UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.1 Estudis de grau

Descripció: Relació dels estudis de grau ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de grau s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent i els crèdits de la titulació desglossats segons la tipologia
Període de referència: 2016-2017

                 
  CENTRES PROPIS  
  CENTRE / TITULACIÓ Any acadèmic d'inici Total crèdits
ECTS
Crèdits ECTS
Bàsics
Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS
TFG
 
  FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME)  
  Grau en Matemàtiques 2009-2010 240 60 129 36 15  
  Grau en Estadística, INT (UB) 2009-2010 240 66 126 30 18  
  Grau en Economia i Estadística, INT (UB) 2014-2015 240 54 114 54 18  
  ESCOLA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA (ESEIAAT)  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 148,5 18 12  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 150 18 12  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 136,5 18 24  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2010-2011 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 2009-2010 240 60 132 24 24  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 126 30 24  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB)  
  Grau en Estudis d'Arquitectura 2014-2015 300 60 210 24 6  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (ETSETB)  
  Grau en Enginyeria Física 2009-2010 240 60 120 36 24  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 2015-2016 240 60 96 66 18  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 147 21 12  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB)  
  Grau en Enginyeria Civil 2010-2011 240 84 132 0 24  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques 2010-2011 240 60 142,5 13,5 24  
  Grau en Enginyeria Geològica, INT (UPC) 2010-2011 240 60 156 0 24  
  FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)  
  Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 240 66 114 42 18  
  Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversatari UPF-UB-UPC) 2016-2017 180 0 120 30 30  
  FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA (FNB)  
  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 2010-2011 240 60 138 18 24  
  Grau en Tecnologies Marines 2010-2011 240 60 162 6 12  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim 2010-2011 240 60 162 6 12  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (ETSAV)  
  Grau en Estudis d'Arquitectura 2014-2015 300 60 210 24 6  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (EETAC)  
  Grau en Engiyeria de sistemes Aeroespacials 2015-2016 240 61,5 82,5 78 18  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2009-2010 240 60 138 18 24  
  Grau en Enginyeria Telemàtica 2009-2010 240 60 138 18 24  
  Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica 2015-2016 500 - - - -  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (EPSEB)  
  Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 2015-2016 240 63 144 9 24  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia 2010-2011 240 60 138 18 24  
  Grau en Geoinformació i Geomàtica 2016-2017 240 60 150 18 12  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (EPSEM)  
  Grau en Engiyeria Minera 2016-2017 240 67,5 124,5 30 18  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 2010-2011 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 126 30 24  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EPSEVG)  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2009-2010 240 66 114 36 24  
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 240 66 114 36 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (FOOT)  
  Grau en Òptica i Optometria 2009-2010 240 60 120 36 24  
  ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA DE BARCELONA (ESAB)  
  Grau en Enginyeria Agrícola 2009-2010 240 66 126 24 24  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 2009-2010 240 66 126 24 24  
  Grau en Enginyeria Alimentària 2009-2010 240 66 126 24 24  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 2009-2010 240 66 132 24 18  
  Grau en Ciències Culinaries i Gastronòmiques, INT (UB) 2014-2015 240 60 126 42 12  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA-EST (EEBE)  
  Grau en Enginyeria de Materials 2010-2011 240 60 147 21 12  
  Grau en Enginyeria Biomèdica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 120 36 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de l'Energia 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 120 36 24  
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 132 24 24  
                 
               
                 
  CENTRES ADSCRITS  
  CENTRE / TITULACIÓ Any acadèmic d'inici Total càrrega crèdits ECTS Crèdits ECTS Troncals Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS PFC   
  CENTRE UNIVERSITARI EUNCET (EUNCET)  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses (presencial o semipresencial) 2009-2010 240 66 144 18 12  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (presencial o semipresencial) 2014-2015 240 66 144 18 12  
  CENTRE UNIVERSITARI D'ESTUDIS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (EAE)  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2009-2010 240 66 144 18 12  
  CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA (CITM)  
  Grau en Multimèdia 2009-2010 240 75 123 30 12  
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 2014-2015 240 66 138 24 12  
  ESCOLA D'ENGINYERIA D'IGUALADA (EEI)  
  Grau en Enginyeria en Organització Industrial 2010-2011 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 126 30 24