UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2013-2014
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 59 32,20% 33,90% 20,34% 1,69% 11,86% 85,82% 89,01% 48,00 93,6% 37,7% 47,2%  
  210 ETSAB Arquitectura 385 41,04% 26,23% 12,73% 15,06% 4,94% 83,50% 86,58% 52,00 - - -  
  220 ETSEIAT Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 64 71,88% 18,75% 0,00% 3,13% 6,25% 85,16% 85,95% 59,00 97,5% - -  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 174 14,37% 49,43% 12,64% 4,60% 18,97% 77,45% 78,77% 59,00 96,1% - -  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 64 54,69% 32,81% 4,69% 3,13% 4,69% 76,33% 78,33% 59,00 96,6% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 88 19,32% 29,55% 21,59% 6,82% 22,73% 82,32% 83,54% 52,00 99,1% - -  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 49 16,33% 36,73% 24,49% 4,08% 18,37% 82,86% 83,37% 51,00 92,5% 31,8% 52,2%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 92 31,52% 33,70% 11,96% 8,70% 14,13% 74,93% 75,95% 52,00 95,7% - -  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics 86 9,30% 19,77% 32,56% 16,28% 22,09% 72,62% 73,62% 47,00 92,0% 20,0% 76,2%  
  Enginyeria Física 48 64,58% 10,42% 4,17% 2,08% 18,75% 89,46% 91,06% 50,00 - - -  
  Enginyeria Telemàtica 72 5,56% 34,72% 23,61% 8,33% 27,78% 69,35% 70,23% 48,00 97,6% - -  
  240 ETSEIB Enginyeria de Materials 45 4,44% 22,22% 24,44% 31,11% 17,78% 73,74% 75,21% 58,00 - - -  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 464 34,05% 50,86% 5,39% 3,66% 6,03% 78,96% 80,51% 59,00 97,2% - -  
  Enginyeria Química 78 7,69% 44,87% 17,95% 12,82% 16,67% 88,70% 89,44% 58,00 97,2% - -  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 134 30,60% 20,90% 29,10% 13,43% 5,97% 92,03% 93,32% 54,00 99,8% - -  
  Enginyeria de la Construcció 72 36,11% 22,22% 31,94% 6,94% 2,78% 83,62% 88,45% 47,00 95,8% - -  
  Enginyeria Geològica 25 16,00% 20,00% 24,00% 24,00% 16,00% 78,80% 81,75% 53,00 - - -  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 385 20,00% 37,14% 21,56% 12,21% 9,09% 85,53% 88,02% 49,00 95,0% - -  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 69 27,54% 47,83% 5,80% 11,59% 7,25% 82,02% 84,00% 55,00 94,8% - -  
  Enginyeria Marina 41 24,39% 41,46% 12,20% 4,88% 17,07% 78,75% 81,77% 50,00 92,5% - -  
  Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 55 76,36% 9,09% 3,64% 9,09% 1,82% 93,93% 95,40% 55,00 94,5% - -  
  290 ETSAV Arquitectura 64 64,06% 15,63% 0,00% 1,56% 18,75% 89,32% 92,54% 51,00 - - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació 92 47,83% 32,61% 5,43% 5,43% 8,70% 86,11% 87,02% 54,00 99,3% - -  
  Enginyeria d'Aeroports 40 7,50% 27,50% 12,50% 15,00% 37,50% 79,29% 79,84% 50,00 100,0% - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 67 22,39% 28,36% 13,43% 11,94% 23,88% 68,61% 70,18% 44,00 94,6% 7,6% 44,6%  
  Enginyeria Telemàtica 52 42,31% 21,15% 13,46% 15,38% 7,69% 74,11% 76,42% 44,00 91,1% 18,4% 51,0%  
  310 EPSEB Ciències i Tecnologies de l'Edificació 152 55,92% 18,42% 16,45% 6,58% 2,63% 78,07% 80,41% 42,00 88,5% 42,5% 28,4%  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia 15 33,33% 20,00% 26,67% 13,33% 6,67% 89,95% 92,34% 50,00 99,1% - -  
  320 EET Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 64 82,81% 4,69% 1,56% 7,81% 3,13% 94,14% 94,92% 55,00 98,1% - -  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 32 50,00% 15,63% 28,13% 6,25% 0,00% 77,21% 79,59% 50,00 92,1% 29,5% 44,3%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 284 50,70% 15,85% 13,38% 11,97% 8,10% 85,36% 85,90% 51,00 94,7% 13,0% 35,3%  
  Enginyeria Elèctrica 80,62% 83,27% 47,00 95,4% 25,9% 39,6%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 80,94% 83,00% 47,00 93,2% 33,1% 35,3%  
  Enginyeria Mecànica 91,83% 93,37% 49,00 94,7% 36,8% 39,3%  
  Enginyeria Química 83,49% 87,69% 53,00 92,4% 29,4% 35,3%  
  330 EPSEM Enginyeria de Sistemes TIC 35 68,57% 5,71% 22,86% 0,00% 2,86% 91,58% 92,25% 56,00 98,2% - -  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 169 53,85% 15,38% 7,69% 4,14% 18,93% 91,58% 95,03% 54,00 99,2% - -  
  Enginyeria Elèctrica 86,51% 91,82% 48,00 97,8% 25,0% 50,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 88,04% 90,58% 47,00 96,3% 53,1% 31,3%  
  Enginyeria Mecànica 78,10% 83,16% 50,00 91,6% 29,3% 45,3%  
  Enginyeria Química 83,83% 90,52% 54,00 94,3% 43,5% 39,1%  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 110 71,82% 3,64% 8,18% 3,64% 12,73% 87,24% 88,90% 54,00 97,2% 40,9% 28,8%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 74,01% 81,88% 50,00 - - -  
  Enginyeria Elèctrica 146 45,21% 14,38% 15,07% 4,11% 21,23% 80,23% 82,28% 45,00 92,4% 46,4% 43,1%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 81,67% 84,20% 51,00 97,9% 55,8% 45,5%  
  Enginyeria Mecànica 76,29% 78,56% 47,00 92,0% 31,9% 44,8%  
  Enginyeria Informàtica 46 36,96% 6,52% 34,78% 8,70% 13,04% 68,19% 73,90% 46,00 98,0% - -  
  370 FOOT Òptica i Optometria 107 50,47% 20,56% 18,69% 1,87% 8,41% 81,40% 84,18% 52,00 90,6% 53,2% 26,6%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 41 48,78% 12,20% 19,51% 4,88% 14,63% 89,46% 92,66% 48,00 96,6% 18,5% 51,9%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 35 40,00% 17,14% 20,00% 8,57% 14,29% 88,42% 94,18% 45,00 92,8% 30,6% 27,8%  
  Enginyeria Alimentària 44 47,73% 22,73% 18,18% 2,27% 9,09% 91,08% 93,32% 49,00 91,6% 42,9% 28,6%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 61 52,46% 19,67% 18,03% 4,92% 4,92% 84,67% 88,36% 51,00 97,1% 21,2% 54,5%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2013-2014
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 70 62,86% 1,43% 4,29% 4,29% 27,14% 88,90% 91,58% 48,21 96,0% 45,2% 32,9%  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 131 73,28% 8,40% 3,05% 0,00% 15,27% 81,98% 86,98% 56,48 95,9% 26,3% 39,5%  
  804 CITM Fotografia i Creació Digital 21 66,67% 4,76% 9,52% 14,29% 4,76% 96,98% 97,33% 52,20 99,0% 46,9% 33,3%  
  Multimèdia 46 73,91% 8,70% 4,35% 0,00% 13,04% 91,42% 91,89% 51,37 99,3% 44,0% 40,3%  
  820 EUETIB Enginyeria Biomèdica 53 77,36% 3,77% 7,55% 1,89% 9,43% 93,81% 94,06% 52,75 93,8% 56,1% 19,8%  
  Enginyeria de l'Energia 63 71,43% 11,11% 3,17% 1,59% 12,70% 93,60% 94,35% 51,54 94,4% 45,8% 23,1%  
  Enginyeria Elèctrica 93 25,81% 25,81% 22,58% 12,90% 12,90% 88,47% 90,08% 45,48 91,9% 49,8% 21,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 128 42,97% 25,00% 7,81% 7,81% 16,41% 87,14% 88,79% 46,80 90,7% 47,3% 20,7%  
  Enginyeria Mecànica 220 47,73% 28,18% 8,18% 6,82% 9,09% 86,07% 87,73% 48,61 91,1% 38,1% 40,2%  
  Enginyeria Química 60 31,67% 23,33% 16,67% 10,00% 18,33% 84,33% 86,45% 46,81 91,0% 40,2% 19,7%  
  840 EUPMT Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 63 73,02% 1,59% 11,11% 1,59% 12,70% 83,23% 86,12% 46,96 98,6% 19,6% 41,2%  
  Enginyeria Mecànica 86,27% 88,68% 48,37 96,8% 44,4% 31,4%  
  Enginyeria Informàtica 34 64,71% 0,00% 20,59% 8,82% 5,88% 83,67% 89,10% 47,56 99,2% - -  
  Mitjans Audiovisuals 159 86,16% 0,63% 3,14% 4,40% 5,66% 91,56% 92,54% 54,05 97,7% 65,2% 18,8%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial 33 36,36% 18,18% 15,15% 6,06% 24,24% 92,92% 93,75% 48,35 - - -  
  Enginyeria Química 76,88% 82,55% 41,92 91,7% 15,6% 57,8%