UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  200 FME Grau en Matemàtiques  12.576,0  11.359,5  984,0  165,0  67,5 9,7%       1.404,5       209,6    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   10.274,0  8.072,0  1.824,0  324,0  54,0 21,4%          936,0       171,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  8.375,0  7.313,0  822,0  174,0  66,0 12,7%          159,0       139,6    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2.890,0  2.716,0  132,0  30,0  12,0 6,0%          812,0         48,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  7.797,0  6.411,0  1.062,0  216,0  108,0 17,8%          938,0       130,0    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  13.286,0  11.897,0  1.129,5  175,5  84,0 10,5%          976,0       221,4    
  Grau en Enginyeria mecànica  14.600,0  13.563,5  765,0  223,5  48,0 7,1%       2.483,5       243,3    
  Grau en Enginyeria química  5.293,0  4.675,0  540,0  60,0  18,0 11,7%          428,0         88,2    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  14.381,5  13.513,0  603,0  148,5  117,0 6,0%          396,5       239,7    
  Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials  15.034,0  13.823,5  969,0  142,5  99,0 8,1%          266,5       250,6    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  14.295,0  13.851,0  336,0  90,0  18,0 3,1%          795,0       238,3    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  36.162,5  27.779,0  6.123,0  1.548,0  712,5 23,2%          398,1       602,7    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  6.640,0  4.073,5  1.706,5  720,0  140,0 38,7%            22,5       110,7    
  Grau en Estudis d'arquitectura  86.342,0  76.104,0  8.457,0  1.468,0  313,0 11,9%      10.802,5     1.439,0    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  24,0  -  -  -  24,0 100,0%               -             0,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  62,0  38,0  24,0  -  - 38,7%               -             1,0    
  Ciències i tecnologies de telecomunicació  24,0  6,0  -  -  18,0 75,0%              2,0           0,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  164,0  50,0  24,0  24,0  66,0 69,5%          433,5           2,7    
  Grau en Enginyeria telemàtica  60,0  -  30,0  30,0  - 100,0%               -             1,0    
  Grau en Enginyeria física  10.853,5  10.469,5  354,0  30,0  - 3,5%       1.181,0       180,9    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  49.378,0  41.059,0  6.490,0  1.304,0  525,0 16,8%       1.552,0       823,0    
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  4.924,0  4.516,0  408,0  -  - 8,3%          157,0         82,1    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  107.456,5  85.469,5  16.108,5  3.837,0  2.041,5 20,5%       2.684,0     1.790,9    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  5.628,0  5.604,0  24,0  -  - 0,4%               -           93,8    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  22.327,5  18.442,5  3.466,5  375,0  43,5 17,4%       1.080,0       372,1    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  9.060,0  6.832,5  1.629,0  348,0  250,5 24,6%          223,0       151,0    
  Grau en Enginyeria geològica  816,0  616,5  139,5  30,0  30,0 24,4%            34,5         13,6    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  5.808,0  5.184,0  624,0  -  - 10,7%            42,0         96,8    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  88.130,5  76.394,5  9.267,0  1.845,0  624,0 13,3%       2.471,5     1.468,8    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  9.207,0  8.926,5  265,5  15,0  -              0,0            617,5       153,5    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  14.781,0  12.885,0  1.509,0  249,0  138,0 12,8%          970,5       246,4    
  Grau en Tecnologies marines  6.039,0  5.223,0  597,0  157,5  61,5 13,5%       1.467,0       100,7    
  Grau en Nàutica i transport marítim  11.392,0  10.547,5  657,0  175,5  12,0 7,4%       1.099,0       189,9    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  1.780,0  1.319,0  412,0  22,0  27,0 25,9%            25,0         29,7    
  Grau en Estudis d'arquitectura  31.057,0  29.124,5  1.352,5  354,0  226,0 6,2%       4.021,0       517,6    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  12.719,0  11.879,0  696,0  132,0  12,0 6,6%          682,5       212,0    
  Grau en Enginyeria de l'energia  12.792,0  11.142,0  1.290,0  288,0  72,0 12,9%          562,0       213,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  14.838,0  11.142,0  2.622,0  828,0  246,0 24,9%       1.402,5       247,3    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  28.689,0  24.348,0  3.387,0  696,0  258,0 15,1%       1.530,0       478,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  45.687,0  37.782,0  6.207,0  1.308,0  390,0 17,3%       1.537,0       761,4    
  Grau en Enginyeria de materials  7.173,0  5.829,0  900,0  276,0  168,0 18,7%          429,5       119,6    
  Grau en Enginyeria química  21.100,0  16.246,0  3.540,0  936,0  378,0 23,0%          924,5       351,7    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  5.541,0  3.801,0  1.356,0  264,0  120,0 31,4%          312,0         92,4    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  7.438,0  6.578,5  658,5  147,0  54,0 11,6%          162,0       124,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  11.008,0  8.527,0  1.645,5  510,0  325,5 22,5%          588,0       183,5    
  Grau en Enginyeria telemàtica  5.969,5  4.907,5  687,0  253,5  121,5 17,8%          868,5         99,5    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  345,0  66,0  202,5  72,0  4,5 80,9%              9,0           5,8    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  7,5  -  7,5  -  - 100,0%               -             0,1    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  29.446,5  24.819,0  3.546,0  729,0  352,5 15,7%       1.357,2       490,8    
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  980,0  743,0  131,0  46,0  60,0 24,2%          384,0         16,3    
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  28.867,5  23.622,5  3.949,0  846,0  450,0 18,2%      13.742,5       481,1    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   1.528,5  1.365,0  151,5  12,0  - 10,7%          245,0         25,5    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  4.704,0  3.402,0  1.014,0  204,0  84,0 27,7%          210,0         78,4    
  Grau en Enginyeria elèctrica  60,0  48,0  -  12,0  - 20,0%            12,0           1,0    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  4.710,0  4.134,0  366,0  150,0  60,0 12,2%          438,0         78,5    
  Grau en Enginyeria mecànica  11.265,0  9.897,0  966,0  222,0  180,0 12,1%          681,0       187,8    
  Grau en Enginyeria química  3.822,0  3.300,0  360,0  96,0  66,0 13,7%          492,0         63,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  7.854,0  6.636,0  984,0  192,0  42,0 15,5%          198,0       130,9    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  342,0  234,0  90,0  6,0  12,0 31,6%            12,0           5,7    
  Grau en Enginyeria minera  1.713,0  1.530,0  162,0  21,0  - 10,7%          291,0         28,6    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  9.255,0  8.544,0  670,5  40,5  -              0,1              93,0       154,3    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   6.456,0  5.040,0  1.080,0  234,0  102,0 21,9%          348,0       107,6    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22.296,0  19.458,0  2.106,0  624,0  108,0 12,7%       1.471,0       371,6    
  Grau en Enginyeria elèctrica  2.250,0  1.668,0  432,0  114,0  36,0 25,9%          474,0         37,5    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  7.305,0  6.261,0  648,0  240,0  156,0 14,3%       1.002,0       121,8    
  Grau en Enginyeria mecànica  14.013,0  11.091,0  1.740,0  630,0  552,0 20,9%       3.765,0       233,6    
  Grau en Enginyeria informàtica  9.832,5  8.241,0  1.309,5  211,5  70,5 16,2%          454,5       163,9    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  19.332,0  17.626,5  1.344,0  246,0  115,5 8,8%          740,0       322,2    
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  1.710,0  1.518,0  150,0  36,0  6,0 11,2%              4,0         28,5    
  Grau en Enginyeria alimentària  7.869,0  7.017,0  714,0  114,0  24,0 10,8%          505,0       131,2    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  1.284,0  1.188,0  36,0  42,0  18,0 7,5%          114,0         21,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  9.372,0  8.478,0  720,0  150,0  24,0 9,5%          263,0       156,2    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  5.436,0  4.926,0  504,0  -  6,0 9,4%          805,0         90,6    
  Grau en Paisatgisme  1.158,0  1.158,0  -  -  - 0,0%            54,0         19,3    
  Total centres propis  1.011.928,0  860.893,5  115.207,0  25.209,5  10.618,0 14,9%  75.987,3  16.865,5  
   
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer quadrimestre)  
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  17.142,0  15.600,0  1.224,0  204,0  114,0 9,0%  3.383,5  285,7  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  16.446,0  14.982,0  1.122,0  276,0  66,0 8,9%  3.460,0  274,1  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  6.624,0  6.396,0  228,0  -  - 3,4%  348,0  110,4  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  30.423,0  27.183,0  2.334,0  594,0  312,0 10,6%  2.048,0  507,1  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  8.055,0  7.863,0  180,0  12,0  - 2,4%  810,0  134,3  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9.480,0  8.967,0  306,0  96,0  111,0 5,4%  18,0  158,0  
  Grau en Fotografia i creació digital  42,0  30,0  12,0  -  - 28,6%  -  0,7  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  14.394,0  13.710,0  558,0  96,0  30,0 4,8%  168,0  239,9  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  6.996,0  6.882,0  108,0  6,0  - 1,6%  78,0  116,6  
  Total centres adscrits  109.602,0  101.613,0  6.072,0  1.284,0  633,0 7,3%  10.313,5  1.826,7  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  * El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS.  
  Dades actualitzades a desembre de 2020