UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase no Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2016-2017
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 53 43,40% 35,85% 7,55% 5,66% 7,55% 85,93% 90,27% 45,36 92,7% 66,2% 18,9%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 60 71,67% 21,67% 1,67% 3,33% 1,67% 92,56% 95,21% 46,65 96,9% 53,4% 17,8%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 32 31,25% 25,00% 31,25% 9,38% 3,12% 71,68% 75,31% 46,39 81,6% 26,7% 53,3%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 240 34,58% 36,25% 13,33% 10,00% 5,83% 85,67% 90,38% 33,38 97,4% 56,0% 26,5%  
  Enginyeria Elèctrica 79,17% 83,45% 40,46 85,3% 22,7% 37,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 84,68% 87,98% 42,49 90,0% 29,6% 33,7%  
  Enginyeria Mecànica 84,22% 86,55% 38,18 94,5% 46,2% 30,7%  
  Enginyeria Química 85,47% 87,16% 51,14 95,4% 50,1% 29,9%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 60 80,00% 11,67% 3,33% 1,67% 3,33% 87,48% 88,51% 55,64 91,8% 76,5% 16,2%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 189 11,11% 32,80% 26,98% 8,99% 20,11% 63,07% 65,12% 52,75 82,0% 52,1% 22,1%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 60 80,00% 16,67% - 3,33% - 84,68% 86,61% 55,09 86,2% 65,6% 15,6%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 83,81% 91,76% 45,67 95,4% 42,4% 30,5%  
  Estudis d'Arquitectura 346 31,50% 29,77% 13,58% 10,69% 14,16% 71,59% 76,85% 51,05 98,6% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - - - - - - 88,33% 91,94% 38,21 87,8% 31,9% 51,7%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - - - - 93,78% 95,99% 49,63 86,5% 20,8% 45,8%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2 100,00% - - - - 82,15% 88,81% 47,97 89,9% 31,2% 46,2%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics 1 100,00% - - - - 85,21% 89,49% 51,35 84,5% 12,5% 63,6%  
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 384 45,05% 18,49% 22,14% 6,77% 7,03% 66,20% 68,66% 52,83 - - -  
  Enginyeria Física 48 68,75% 6,25% 2,08% - 22,92% 94,17% 96,41% 47,09 97,6% 80,4% 19,6%  
  Enginyeria Telemàtica 2 100,00% - - - - 84,00% 89,82% 51,69 83,3% 12,1% 62,1%  
  240 ETSEIB Enginyeria de Materials - - - - - - - - - - - -  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 451 35,48% 47,67% 4,21% 6,43% 6,21% 75,89% 77,68% 54,27 84,8% 61,0% 15,8%  
  Enginyeria Química - - - - - - 91,84% 94,08% 48,14 - 15,0% 38,8%  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 106 26,42% 31,13% 20,75% 10,38% 11,32% 75,21% 81,94% 51,16 89,8% 42,7% 32,2%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 32 37,50% 34,38% 9,38% 9,38% 9,38% 69,91% 77,48% 42,25 86,4% 28,9% 40,3%  
  Enginyeria Geològica 14 7,14% 28,57% 28,57% 14,29% 21,43% 65,44% 78,98% 46,99 84,6% 7,7% 64,1%  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 411 35,28% 37,47% 12,90% 6,81% 7,54% 77,27% 81,84% 48,52 87,4% 28,4% 42,9%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 67 53,73% 34,33% 4,48% 1,49% 5,97% 82,03% 86,67% 46,35 90,7% 56,1% 25,8%  
  Nàutica i Transport Marítim 62 54,84% 30,65% 1,61% 4,84% 8,06% 87,84% 92,10% 50,25 96,9% 42,9% 21,4%  
  Tecnologies Marines 38 13,16% 26,32% 31,58% 10,53% 21,05% 68,90% 75,32% 38,72 87,9% 7,0% 34,9%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 76,63% 93,49% 50,16 95,6% 53,5% 31,0%  
  Estudis d'Arquitectura 108 48,10% 38,00% 5,60% 4,60% 3,70% 81,48% 89,76% 46,88 - - -  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 58 82,76% 6,90% 1,72% 1,72% 6,90% 90,14% 93,35% 53,59 93,7% 67,3% 12,7%  
  Enginyeria de l'Energia 62 58,06% 17,74% 9,68% 4,84% 9,68% 84,94% 87,30% 52,32 96,2% 63,4% 19,7%  
  Enginyeria de Materials 30 16,67% 50,00% 20,00% 6,67% 3,33% 73,67% 76,68% 52,67 81,5% - -  
  Enginyeria Elèctrica 86 38,37% 18,60% 25,58% 6,98% 9,30% 71,88% 76,12% 46,34 89,4% 27,7% 47,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 121 62,81% 17,36% 9,92% 3,31% 6,61% 78,99% 82,69% 49,59 89,0% 40,1% 30,3%  
  Enginyeria Mecànica 205 43,90% 22,44% 15,12% 9,27% 9,27% 76,77% 79,58% 49,23 87,6% 43,8% 28,8%  
  Enginyeria Química (Pla 2009) - - - - - - - - - - 26,9% 43,3%  
  Enginyeria Química (Pla 2016) 95 22,11% 36,84% 21,05% 9,47% 9,47% 72,63% 76,18% 49,41 82,4% - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 85,10% 90,39% 46,60 90,4% 55,3% 18,1%  
  Enginyeria d'Aeroports - - - - - - 77,11% 83,14% 43,09 85,5% 36,2% 40,4%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 62 22,58% 35,48% 14,52% 6,45% 17,74% 69,42% 73,59% 42,11 82,0% 10,7% 57,9%  
  Enginyeria Telemàtica 74,06% 80,85% 41,19 88,4% 16,9% 59,0%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 141 36,17% 37,59% 3,55% 9,93% 12,77% 69,91% 71,45% 51,86 - - -  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 84 42,86% 32,14% 13,10% 5,95% 5,95% 76,04% 80,71% 39,38 95,4% - -  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 61,80% 69,29% 37,10 73,7% 20,0% 35,8%  
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 7 71,43% 14,29% 14,29% - - 80,36% 91,86% 47,93 - - -  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia - - - - - - 83,87% 100,00% 30,23 80,5% 6,1% 66,7%  
  330 EPSEM Enginyeria de Sistemes TIC 40 47,50% 22,50% 15,00% 10,00% 5,00% 81,53% 84,15% 53,34 95,6% 46,7% 24,4%  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners - - - - - - 94,41% 98,70% 42,00 91,5% 63,9% 26,2%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 82,10% 91,71% 44,32 94,6% 51,9% 29,6%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 85 47,06% 30,59% 8,24% 8,24% 5,88% 79,28% 85,40% 48,15 88,9% 64,3% 17,9%  
  Enginyeria Mecànica 83,49% 89,72% 46,94 87,9% 40,5% 31,0%  
  Enginyeria Química 84,33% 90,15% 53,51 89,6% 36,4% 45,5%  
  Enginyeria Minera 8 12,50% 37,50% - 12,50% 37,50% 68,19% 77,91% 50,42 - - -  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 111 65,77% 18,02% 8,11% 3,60% 4,50% 78,89% 82,15% 50,21 93,0% 51,5% 22,3%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 71,43% 100,00% 28,00 69,0% 66,7% 33,3%  
  Enginyeria Elèctrica 130 57,69% 13,85% 10,77% 9,23% 8,46% 71,45% 76,18% 41,14 85,7% 36,2% 34,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 76,17% 81,83% 45,00 90,3% 26,3% 41,2%  
  Enginyeria Mecànica 69,88% 73,54% 43,51 89,4% 28,5% 30,5%  
  Enginyeria Informàtica 62 22,58% 43,55% 9,68% 11,29% 12,90% 61,92% 69,66% 48,68 88,2% 15,2% 65,2%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 99 65,66% 12,12% 7,07% 8,08% 7,07% 79,12% 81,69% 52,78 90,6% 58,4% 26,0%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 31 41,94% 29,03% 9,68% - 19,35% 72,47% 76,65% 47,79 93,3% 25,4% 61,0%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 22 31,82% 36,36% 13,64% 4,55% 13,64% 73,03% 78,79% 44,50 87,1% 17,3% 61,5%  
  Enginyeria Alimentària 36 41,67% 19,44% 16,67% 5,56% 16,67% 74,68% 79,41% 47,74 91,3% 37,5% 42,9%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 52 36,54% 25,00% 13,46% 9,62% 15,38% 71,96% 77,13% 46,14 88,5% 29,7% 34,4%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2016-2017
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 65 40,00% 46,15% 1,54% 3,08% 9,23% 84,62% 89,37% 46,46 93,9% 54,7% 32,6%  
  Màrqueting i comunicació digital 77 66,23% 20,78% 2,60% 3,90% 6,49% 87,86% 90,84% 56,85 - - -  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 149 1,34% 66,44% - 21,48% 10,07% 71,31% 86,11% 55,30 89,5% 42,7% 25,2%  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 75 52,00% 26,67% 4,00% - 17,33% 80,92% 83,44% 59,53 - - -  
  Fotografia i Creació Digital - - - - - - 84,12% 86,93% 47,44 96,5% 67,9% 17,9%  
  Multimèdia 42 88,10% 4,76% 2,38% - 4,76% 91,85% 93,45% 51,52 95,8% 56,8% 18,9%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial 43 34,88% 16,28% 18,60% 4,65% 25,58% 78,87% 83,81% 48,40 94,0% 48,3% 22,2%  
  Enginyeria Química 79,68% 82,13% 48,46 94,1% 22,8% 54,4%