UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.1 Accés als estudis de grau

Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                     
  Centre Nom del Grau Oferta de places preinscripció Demanda
(convocatòria juny)
Assignació
(juliol)
Demanda en 1a pref / oferta Nota  de tall  
1a pref Resta pref 1a pref Resta pref  
  200 FME Grau en Matemàtiques  50  98  433  51  6 196%  12,380  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 270  278  556  278  26 103%  5,098  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  60  48  192  48  9 80%  5,000  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  60  132  320  78  1 220%  12,114  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  60  100  348  57  22 167%  11,660  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  60  96  280  71  2 160%  9,788  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  180  160  589  159  25 89%  5,000  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura  350  397  447  397  22 113%  5,014  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física  40  103  366  50  3 258%  12,690  
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  300  295  558  295  27 98%  5,000  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  450  492  742  475  36 109%  5,308  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  120  116  433  115  10 97%  5,000  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  70  26  124  26  - 37%  5,000  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  400  535  1.007  418  20 134%  8,540  
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  50  83  305  54  6 166%  10,690  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  60  62  226  62  9 103%  5,020  
  Grau en Tecnologies Marines   40  21  87  21  1 53%  5,000  
  Grau en Nàutica i transport marítim  50  60  108  60  4 120%  5,062  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura  60  105  326  72  2 175%  8,900  
  Grau en Estudis d'arquitectura (febrer)  60  27  144  27  23 45%  5,000  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  50  62  348  40  37 124%  10,746  
  Grau en Enginyeria de l'energia  65  77  308  68  12 118%  7,540  
  Grau en Enginyeria elèctrica  100  79  341  79  17 79%  5,000  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  125  149  501  135  9 119%  7,660  
  Grau en Enginyeria mecànica  215  255  820  232  18 119%  7,060  
  Grau en Enginyeria de materials  40  36  211  36  8 90%  5,000  
  Grau en Enginyeria química  120  93  354  93  16 78%  5,000  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
 120  71  229  71  8 59%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  120  128  386  113  34 107%  8,960  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica  40  60  235  48  13 150%  8,320  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació  140  85  272  85  8 61%  5,000  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 140  83  299  83  6 59%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  40  49  89  49  3 123%  5,110  
  Grau en Enginyeria minera  40  24  23  24  - 60%  5,000  
  Grau en Enginyeria d'Automoció  50  119  238  74  1 238%  7,333  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica 
 200  108  260  108  8 54%  5,000  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  100  106  224  106  21 106%  5,000  
  Grau en Enginyeria informàtica  50  52  287  45  27 104%  5,804  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  90  94  204  94  28 104%  5,000  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  50  25  100  25  5 50%  5,000  
  Grau en Enginyeria alimentària  50  37  116  37  4 74%  5,000  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  50  24  73  24  1 48%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  50  55  143  55  22 110%  5,000  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.835  5.105  13.652  4.538  560 106%    
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  50  28  99  28  3 56%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  70  71  104  71  9 101%  5,234  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses   130  78  177  78  30 60%  5,000  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  40  42  79  42  4 105%  5,000  
  804 CITM Grau en Multimèdia  40  61  109  54  6 153%  6,541  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès)  40  56  256  45  4 140%  7,457  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  30  45  130  31  2 150%  8,570  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  40  80  110  58  - 200%  7,318  
  860 EEI Grau en Enginyeria Química  30  25  42  25  3 83%  5,000  
  Grau en Enginyeria Química (Semipresencial)  10  5  10  5  - 50%  5,000  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  480  491  1.116  437  61 102%    
  Dades a gener 2018