UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.1 Accés als estudis de grau

Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                     
  Centre Nom del Grau Oferta de places preinscripció Demanda
(convocatòria juny)
Assignació
(juliol)
Demanda en 1a pref / oferta Nota  de tall  
1a pref Resta pref 1a pref Resta pref  
  200 FME Grau en Matemàtiques  50  78  362  56  1 156%  11,802  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  60  138  308  80  - 230%  12,226  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  180  166  638  166  45 92%  6,052  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  60  101  349  62  14 168%  11,620  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  60  29  199  29  9 48%  5,000  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  60  113  313  71  - 188%  10,162  
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 270  281  655  281  20 104%  6,000  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura  360  416  366  416  19 116%  5,000  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física  40  62  276  49  - 155%  12,206  
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  300  305  631  305  18 102%  5,534  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  450  555  780  466  18 123%  9,868  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  120  112  388  112  6 93%  5,000  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  80  31  133  31  - 39%  5,000  
  Grau en Enginyeria geològica  40  17  37  17  3 43%  5,000  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  400  551  940  422  15 138%  8,345  
  280 FNB Grau en Tecnologies Marines   40  15  106  15  4 38%  5,000  
  Grau en Nàutica i transport marítim  50  68  93  62  2 136%  6,355  
  Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  60  72  257  71  7 120%  5,970  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura  60  80  310  71  4 133%  8,316  
  Grau en Estudis d'arquitectura (febrer)  60  21  132  21  5 35%  5,000  
  295 EEBE Grau en Enginyeria mecànica  210  225  645  216  27 107%  7,482  
  Grau en Enginyeria biomèdica  50  55  290  41  44 110%  11,278  
  Grau en Enginyeria de l'energia  60  58  295  58  14 97%  7,928  
  Grau en Enginyeria elèctrica  100  100  270  100  11 100%  5,000  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  120  143  433  134  14 119%  9,000  
  Grau en Enginyeria de materials  40  33  249  33  5 83%  5,000  
  Grau en Enginyeria química  135  99  392  99  14 73%  5,000  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
 150  66  215  66  4 44%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer)
 20  -   36  -  - -  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  120  149  377  136  42 124%  9,444  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica  40  63  241  48  7 158%  9,286  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació  140  82  326  82  9 59%  5,000  
  Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació (febrer)  15  2  58  2  - 13%  5,000  
  Grau en Geoinformació i Geomàtica  40  8  37  8  2 20%  5,000  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de sistemes TIC  40  42  81  42  1 105%  5,000  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 140  75  255  75  2 54%  5,000  
  Grau en Enginyeria minera  40  7  20  7  - 18%  5,000  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  100  107  202  107  24 107%  5,806  
  Grau en Enginyeria informàtica  50  55  226  55  20 110%  5,368  
  Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica 
 200  119  266  119  2 60%  5,000  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  100  115  226  115  16 115%  5,456  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  50  30  90  30  1 60%  5,000  
  Grau en Enginyeria alimentària  50  33  121  33  4 66%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  50  50  176  47  13 100%  6,928  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  50  25  87  25  4 50%  5,000  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.910  4.952  12.887  4.481  470 101%    
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  60  29  75  29  2 48%  5,000  
  Grau en Administració i direcció d'empreses (semipresencial)  40  8  26  8  1 20%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  60  53  102  53  8 88%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (semipresencial)  40  3  45  3  1 8%  5,000  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses   130  120  194  120  13 92%  5,000  
  804 CITM Grau en Multimèdia  40  69  110  53  - 173%  7,333  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  40  53  293  42  11 133%  7,250  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès)  30  46  159  34  1 153%  8,202  
  860 EEI Grau en Enginyeria en organització industrial
Grau en Enginyeria química
 80  55  86  55  3 69%  5,000  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  520  436  1.090  397  40 84%    
  Actualitzat amb dades de tancament de la convocatòria de juny 2016