UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.1 Accés als estudis de grau

Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                     
  Centre Nom del Grau Oferta de places preinscripció Demanda
(convocatòria juny)
Assignació
(juliol)
Demanda en 1a pref / oferta Nota  de tall  
1a pref Resta pref 1a pref Resta pref  
  200 FME Grau en Matemàtiques  50  87  401  56  - 174%  12,684  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 270  277  507  271  30 103%  6,186  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  60  106  318  67  4 177%  10,382  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  60  37  200  37  12 62%  5,000  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  60  117  344  70  2 195%  12,390  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  180  141  585  141  63 78%  5,000  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  60  88  366  55  26 147%  11,822  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura  350  403  483  403  32 115%  5,288  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  220  222  535  214  32 101%  6,916  
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  50  67  358  56  4 134%  9,732  
  Grau en Enginyeria física  40  86  375  48  2 215%  12,732  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  400  499  868  413  39 125%  9,766  
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica  40  139  142  43  2 348%  12,102  
  250 ETSECCPB Grau en Ciències i tecnologies del mar  50  29  60  29  13 58%  5,000  
  Grau en Enginyeria Civil  100  75  327  75  8 75%  5,000  
  Grau en Enginyeria Civil (Docència en Anglès)  20  23  108  23  3 115%  8,000  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  70  10  94  10  2 14%  5,000  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  50  86  320  53  4 172%  12,018  
  Grau en Enginyeria informàtica  400  575  1.029  408  17 144%  9,406  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  60  64  215  64  8 107%  5,000  
  Grau en Nàutica i transport marítim  50  68  105  55  4 136%  6,469  
  Grau en Tecnologies Marines   40  18  81  18  8 45%  5,000  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura  100  125  352  113  - 125%  8,144  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  50  67  335  38  37 134%  11,254  
  Grau en Enginyeria de l'energia  65  64  272  64  14 98%  7,232  
  Grau en Enginyeria de materials  40  38  218  38  6 95%  5,000  
  Grau en Enginyeria elèctrica  90  86  311  86  23 96%  5,770  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  125  159  429  134  6 127%  8,780  
  Grau en Enginyeria mecànica  225  269  819  223  24 120%  7,778  
  Grau en Enginyeria química  120  111  394  111  40 93%  5,026  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  120  126  381  115  35 105%  9,192  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica  40  51  194  44  10 128%  10,378  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
 100  75  249  75  13 75%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Febrer)
 20  -  33  -  1 0%  5,000  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  140  87  332  87  6 62%  5,000  
  Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica  40         0%  5,000  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció  50  97  278  60  5 194%  9,032  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  40  40  115  40  6 100%  5,200  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 140  94  270  94  19 67%  5,000  
  Grau en Enginyeria minera  40  19  26  19  - 48%  5,000  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  100  117  220  105  20 117%  5,566  
  Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica 
 200  85  262  85  15 43%  5,000  
  Grau en Enginyeria informàtica  50  64  279  52  23 128%  6,902  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  90  94  218  94  33 104%  5,000  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Alimentària  50  36  124  36  4 72%  5,000  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques  60  30  57  30  5 50%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  50  43  136  43  22 86%  5,400  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.825  5.194  14.125  4.395  682 108%    
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses (Presencial)  45  32  139  32  6 71%  5,026  
  Grau en Administració i direcció d'empreses (Semipresencial)  20  12  90  12  - 60%  5,000  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital (Simultaneïtat)  30  22  59  22  5 73%  5,000  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes  80  47  29  47  1 59%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (Presencial)  70  52  148  52  11 74%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (Semipresencial)  20  7  110  7  - 35%  5,000  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses   100  69  135  69  19 69%  5,000  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  40  46  117  46  9 115%  5,970  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  40  52  225  43  2 130%  7,548  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès)  30  42  124  38  3 140%  8,806  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  40  83  120  55  1 208%  9,104  
  Grau en Multimèdia  40  46  112  46  9 115%  6,676  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  555  510  1.408  469  66 92%    
  Dades a Març 2019