UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.2 Estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació dels estudis de màster universitàris ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de màster universitari s'indica l'any d'inici, si es tracta d'un màster interuniversitar, un màster erasmus mundus o bé està impartit en anglès.
Període de referència: 2015-2016

           
  MÀSTER MASTER INTERUNIVERSITARI MÀSTER
ANGLÈS
MÀSTER ERASMUS MUNDUS  
  UNITAT TRANSVERSAL DE GESTIÓ D'ARQUITECTURA DE BARCELONA  
  Màster universitari en Arquitectura  - - -  
  Màster universitari en Arquitectura BarcelonaArch - - -  
  Màster universitari en Paisatgisme - - -  
  Màster universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania INT (UB) - -  
  FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME)  
  Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - SI -  
  Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa INT (UPC) - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL I AERONÀUTICA DE TERRASSA (ETSEIAT)  
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Industrial - - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering (modalitats presencial, semipresencial, anglès) - SI -  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica - - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (ETSETB)  
  Master's degree in Photonics INT (UPC) SI -  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) - SI SI  
  Màster's degree in Computer Vision (semipresencial) INT (UAB) SI -  
  Master's degree in Electronic Engineering (presencial i semipresencial) - SI -  
  Master's degree in Telecommunication Engineering - SI -  
  Master's degree in Wireless Communications (WICOM) INT (UPF) SI -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)  
  Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals INT (UPC) - -  
  Erasmus Mundus in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) - - SI  
  Master's degree in Automatic Control and Robotics - SI -  
  Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials - - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'Automoció - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Biomèdica INT (UB) - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Química - - -  
  Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
(abans Logística, Transport i Mobilitat)
- - -  
  Master's degree in Nuclear Engineering - SI -  
  Màster universitari en Enginyeria Industrial - - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB)  
  Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí INT (UB) - -  
  Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) - SI SI  
  Erasmus Mundus Master of Science in Computational Mechanics - SI SI  
  Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines INT (UPC) - -  
  Màster universitari en Enginyeria del Terreny  - - -  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management - SI SI  
  Master's degree in Numerical Methods for Engineering - SI -  
  Erasmus Mundus Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) - SI SI  
  Màster universitari en Enginyeria Ambiental - - -  
  FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)  
  Master's degree in Pure and Applied Logic INT (UB) SI -  
  Master's degree in Artificial Intelligence INT (UPC) SI -  
  Màster universitari en Enginyeria Informàtica - - -  
  Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) - SI -  
  Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) - SI SI  
  Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica INT (UB) - -  
  FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA  
  Master Universitari en Enginyeria Marina - - -  
  Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim - - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (ETSAV)  
  Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït - - -  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (EETAC)  
  Master's degree in Aerospace Science and Technology - SI -  
  Master's degree in Applied Telecommunications Engineering & Management ‐ MASTEAM - SI -  
  Master's degree in Geomatics and Navigation - SI -  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (EPSEB)  
  Màster universitari en Enginyeria d'Edificació - - -  
  Màster en Gestió de l'Edificació - - -  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TERRASSA (EET)  
  Màster universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - -  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (EPSEM)  
  Màster universitari en Enginyeria de Mines - - -  
  Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (presencial i semipresencial) - - -  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EPSEVG)  
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI)* - - -  
  FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (FOOT)  
  Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió - - -  
  ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA DE BARCELONA (ESAB)  
  Màster universitari en Aqüicultura INT (UB) - -  
  Màster universitari en Millora Genètica Vegetal INT (UPV) - -  
  Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i
de Bioprocessos
- - -  
  INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (ICE)  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.  - - -  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, especialitat Matemàtiques INT (UAB) - -  
  INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA SOSTENIBILITAT  
  Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat - - -  
  CENTRE UNIVERSITARI EUNCET  
  Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses - - -  
  Màster universitari en Direcció i Màrqueting - - -  
  ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES  
  Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses - - -  
  Màster universitari en Direcció i Màrqueting - - -  
  ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA (EUETIB)  
  Màster universitari en Enginyeria de l'Energia - - -  
  ESCOLA D'ENGINYERIA D'IGUALADA (EEI)  
  Màster universitari en Enginyeria del Cuir (Semipresencial) - - -