UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.2 Estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació dels estudis de màster universitàris ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de màster universitari s'indica l'any d'inici, si es tracta d'un màster interuniversitar, un màster erasmus mundus o bé està impartit en anglès.
Període de referència: 2014-2015

           
  MÀSTER MASTER INTERUNIVERSITARI MÀSTER ERASMUS MUNDUS MÀSTER
ANGLÈS
 
  UNITAT TRANSVERSAL DE GESTIÓ D'ARQUITECTURA DE BARCELONA    
  Màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient - - -  
  Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana - - -  
  Màster universitari en Paisatgisme - - -  
  Màster universitari en Tecnologia a l'Arquitectura - - -  
  Màster universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura - - -  
  Màster universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura - - -  
  Màster universitari en Urbanisme - - -  
  FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME)    
  Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - - SI  
  Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa INT (UPC) - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB)    
  Màster universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania INT (UB) - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL I AERONÀUTICA DE TERRASSA (ETSEIAT)    
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Industrial - - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització (presencial, semipresencial, anglès) - - SI  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica - - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (ETSETB)    
  Master's degree in Photonics INT (UPC) - SI  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) - SI  (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III - França) SI  
  Màster's degree in Computer Vision (semipresencial) INT (UAB) - SI  
  Master's degree in Electronic Engineering (presencial i semipresencial) - - SI  
  Master's degree in Telecommunication Engineering - - SI  
  Erasmus Mundus Master of Science in Research on Information and Communication Technologies ‐ MERIT - SI (UPC) SI  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)    
  Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals INT (UPC) - -  
  Erasmus Mundus in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) - SI  (Universität des Saarlandes -Alemanya) -  
  Master's degree in Automatic Control and Robotics - - SI  
  Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials - - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'Automoció - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Biomèdica INT (UB) - -  
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Química - - -  
  Erasmus Mundus master's degree in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) - SI   (KTH Royal Institute of Technology -Suècia) SI  
  Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
(abans Logística, Transport i Mobilitat)
- - -  
  Master's degree in Nuclear Engineering - - SI  
  Màster universitari en Enginyeria Industrial        
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB)    
  Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí INT (UB) - -  
  Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) - SI  (Technische Universiteit Delft - Holanda) SI  
  Erasmus Mundus Master of Science in Computational Mechanics - SI (UPC) SI  
  Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Civil - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció - - -  
  Màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines INT (UPC) - -  
  Màster universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica - - -  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management - SI  (UNESCO-IHE. Institute for Water Education) SI  
  Erasmus Mundus European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) - SI (Université de Nice Sophia Antipolis - França) SI  
  Master's degree in Numerical Methods for Engineering - - SI  
  Erasmus Mundus Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) - SI  (Universidade do Minho - Portugal) SI  
  Màster universitari en Enginyeria Ambiental - - -  
  FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)    
  Master's degree in Pure and Applied Logic INT (UB) - SI  
  Master's degree in Artificial Intelligence INT (UPC) - SI  
  Erasmus Mundus master's degree in Data Mining & Knowledge Management - SI  (Université Lumière Lyon 2 - França) SI  
  Erasmus Mundus European Master in Distributed Computing (EMDC) - SI   (KTH Royal Institute of Technology -Suècia) SI  
  Màster universitari en Enginyeria Informàtica - -    
  Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) - - SI  
  Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) - SI  (Université Libre de Bruxelles (ULB)) SI  
  FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA    
  Master Universitari en Enginyeria Marina - - -  
  Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim - - -  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (ETSAV)    
  Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït - - -  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (EETAC)    
  Master's degree in Aerospace Science and Technology - - SI  
  Master's degree in Telecommunication Engineering and Management ‐ MASTEAM - - SI  
  Master's degree in Geomatics and Navigation - - SI  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (EPSEB)    
  Màster universitari en Enginyeria d'Edificació - - -  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TERRASSA (EET)    
  Màster universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - -  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (EPSEM)    
  Màster universitari en Enginyeria de Mines - - -  
  Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (presencial i semipresencial) - - -  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EPSEVG)    
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI)* - - -  
  FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (FOOT)    
  Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió - - -  
  ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA DE BARCELONA (ESAB)    
  Erasmus Mundus European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) - SI  (Université Catholique de Louvain - Bèlgica) -  
  Màster universitari en Aqüicultura INT (UB) - -  
  Màster universitari en Millora Genètica Vegetal INT (UPV) - -  
  Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i
de Bioprocessos
       
  INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (ICE)    
  Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes. Esp. Tecnol. industrials - - -  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes. Esp. en tecnologia - - -  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes. Esp. matemàtiques INT (UAB) - -  
  Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat    
  Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat - - -  
  Màster universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació - - -  
  ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA (EUETIB)    
  Màster universitari en Enginyeria de l'Energia - - -  
  ESCOLA D'ENGINYERIA D'IGUALADA (EEI)    
  Màster universitari en Enginyeria del Cuir (Semipresencial) - - -  
  FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (FPC)    
  Màster universitari en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials - - -