UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2014-2015
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 53 40,38% 34,62% 11,54% 5,77% 7,69% 82,21% 87,11% 46,30 93,6% 53,1% 31,3%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 81,26% 85,48% 49,40 - - -  
  Estudis d'Arquitectura 364 37,02% 34,81% 11,60% 10,50% 6,08% 71,70% 77,66% 57,00 - - -  
  220 ETSEIAT Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 66 73,91% 17,39% 0,00% 1,45% 7,25% 85,53% 86,84% 55,40 93,9% 0,8033 0,1311  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 189 23,16% 53,68% 11,05% 6,84% 5,26% 71,83% 73,70% 56,30 88,5% 0,4776 0,2587  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 61 52,46% 37,70% 1,64% 8,20% 0,00% 80,35% 82,25% 56,70 90,7% 0,459 0,1148  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 347 36,73% 32,65% 11,95% 1,17% 17,49% 78,99% 81,39% 49,10 92,9% 0,4255 0,2447  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 81,15% 82,70% 48,90 91,0% 48,0% 22,0%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 75,39% 76,93% 49,60 91,5% 0,1471 0,5  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics 69,34% 71,98% 45,90 93,8% 17,1% 56,1%  
  Enginyeria Telemàtica 70,31% 72,92% 47,90 0,8929 0,0882 0,7647  
  Enginyeria Física 48 63,04% 21,74% 2,17% 4,35% 8,70% 92,04% 93,94% 50,30 99,5% - -  
  240 ETSEIB Enginyeria de Materials 48 12,50% 12,50% 20,83% 0,00% 54,17% 61,69% 64,20% 54,30 100,0% 0,0% 69,1%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 447 38,03% 47,43% 5,37% 4,25% 4,92% 79,28% 80,66% 55,80 90,3% 58,2% 12,1%  
  Enginyeria Química 75 16,00% 32,00% 9,33% 1,33% 41,33% 76,84% 78,07% 54,20 91,9% 38,5% 47,4%  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 120 36,36% 33,88% 15,70% 7,44% 6,61% 79,41% 83,69% 51,30 93,9% 39,9% 20,3%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 66 30,30% 19,70% 24,24% 19,70% 6,06% 76,26% 83,30% 43,00 91,7% 32,2% 22,4%  
  Enginyeria Geològica 17 23,53% 11,76% 35,29% 5,88% 23,53% 67,88% 80,72% 48,00 89,5% 3,9% 73,1%  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 378 33,24% 35,90% 18,09% 8,51% 4,26% 76,00% 81,07% 48,00 93,7% 16,5% 54,6%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 64 35,38% 46,15% 12,31% 4,62% 1,54% 78,45% 85,15% 50,70 95,0% 24,2% 24,2%  
  Nàutica i Transport Marítim 46 58,70% 32,61% 0,00% 6,52% 2,17% 90,23% 94,00% 51,60 96,2% 36,2% 25,5%  
  Tecnologies Marines 46 13,04% 54,35% 10,87% 17,39% 4,35% 73,91% 78,65% 49,20 95,8% 10,5% 55,3%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 82,83% 87,83% 51,60 - - -  
  Estudis d'Arquitectura 115 44,30% 37,40% 2,60% 7,00% 8,70% 85,36% 90,46% 45,60 - - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació 127 31,50% 50,39% 2,36% 6,30% 9,45% 87,24% 87,92% 52,90 95,4% 48,1% 12,7%  
  Enginyeria d'Aeroports 77,88% 80,04% 45,90 94,1% 30,6% 33,3%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 77 34,57% 30,86% 11,11% 8,64% 14,81% 71,34% 73,70% 45,40 91,8% 8,3% 60,3%  
  Enginyeria Telemàtica 76,74% 80,63% 46,50 88,3% 4,3% 63,8%  
  310 EPSEB Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 71,88% 76,96% 40,70 89,3% 30,4% 41,1%  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia 14 7,14% 42,86% 35,71% 0,00% 14,29% 85,10% 90,52% 44,80 93,6% 38,8% 37,9%  
  320 EET Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 61 70,49% 24,59% 1,64% 1,64% 1,64% 90,52% 92,28% 54,10 98,2% 28,8% 33,9%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 44 30,23% 27,91% 27,91% 9,30% 4,65% 73,28% 77,24% 51,20 88,9% 36,7% 41,7%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 255 41,34% 32,68% 12,99% 8,66% 4,33% 90,58% 92,67% 47,50 99,5% - -  
  Enginyeria Elèctrica 81,36% 84,54% 43,10 92,4% - -  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 84,21% 86,97% 48,20 92,8% - -  
  Enginyeria Mecànica 89,74% 91,88% 47,10 95,4% - -  
  Enginyeria Química 87,00% 88,88% 52,40 94,7% - -  
  330 EPSEM Enginyeria de Sistemes TIC 34 54,29% 17,14% 2,86% 8,57% 17,14% 83,91% 86,52% 54,60 97,4% 45,7% 45,7%  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 111 43,64% 30,00% 11,82% 8,18% 6,36% 82,91% 88,99% 52,60 98,8% - -  
  Enginyeria Elèctrica 86,64% 94,53% 44,90 88,3% 40,0% 42,5%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 87,59% 89,52% 49,40 94,4% 39,5% 44,7%  
  Enginyeria Mecànica 82,90% 87,24% 48,90 89,6% 21,1% 46,1%  
  Enginyeria Química 87,62% 90,48% 53,90 91,1% 42,4% 45,5%  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 97 49,48% 27,84% 8,25% 11,34% 3,09% 80,09% 82,58% 52,10 94,3% 46,7% 19,6%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 77,98% 86,18% 48,00 95,2% 9,5% 47,6%  
  Enginyeria Elèctrica 150 47,26% 21,23% 13,70% 8,90% 8,90% 72,01% 74,70% 44,60 92,1% 25,9% 46,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 83,04% 85,61% 49,30 94,1% 28,0% 46,7%  
  Enginyeria Mecànica 76,50% 78,70% 45,80 91,6% 21,7% 42,7%  
  Enginyeria Informàtica 56 17,86% 30,36% 30,36% 12,50% 8,93% 59,84% 69,74% 46,90 95,1% 21,9% 43,8%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 93 58,95% 14,74% 14,74% 7,37% 4,21% 83,06% 85,27% 50,80 87,3% 61,7% 28,4%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 38 35,90% 38,46% 17,95% 7,69% 0,00% 75,35% 81,06% 48,10 93,9% 19,6% 56,9%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 31 31,43% 20,00% 25,71% 11,43% 11,43% 72,57% 78,19% 42,70 86,5% 23,6% 45,5%  
  Enginyeria Alimentària 31 34,38% 37,50% 15,62% 12,50% 0,00% 77,21% 82,08% 46,40 91,6% 10,9% 50,0%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 60 44,26% 32,79% 9,84% 6,56% 6,56% 77,81% 81,50% 50,70 93,5% 24,0% 52,0%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2014-2015
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 87 45,98% 43,68% 1,15% 6,90% 2,30% 89,80% 93,39% 49,10 96,2% 62,2% 25,2%  
  Màrqueting i comunicació digital - - - - - - 88,17% 91,98% 49,10 - - -  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 127 1,57% 73,23% 0,00% 11,02% 14,17% 77,62% 85,42% 56,90 90,1% 38,8% 30,6%  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 44 81,82% 4,55% 2,27% 2,27% 9,09% 86,85% 88,86% 57,50 - - -  
  Fotografia i Creació Digital 16 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 6,25% 94,01% 95,50% 47,00 99,7% 67,4% 19,1%  
  Multimèdia 52 78,85% 5,77% 0,00% 0,00% 15,38% 86,90% 88,52% 46,90 98,3% 53,8% 22,6%  
  820 EUETIB Enginyeria Biomèdica 59 67,80% 23,73% 1,69% 1,69% 5,08% 92,16% 93,43% 55,30 90,7% 42,9% 35,7%  
  Enginyeria de l'Energia 66 64,18% 23,88% 1,49% 4,48% 5,97% 88,91% 91,12% 51,00 91,5% 49,2% 25,4%  
  Enginyeria Elèctrica 82 31,71% 35,37% 18,29% 8,54% 6,10% 78,06% 80,48% 46,30 91,4% 24,1% 46,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 111 43,52% 30,56% 7,41% 10,19% 8,33% 79,33% 82,59% 48,40 90,8% 22,9% 37,4%  
  Enginyeria Mecànica 210 27,27% 50,24% 7,18% 3,83% 10,53% 81,09% 83,87% 48,20 90,4% 40,4% 32,4%  
  Enginyeria Química 56 11,54% 48,08% 15,38% 11,54% 13,46% 72,25% 75,11% 49,10 94,1% 29,5% 37,7%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial 33 21,21% 54,55% 15,15% 6,06% 3,03% 79,56% 83,49% 50,40 97,6% - -  
  Enginyeria Química 84,66% 89,05% 42,50 92,2% 7,3% 80,5%