UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2015-2016
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 50 44,00% 28,00% 16,00% 6,00% 6,00% 82,71% 88,26% 44,83 89,8% 58,0% 27,5%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 62 67,74% 22,58% 1,61% 3,23% 4,84% 91,65% 92,97% 50,93 98,6% 50,0% 25,0%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 41 41,46% 26,83% 26,83% 4,88% - 70,26% 75,26% 48,10 85,6% 36,5% 34,9%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 258 38,37% 32,56% 14,34% 9,69% 5,04% 86,67% 89,55% 42,00 93,5% 45,2% 32,2%  
  Enginyeria Elèctrica 77,17% 79,87% 42,54 86,0% 27,3% 31,7%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 80,85% 82,57% 44,70 90,5% 32,0% 28,3%  
  Enginyeria Mecànica 83,19% 85,31% 42,98 95,2% 42,4% 30,1%  
  Enginyeria Química 82,53% 84,61% 46,68 91,4% 44,5% 27,2%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 71 81,69% 14,08% 1,41% 1,41% 1,41% 86,76% 88,30% 56,32 92,8% 72,7% 7,6%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 178 15,73% 46,63% 17,98% 10,67% 8,99% 67,66% 69,61% 52,94 85,0% 53,9% 24,9%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 60 73,33% 25,00%     1,67% 81,83% 83,91% 54,39 88,9% 65,6% 10,9%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 81,13% 86,82% 48,12 98,8% - -  
  Estudis d'Arquitectura 369 39,02% 20,87% 14,09% 9,76% 16,26% 71,70% 79,41% 49,92 99,1% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 9 100,00% - - - - 82,10% 84,39% 43,15 90,8% 35,7% 44,9%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 12 100,00% - - - - 85,37% 86,97% 46,04 90,3% 33,3% 49,1%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 17 100,00% - - - - 79,33% 81,38% 48,07 90,7% 16,9% 56,6%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics 5 100,00% - - - - 80,91% 81,84% 48,11 88,4% 11,1% 70,4%  
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 429 33,57% 28,67% 20,51% 7,46% 9,79% 53,78% 56,91% 47,97 - - -  
  Enginyeria Física 44 59,09% 25,00% 6,82% - 9,09% 90,24% 92,06% 50,00 98,9% 66,7% 29,8%  
  Enginyeria Telemàtica 8 100,00% - - - - 78,75% 80,40% 47,40 87,8% 8,0% 77,3%  
  240 ETSEIB Enginyeria de Materials 46 4,35% 54,35% 17,39% - 23,91% 59,00% 61,72% 52,13 82,8% 17,9% 66,7%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 472 29,03% 54,03% 5,08% 5,30% 6,57% 74,99% 76,44% 54,11 86,1% 60,2% 14,6%  
  Enginyeria Química 90 3,33% 53,33% 16,67% - 26,67% 71,24% 72,72% 53,79 84,7% 45,7% 43,2%  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 117 23,93% 29,91% 29,91% 7,69% 8,55% 73,00% 78,56% 51,26 90,4% 50,3% 27,2%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 38 44,74% 7,89% 26,32% 2,63% 18,42% 66,89% 75,50% 42,19 87,4% 52,7% 30,9%  
  Enginyeria Geològica 26 26,92% 11,54% 26,92% 19,23% 15,38% 60,36% 71,86% 45,46 90,5% 12,0% 64,0%  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 424 37,74% 33,49% 14,39% 9,91% 4,48% 76,10% 81,04% 48,39 87,9% 23,1% 46,8%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 66 46,97% 36,36% 3,03% 4,55% 9,09% 79,04% 82,85% 48,92 91,2% 36,6% 19,7%  
  Nàutica i Transport Marítim 50 48,00% 30,00% 8,00% 8,00% 6,00% 83,96% 88,40% 47,56 96,5% 50,0% 24,1%  
  Tecnologies Marines 44 18,18% 54,55% 18,18% 2,27% 6,82% 67,32% 73,33% 44,91 86,9% 16,7% 36,1%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 80,62% 87,61% 51,20 99,5% - -  
  Estudis d'Arquitectura 119 44,50% 37,00% - 10,10% 8,40% 83,62% 89,17% 47,86 - - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació 125 27,20% 44,80% 8,00% 11,20% 8,80% 85,26% 86,81% 49,60 90,7% 50,5% 21,5%  
  Enginyeria d'Aeroports 82,49% 84,25% 47,92 90,5% 27,9% 39,5%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials - - - - - - 62,10% 64,56% 54,22 - - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 102 21,57% 31,37% 17,65% 8,82% 20,59% 63,62% 65,99% 42,94 85,4% 17,9% 53,7%  
  Enginyeria Telemàtica 70,41% 72,99% 42,76 90,3% 13,5% 64,9%  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 98 37,76% 31,63% 20,41% 3,06% 7,14% 73,68% 78,43% 39,31 98,3% - -  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 59,03% 65,84% 33,37 81,4% 28,3% 36,8%  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia 7 42,86% 14,29% 28,57% - 14,29% 86,57% 92,70% 41,21 87,1% 30,2% 59,3%  
  330 EPSEM Enginyeria de Sistemes TIC 37 48,65% 16,22% 24,32% 2,70% 8,11% 78,22% 81,86% 52,80 97,7% 56,8% 37,8%  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 106 43,40% 27,36% 9,43% 9,43% 10,38% 81,47% 86,30% 48,86 94,4% - -  
  Enginyeria Elèctrica 87,61% 91,48% 43,21 87,1% 21,9% 62,5%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 87,29% 89,51% 48,72 90,7% 39,5% 47,4%  
  Enginyeria Mecànica 82,61% 87,08% 46,19 87,7% 41,1% 34,7%  
  Enginyeria Química 83,47% 86,28% 54,03 92,1% 38,5% 46,2%  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 103 44,66% 30,10% 12,62% 5,83% 6,80% 75,57% 77,47% 51,03 92,8% 40,6% 21,9%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 81,82% 90,00% 40,50 84,6% 25,0% 71,9%  
  Enginyeria Elèctrica 145 48,28% 19,31% 15,86% 8,28% 8,28% 70,46% 74,45% 45,37 88,5% - -  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 76,54% 79,35% 46,85 91,7% - -  
  Enginyeria Mecànica 71,38% 73,22% 44,33 87,1% - -  
  Enginyeria Informàtica 54 14,81% 24,07% 25,93% 11,11% 24,07% 59,84% 67,23% 48,24 89,1% 17,0% 51,1%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 95 58,95% 12,63% 10,53% 8,42% 9,47% 79,69% 82,36% 50,48 88,6% 67,1% 24,1%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 29 44,83% 17,24% 10,34% 10,34% 17,24% 76,00% 78,67% 44,86 91,1% 34,5% 44,8%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 23 13,04% 26,09% 30,43% 13,04% 17,39% 69,37% 73,78% 44,01 87,6% 28,6% 44,4%  
  Enginyeria Alimentària 51 29,41% 25,49% 21,57% 1,96% 21,57% 68,84% 71,79% 45,99 93,4% 27,8% 48,6%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 45 24,44% 26,67% 22,22% 13,33% 13,33% 68,54% 72,03% 48,00 91,3% 25,4% 34,3%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2015-2016
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 86 58,14% 25,58% 1,16% 5,81% 9,30% 82,64% 88,49% 45,42 95,6% 58,1% 30,5%  
  Màrqueting i comunicació digital 77 57,14% 25,97% 2,60% 3,90% 10,39% 89,42% 91,09% 52,97 - - -  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 145 28,97% 46,90% - 12,41% 11,72% 78,38% 87,41% 56,70 93,6% 40,3% 30,9%  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 81 50,62% 27,16% 9,88% 2,47% 9,88% 79,41% 83,39% 59,22 - - -  
  Fotografia i Creació Digital - - - - - - 87,05% 88,35% 45,04 98,3% 74,5% 12,8%  
  Multimèdia 40 80,00% 10,00% - - 10,00% 91,10% 91,82% 48,09 97,9% 0,0% 10,9%  
  820 EUETIB Enginyeria Biomèdica 56 42,86% 44,64% 1,79% 1,79% 8,93% 89,25% 89,43% 55,63 94,0% 58,6% 25,9%  
  Enginyeria de l'Energia 62 33,87% 58,06% 4,84% 1,61% 1,61% 85,91% 87,70% 51,70 94,2% 54,7% 25,0%  
  Enginyeria Elèctrica 102 21,57% 50,00% 12,75% 9,80% 5,88% 72,68% 75,00% 46,25 91,6% 40,7% 27,4%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 123 34,15% 51,22% 2,44% 8,94% 3,25% 78,20% 80,47% 48,18 88,7% 38,8% 37,2%  
  Enginyeria Mecànica 215 29,30% 50,70% 6,98% 7,91% 5,12% 78,22% 79,95% 50,56 88,2% 35,9% 33,3%  
  Enginyeria Química 56 14,29% 48,21% 19,64% 12,50% 5,36% 69,99% 73,15% 47,81 89,4% 30,9% 42,6%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial 39 23,08% 51,28% 12,82% 2,56% 10,26% 81,96% 84,40% 44,74 95,2% 24,0% 52,0%  
  Enginyeria Química 86,13% 87,98% 45,11 92,8% 25,0% 57,1%