UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2017-2018
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 49 51,02% 18,37% 8,16% 4,08% 18,37% 84,87% 90,29% 47,03 94,1% 53,6% 29,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 61 96,72% - - 1,64% 1,64% 94,82% 96,45% 50,23 95,4% 53,0% 16,7%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 51 46,00% 22,00% 24,00% 6,00% 2,00% 72,78% 76,66% 48,53 84,9% 26,5% 47,1%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 235 61,47% 11,69% 9,09% 12,55% 5,19% 92,15% 93,87% 48,63 92,3% 48,8% 36,7%  
  Enginyeria Elèctrica 80,07% 83,69% 42,22 84,0% 25,8% 39,2%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 86,53% 89,10% 44,26 86,8% 34,1% 35,9%  
  Enginyeria Mecànica 87,41% 89,64% 43,65 92,6% 47,3% 34,1%  
  Enginyeria Química 84,70% 86,70% 51,37 89,2% 42,4% 41,2%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 60 86,89% 4,92% 4,92% 1,64% 1,64% 86,86% 89,40% 55,75 94,0% 67,6% 13,5%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 154 16,23% 38,96% 22,08% 10,39% 12,34% 75,11% 77,91% 52,05 82,7% 43,7% 25,3%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 68 73,13% 17,91% 7,46% - 1,49% 83,42% 86,38% 54,56 86,8% 69,2% 12,3%  
  210 ETSAB Arquitectura -           83,23% 95,77% 40,75 93,3% 36,3% 35,1%  
  Estudis d'Arquitectura 350 38,00% 24,57% 17,71% 7,43% 12,29% 77,56% 83,92% 50,48 95,2% - -  
  230 ETSETB Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - - - - 90,14% 96,48% 35,56 82,3% 47,5% 33,9%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 81,22% 86,34% 43,21 79,9% 17,4% 68,4%  
  Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - - - - - - 77,05% 95,92% 24,67 89,5% 27,2% 37,9%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - - - - - - 80,95% 88,33% 34,58 82,8% 38,2% 30,9%  
  Enginyeria Telemàtica - - - - - - 84,99% 93,42% 36,60 82,1% 30,6% 37,7%  
  Enginyeria Física 50 68,00% 2,00% 2,00% 2,00% 26,00% 95,38% 96,20% 49,49 98,1% 78,6% 14,3%  
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 297 30,20% 27,52% 25,17% 9,06% 8,05% 81,48% 83,49% 53,72 97,8% - -  
  240 ETSEIB Enginyeria Química - - - - - - 65,83% 71,82% 31,00 - 23,5% 54,3%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 446 29,57% 47,18% 8,80% 8,13% 6,32% 77,47% 79,42% 53,97 83,7% 59,7% 14,9%  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 112 35,71% 23,21% 15,18% 14,29% 11,61% 82,04% 85,81% 51,20 89,8% 36,4% 42,7%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 37 51,35% 16,22% 13,51% 5,41% 13,51% 72,04% 81,40% 41,39 81,5% 21,4% 44,9%  
  Enginyeria Geològica - - - - - - 79,74% 88,64% 35,97 79,3% 10,3% 58,6%  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 396 45,71% 25,25% 12,88% 8,84% 7,32% 84,65% 88,19% 49,27 88,7% 29,7% 42,1%  
  Ciència i Enginyeria de dades 57 61,40% 5,26% 17,54% 5,26% 10,53% 100,00% 100,00% 51,59 - - -  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 56 38,60% 36,84% 5,26% 8,77% 10,53% 86,26% 89,44% 48,06 90,6% 43,6% 30,8%  
  Tecnologies Marines 28 17,86% 35,71% 25,00% 3,57% 17,86% 82,36% 85,67% 41,46 87,0% 24,5% 30,6%  
  Nàutica i Transport Marítim 52 34,62% 44,23% 5,77% 5,77% 9,62% 89,35% 94,05% 48,06 96,2% 51,7% 21,7%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 92,14% 98,32% 43,12 92,8% 42,0% 21,0%  
  Estudis d'Arquitectura 122 43,44% 39,34% 4,10% 5,74% 7,38% 88,81% 93,32% 48,36 - - -  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 62 79,03% 3,23% 4,84% 3,23% 9,68% 95,84% 97,33% 55,23 94,4% 74,1% 17,2%  
  Enginyeria de l'Energia 69 52,94% 25,00% 4,41% 7,35% 10,29% 90,93% 92,65% 52,89 90,7% 62,9% 24,3%  
  Enginyeria Elèctrica 75 25,00% 21,05% 22,37% 15,79% 15,79% 80,48% 84,33% 43,82 86,5% 28,4% 54,1%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 129 69,53% 14,84% 5,47% 4,69% 5,47% 86,04% 88,62% 50,23 86,6% 42,0% 29,7%  
  Enginyeria Mecànica 209 21,62% 32,43% 24,32% 8,11% 13,51% 84,64% 87,37% 49,82 87,0% 53,9% 24,8%  
  Enginyeria de Materials 36 52,63% 13,40% 15,79% 10,05% 8,13% 86,66% 88,14% 51,98 84,8% 20,0% 71,1%  
  Enginyeria Química (Pla 2009) - - - - - - - - - - 43,3% 38,3%  
  Enginyeria Química (Pla 2016) 112 21,43% 22,32% 25,89% 16,07% 14,29% 83,89% 86,81% 48,95 84,3% - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 87,51% 92,47% 46,66 90,4% 61,1% 15,8%  
  Enginyeria d'Aeroports - - - - - - 75,76% 85,19% 39,49 83,6% 26,7% 46,7%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (AGRUPACIÓ DE SIMULTANEÏTAT) 46 69,57% 15,22% 4,35% 2,17% 8,70% 79,57% 79,82% - - - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 100 25,27% 30,77% 15,38% 13,19% 15,38% 68,04% 71,60% 42,96 77,4% 20,5% 42,2%  
  Enginyeria Telemàtica 76,20% 79,57% 45,36 82,0% 25,0% 44,4%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 120 21,55% 50,86% 4,31% 11,21% 12,07% 87,64% 88,02% 54,33 - - -  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 96 42,27% 27,84% 12,37% 6,19% 11,34% 77,57% 82,08% 39,03 92,9% - -  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 69,69% 76,18% 29,39 75,6% 9,5% 34,7%  
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica - - - - - - 82,70% 91,02% 40,18 98,0% - -  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia - - - - - - 84,21% 100,00% 25,95 85,0% 19,1% 38,1%  
  330 EPSEM Enginyeria d'automoció 61 59,02% 21,31% 4,92% 8,20% 6,56% ND ND 51,84 ND ND ND  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners   - - - - - 86,21% 96,15% 20,00 81,4% 37,1% 53,6%  
  Enginyeria de Sistemes TIC 51 41,18% 13,73% 29,41% 3,92% 11,76% 82,97% 86,61% 52,79 95,2% 55,6% 27,8%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 91,30% 94,74% 42,29 85,3% 40,0% 42,9%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 94 67,74% 13,98% 9,68% 7,53% 1,08% 71,35% 77,86% 47,53 87,4% 45,2% 32,2%  
  Enginyeria Mecànica 82,47% 88,26% 47,21 86,7% 55,1% 31,4%  
  Enginyeria Química 80,30% 86,28% 53,74 88,9% 45,2% 35,5%  
  Enginyeria Minera 6 66,67% 16,67% - 16,67% - 93,17% 94,18% 32,97 99,4% - -  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 97 62,89% 7,22% 7,22% 10,31% 12,37% 82,93% 86,23% 49,03 88,0% 50,9% 19,5%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 100,00% 100,00% - - - -  
  Enginyeria Elèctrica 140 45,65% 19,57% 15,94% 7,25% 11,59% 72,48% 78,61% 39,26 80,1% 29,9% 30,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 83,17% 88,69% 46,63 87,6% 37,1% 28,4%  
  Enginyeria Mecànica 72,02% 76,11% 42,30 87,7% 37,0% 26,7%  
  Enginyeria Informàtica 58 55,17% 12,07% 15,52% 8,62% 8,62% 69,77% 76,81% 48,11 92,6% 13,3% 76,7%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 81 69,14% 9,88% 12,35% 3,70% 4,94% 89,16% 91,47% 53,53 89,9% 54,0% 27,4%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 22 63,64% - 9,09% - 27,27% 88,29% 91,17% 45,02 90,0% 22,8% 42,1%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 15 53,33% 13,33% 6,67% 6,67% 20,00% 83,78% 92,22% 40,35 90,8% 12,7% 49,1%  
  Enginyeria Alimentària 33 58,82% 8,82% 14,71% 2,94% 14,71% 87,43% 90,73% 45,90 91,4% 47,4% 35,1%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 57 43,86% 22,81% 14,04% 10,53% 8,77% 86,58% 89,72% 46,31 91,9% 31,9% 31,9%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2017-2018
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 48 91,84% 4,08% - 4,08% - 84,01% 89,28% 47,42 93,2% 63,9% 20,5%  
  Màrqueting i comunicació digital 84 77,38% 4,76% 10,71% 3,57% 3,57% 91,02% 92,88% 52,17 98,4% - -  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 150 72,00% 6,67% 3,33% - 18,00% 82,80% 89,71% 57,10 92,7% 49,3% 23,9%  
  Màrqueting i comunicació digital 46 86,96% 4,35% - - 8,70% ND ND 53,74 - - -  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 74 74,32% 12,16% 2,70% 4,05% 6,76% 82,88% 84,50% 57,36 99,4% - -  
  Disseny, Animació i Art Digital 35 80,00% 2,86% 5,71% - 11,43% ND ND 57,13 - - -  
  Fotografia i creació digital - - - - - - 76,07% 83,18% 41,33 92,9% 47,6% 47,6%  
  Multimèdia 46 69,57% 23,91% 2,17% 4,35% - 92,93% 94,67% 54,14 97,1% 69,6% 17,4%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial - - - - - - 86,97% 89,67% 40,80 90,7% 49,7% 31,2%  
  Enginyeria Química 29 27,59% - 13,79% - 58,62% 89,41% 92,68% 31,88 84,1% 33,6% 49,5%  
  Dades a desembre de 2019