 53,7% 9,8% 2,3% 7,6% 79,1% 80,8% 53,4 83,0% 51,7% 15,4%  
  Enginyeria Química - - - - - - 82,8% 100,0% 10,9 - 49,3% 45,3%  
    Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 41 92,7% 2,4% - - 4,9% ND ND 59,9 - - -  
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 53 30,2% 41,5% 9,4% 5,7% 13,2% ND ND 57,7 - - -  
  Enginyeria Civil 121 19,8% 28,1% 21,5% 5,0% 25,6% 81,3% 84,1% 51,0 88,5% 41,4% 27,3%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 35 11,4% 48,6% 14,3% - 25,7% 75,0% 82,1% 43,6 81,2% 9,9% 52,1%  
  Enginyeria Geològica - - - - - - 78,1% 85,3% 35,0 89,1% 16,7% 72,2%  
  270 FIB Ciència i Enginyeria de dades 54 70,4% 9,3% 5,6% 1,9% 13,0% 94,2% 94,4% 53,9 - - -  
  Enginyeria Informàtica 398 54,5% 23,9% 9,3% 3,3% 9,1% 84,7% 88,8% 49,3 88,1% 37,2% 35,9%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 61 36,1% 36,1% 8,2% 4,9% 14,8% 86,6% 90,9% 46,3 87,3% 46,2% 20,0%  
  Nàutica i Transport Marítim 53 45,3% 47,2% 1,9% 1,9% 3,8% 93,9% 96,5% 50,8 93,2% 45,7% 21,7%  
  Tecnologies Marines 39 12,8% 35,9% 18,0% - 33,3% 85,1% 87,5% 40,1 87,7% 17,0% 34,0%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 81,9% 98,0% 35,2 91,6% 52,9% 22,1%  
  Estudis d'Arquitectura 101 80,2% 7,9% 2,0% 3,0% 6,9% 89,6% 94,4% 50,8 - - -  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 56 78,6% 10,7% 1,8% 3,6% 5,4% 96,3% 97,0% 56,0 94,5% 82,1% 14,3%  
  Enginyeria de l'Energia 59 55,9% 25,4% 13,6% 1,7% 3,4% 89,0% 90,0% 51,5 91,4% 56,3% 21,9%  
  Enginyeria Elèctrica 74 25,7% 23,0% 32,4% 6,8% 12,2% 81,1% 85,2% 45,0 90,0% 32,2% 47,8%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 130 70,0% 18,5% 1,5% 3,9% 6,2% 85,1% 87,5% 50,4 90,2% 43,2% 27,9%  
  Enginyeria Mecànica 221 52,5% 26,7% 9,1% 5,4% 6,3% 84,0% 86,7% 50,9 86,7% 50,7% 23,5%  
  Enginyeria de Materials 35 17,1% 28,6% 31,4% 14,3% 8,6% 88,7% 91,2% 50,3 86,8% 22,5% 55,1%  
  Enginyeria Química (Pla 2009) - - - - - - - - - - 28,9% 48,1%  
  Enginyeria Química (Pla 2016) 107 24,3% 32,7% 18,7% 10,3% 14,0% 81,4% 84,1% 48,4 88,3% - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 73,2% 87,0% 30,5 86,7% 38,2% 45,1%  
  Enginyeria d'Aeroports - - - - - - 70,1% 84,3% 32,0 76,9% - -  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 117 20,5% 47,9% 9,4% 6,8% 15,4% 88,8% 89,6% 54,4 97,2% - -  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (AGRUPACIÓ DE SIMULTANEÏTAT) 49 71,4% 12,2% 2,0% 6,1% 8,2% 75,2% 75,5% 67,3 - - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 86 15,1% 43,0% 16,3% 4,7% 20,9% 73,1% 76,8% 46,5 77,1% 15,6% 47,6%  
  Enginyeria Telemàtica 77,5% 81,5% 45,5 83,5% 42,9% 51,8%  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 119 39,5% 16,0% 17,7% 7,6% 19,3% 79,0% 83,2% 40,7 91,4% - -  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 66,0% 73,0% 30,7 85,6% 18,3% 34,8%  
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica - - - - - - 89,9% 92,6% 37,1 97,0%      
  Enginyeria Geomàtica i Topografia - - - - - - 75,0% 100,0% 24,0 80,8% 18,8% 62,5%  
  330 EPSEM Enginyeria d'automoció 56 75,0% 10,7% 3,6% 3,6% 7,1% 89,3% 90,8% 56,3 - - -  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners - - - - - - 100,0% 100,0% 6,0 78,4% 6,0% 57,8%  
  Enginyeria de Sistemes TIC 42 47,6% 21,4% 9,5% 4,8% 16,7% 78,1% 84,8% 51,5 92,9% 50,0% 27,8%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 95,7% 95,7% 30,6 89,2% 44,2% 44,7%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 129 54,3% 20,9% 12,4% 1,6% 10,9% 78,6% 84,9% 49,5 92,5% 22,1% 44,7%  
  Enginyeria Mecànica 84,1% 89,0% 48,6 87,2% 47,8% 41,6%  
  Enginyeria Química 82,6% 86,7% 52,2 86,0% 39,8% 51,3%  
  Enginyeria en organització industrial - - - - - - 96,9% 97,5% 41,3 90,5% - -  
  Enginyeria Minera 7 71,4% 28,6%       86,1% 89,9% 39,1 95,4% - -  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 102 65,7% 20,6% 5,9% 2,9% 4,9% 85,6% 88,6% 49,1 87,0% 49,0% 25,0%  
  Enginyeria Elèctrica 119 52,94% 20,17% 12,61% 6,72% 7,56% 77,4% 84,8% 36,3 82,2% 18,6% 59,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 83,5% 87,9% 46,7 85,0% 28,9% 44,9%  
  Enginyeria Mecànica 76,7% 80,2% 40,8 81,1% 36,3% 37,3%  
  Enginyeria Informàtica 66 54,6% 15,2% 12,1% 1,5% 16,7% 67,3% 75,0% 48,1 85,7% 12,5% 66,1%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 85 74,1% 7,1% 5,9% 8,2% 4,7% 89,5% 91,1% 54,0 88,2% 53,6% 29,9%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola - - - - - - 84,69% 90,45% 43,26 91,5% 38,1% 38,1%  
  Enginyeria Alimentària 36 27,8% 33,3% 19,4% 8,3% 11,1% 92,37% 96,86% 45,9 85,6% 31,3% 50,0%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge - - - - - - 90,1% 91,8% 38,36 88,2% 30,0% 52,5%  
  Enginyeria de ciències agronòmiques 50 54,0% 28,0% 6,0% 6,0% 6,0% 86,9% 87,9% 45,7 - - -  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 50 58,0% 20,0% 8,0% 10,0% 4,0% 85,4% 89,0% 47,0 86,3% 45,0% 31,7%  
                               
  CENTRES ADSCRITS                          
  Centre Titulació Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2018-2019
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 92 63,04% 4,35% 3,26% 3,26% 26,1% 81,85% 86,76% 48,62 94,3% 56,5% 17,4%  
  Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 57 80,70% 1,75% 10,53% 1,75% 5,3% ND ND 51,58 - - -  
  Màrqueting i comunicació digital 83 75,90% 4,82% 10,84% 4,82% 3,6% 86,61% 89,57% 50,04 98,0% 50,9% 21,1%  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 135 65,9% 18,5% - 6,7% 8,9% 83,80% 90,12% 55,50 92,3% 42,1% 25,4%  
  Màrqueting i comunicació digital 44 97,7% - 2,3% - - 92,58% 94,16% 55,82 - - -  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 70 90,0% - 1,4% 2,9% 5,7% 87,19% 90,58% 54,14 97,49% 39,13% 32,61%  
  Disseny, Animació i Art Digital 42 95,2% 2,4% 2,4% - - 93,33% 94,59% 58,77 - - -  
  Fotografia i creació digital - - - - - - 65,85% 93,10% 20,50 96,0% 62,5% 6,3%  
  Multimèdia 37 89,2% 5,4% 2,7% - 2,7% 91,80% 94,54% 55,14 98,8% 67,9% 18,9%  
           
  Dades a maig de 2021