UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.5 Relació grups de recerca

Descripció: Relació grups de recerca
Període de referència: 2016

       
  Acrònim Nom Grup de Recerca  
  ACC  ACC - Arquitectura, Ciutat i Cultura   
  ACES  ACES - Control Avançat de Sistemes d´Energia   
  ADBD  ADBD - Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials   
  AHA  AHA - Arquitectures Hardware Avançades   
  AIEM  AIEM - Arquitectura, energia i medi ambient   
  ALBCOM  ALBCOM - Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals   
  AMPC  AMPC - Anàlisi de materials de Patrimoni Cultural   
  ANiComp  ANiComp - Anàlisi numèrica i computació científica   
  ANT  ANT - Advanced Nuclear Technologies Research Group   
  ANTENNALAB  ANTENNALAB - Grup d´Antenes i Sistemes Radio   
  ARCO  ARCO - Microarquitectura i Compiladors   
  AR.I.EN  AR.I.EN - Arquitectura, Indústria i Enginyeria   
  AR&M  AR&M - Arquitectura: Representació i Modelatge   
  ASQUAS  ASQUAS - Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments   
  ATEM  ATEM - Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials   
  BAMPLA  BAMPLA - Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla   
  BIBITE  BIBITE - Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits   
  BIOART  BIOART - Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació i la Teràpia   
  BIOCOM-SC  BIOCOM-SC - Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos   
  BIOMEC  BIOMEC - Grup d'Enginyeria Biomecànica   
  BIOSPIN  BIOSPIN - Biomedical Signal Processing and Interpretation   
  BIT  BIT - Barcelona Innovació en Transport   
  CAP  CAP - Grup de Computació d'Altes Prestacions   
  Càtedra A3 ENGIBIO  Càtedra A3 ENGIBIO - Càtedra A3 d’Innovació en Cuir, Moda i Tèxtils   
  CBA  CBA - Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla   
  CDAL  CDAL - Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície   
  CDIF  CDIF - Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica   
  CELBIOTECH  CELBIOTECH - Grup de Recerca: Enginyeria Paperera   
  CEMAD  CEMAD - Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius   
  CEPIMA  CEPIMA - Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient   
  CERCLE  CERCLE - Grup de Recerca: Cercle d'Arquitectura   
  CERTEC  CERTEC - Centre d'Estudis del Risc Tecnològic   
  CETpD  CETpD - Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma   
  CIEFMA  CIEFMA - Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials   
  CIRCUIT  CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació   
  CITCEA  CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments   
  CNDS  CNDS - Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts   
  CoDAlab  CoDAlab - Control, Dinàmica i Aplicacions   
  COMBGRAF  COMBGRAF - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions   
  COMPTHE  COMPTHE - Combinatòria i Teoria Discreta del Potencial pel control de paràmetres en xarxes   
  COSDA-UPC  COSDA-UPC - COmpositional and Spatial Data Analysis   
  CPSV  CPSV - Centre de Política de Sòl i Valoracions   
  CRAAX  CRAAX - Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes   
  CRAHI  CRAHI - Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia   
  CREDA  CREDA - Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari   
  CREMIT  CREMIT - Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques   
  CSC  CSC - Components and Systems for Communications Research Group   
  CTE-CRAE  CTE-CRAE - Grup de Recerca en Ciències i Tecnologies de l'Espai   
  CTTC - UPC  CTTC - Centre Tecnològic de la Transferència de Calor   
  DAMA-UPC  DAMA-UPC - Data Management Group   
  DCCG  DCCG - Grup de recerca en geometria computacional, combinatoria i discreta   
  DF  DF - Dinàmica No Lineal de Fluids   
  DGDSA  DGDSA - Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions   
  DILAB  DILAB - Laboratori de física dels materials dielèctrics   
  DMAG  DMAG - Grup d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes   
  DONLL  DONLL - Dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers   
  DRM  DRM - Dosimetria i Radiofísica Mèdica   
  EC  EC - Enginyeria de la Construcció   
  e-CAT  e-CAT - Transductors i Circuits Electrònics   
  EDP  EDP - Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions   
  EGEO  EGEO - Enginyeria Geomàtica   
  EnGeoModels  EnGeoModels - Monitoring and Modelling in Geological Engineering   
  ENMA  ENMA - Enginyeria del Medi Ambient   
  EOLI  EOLI - Enginyeria d'Organització i Logística Industrial   
  EPIC  EPIC - Disseny de circuits analògics integrats i de convertidors de potencia conmutats   
  EScGD  EScGD - Ciències de l’Enginyeria i Desenvolupament Global   
  EXIT  EXIT - Enginyeria de les Xarxes i les Infraestructures de Transport   
  EXPLORATORI  EXPLORATORI - EXPLORATORI dels Recursos de la Natura   
  FLUMEN  FLUMEN - Grup de recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica   
  FORM+  FORM+ - Grup de recerca FORM+   
  FOTONICA  FOTONICA - Grup de Recerca de Fotònica   
  GAA  GAA - Grup d'Astronomia i Astrofísica   
  GAECE  GAECE - Grup d'Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica   
  GAGE  GAGE - Grup d'Astronomia i Geomatica   
  GAT  GAT - Grup d'Arquitectura i Tecnologia   
  GBMI  GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial   
  GCM  GCM - Grup de Caracterització de Materials   
  GCO  GCO - Grup de Comunicacions Òptiques   
  GEMMA  GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient   
  GEOMVAP  GEOMVAP - Geometria de Varietats i Aplicacions   
  GESSI  GESSI - Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis   
  GHS  GHS - Grup d'Hidrologia Subterrània   
  GICITED  GICITED - Grup interdisciplinar de ciència i tecnologia a l'Edificació   
  GIE  GIE - Grup d'Informàtica en l'Enginyeria   
  GIES  GIES - Geofísica i Enginyeria Sísmica   
  GIIP  GIIP - Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació   
  GILDA  GILDA - Grup per a la Innovació i la Logística Docent en Arquitectura   
  Ginna Kanda  Ginna Kanda -  Forum Internacional pel Desenvolupament del Paisatges Culturals Extrems   
  GIOPACT  GIOPACT - Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia   
  GIR  GIR - GIR Ambiental   
  GIRAS  GIRAS - Grup de Recerca d'Arquitectura: Projectes, Territori i Societat   
  GITS  GITS - Modelització Integral de Conques i Transport de Sediments   
  GMNE  GMNE - Grup de Mètodes Numèrics en Enginyeria   
  GNOM  GNOM - Grup d´Optimització Numèrica i Modelització   
  GOAPI  GOAPI - Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatge   
  GPI  GPI - Grup de Processament d'Imatge i Vídeo   
  GPLN  GPLN - Grup de Processament del Llenguatge Natural   
  GRAA  GRAA - Grup de Recerca en Anàlisi Aplicada   
  GRBIO  GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica   
  GRCM  GRCM - Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils   
  GRCUV  GRCUV - Grup de Recerca del Centre Universitari de la Visió   
  GRDU  GRDU - Grup de recerca en Direcció Universitària   
  GREA  GREA - Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental   
  GREC  GREC - Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement   
  GReCT  GReCT - Grup de Recerca de Ciències de la Terra   
  GREENTECH  GREENTECH - Grup de Recerca en Tecnologies Renovables   
  GREiP  GREiP - Grup de Recerca d'Edificació i Patrimoni   
  GREMS  GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible   
  GREO  GREO - Grup de Recerca en Enginyeria Òptica   
  GREP  GREP - Grup de Recerca en Electrònica de Potència   
  GRHACCI  GRHACCI - Història de l'Arquitectura a Catalunya i el Context Internacional   
  GRHCT  GRHCT - Grup de Recerca d'Història de la Ciència i de la Tècnica   
  GRIC  GRIC - Grup de Recerca i Innovació de la Construcció   
  GRINS  GRINS - Robòtica Intel·ligent i Sistemes   
  GRPFM  GRPFM - Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials   
  GRTJ  GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs   
  GRU  GRU - Grup de Recerca d'Urbanisme   
  GRUP ISI  GRUP ISI - Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies   
  GRXCA  GRXCA - Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc   
  GSS  GSS - Grup Sistemes Sensors   
  HABITAR  HABITAR - Grup de recerca HABITAR   
  HIPICS  HIPICS - Grup de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions   
  ICARUS  ICARUS - Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems   
  IEB  IEB - Instrumentació Electrònica i Biomèdica   
  IMEM  IMEM - Innovació, Modelització i Enginyeria en (BIO) Materials   
  INSIDE  INSIDE - Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l'Enginyeria   
  InSup  InSup - Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciència dels Materials   
  IonSAT  IonSAT - Grup de determinació Ionosfèrica i navegació per SAtèl·lit i sistemes Terrestres   
  ISG  ISG - Grup de Seguretat de la Informació   
  KEMLG  KEMLG - Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic   
  KRD  KRD - Cinemàtica i Disseny de Robots   
  LAB  LAB - Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques   
  LABSON  LABSON - Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics   
  LACÀN - UPC  LACÀN - Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria   
  L'AIRE  L'AIRE - Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis   
  LAM  LAM - Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC   
  LARCA  LARCA - Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge   
  LEAM  LEAM - Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica   
  LIM/UPC  LIM/UPC - Laboratori d'Enginyeria Marítima   
  LiTA  LiTA - Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura   
  LITEM  LITEM - Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials   
  LOGPROG  LOGPROG - Lògica i Programació   
  LRG  LRG - Lightning Research Group   
  LUB  LUB - Laboratori d'Urbanisme   
  MACROM  MACROM - Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques   
  MAK  MAK - Matemàtica Aplicada a la Criptografia   
  MAPS  MAPS - Management, Pricing and Services in Next Generation Networks   
  MATCAR  MATCAR - Materials de Construcció i Carreteres   
  MCIA  MCIA - Centre MCIA Innovation Electronics   
  MD  MD - Matemàtica Discreta   
  MECMAT  MECMAT - Mecànica i Nanotecnologia de Materials d´Enginyeria   
  MNT  MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies   
  MPI  MPI - Modelització i Processament de la Informació   
  MSR  MSR - Mecànica del Sòls i de les Roques   
  NEMEN  NEMEN - Nanoenginyeria de materials aplicats a l'energia   
  NERG  NERG - Grup de Recerca d´Enginyeria Nuclear   
  OPE  OPE - Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció)   
  POL  POL - Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics   
  POLQUITEX  POLQUITEX - Materials Polimérics i Química Téxtil   
  POLTEPO  POLTEPO - Polímers Termoestables Epoxídics   
  POLY2  POLY2 - Polyfunctional polymeric materials   
  PROCOMAME  PROCOMAME - Processos de Conformació de Materials Metàl·lics   
  PSEP  PSEP - Polimers Sintètics: Estructura i Propietats. Polimers Biodegradables.   
  PUPP  PUPP - Perspectives Urbanes: Aproximacions Comparades   
  PV  PV - Patologia Vegetal   
  QINE  QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de Seguretat   
  QSE  QSE - Qualitat del Subministrament Elèctric   
  REARQ  REARQ - Rehabilitació i Restauració Arquitectònica   
  REMM  REMM - Recerca en Estructures i Mecànica de Materials   
  RFEMC  RFEMC - Grup de Radiofreqüència i Compatibilitat Electromagnètica en Xarxes de Comunicacions   
  RF&MW  RF&MW - Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones   
  RMEE  RMEE - Grup de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria   
  ROBiri  ROBiri - Grup de Robòtica de l'IRI   
  RSLAB  RSLAB - Grup de Recerca en Teledetecció   
  SAC  SAC - Sistemes Avançats de Control   
  SARTI  SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació   
  SCL-EG  SCL-EG - Sistemes de Control Lineals. Estudi Geomètric   
  SD  SD - Sistemes Dinàmics   
  SEER  SEER - Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable   
  SEPIC  SEPIC - Sistemes Electrònics de Potència i de Control   
  SETRI  SETRI - Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials   
  SIC  SIC - Sistemes Intel·ligents de Control   
  SIMCON  SIMCON - Grup de Recerca de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada   
  SIR  SIR - Robòtica Industrial i Servei   
  SISBIO  SISBIO - Senyals i Sistemes Biomèdics   
  SOCO  SOCO - Soft Computing   
  SPAq  SPAq - Sistemes de Producció Aqüícola   
  SPCOM  SPCOM - Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions   
  SPPT  SPPT - Superfícies, Productes i Processos Tèxtils   
  STH  STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme   
  SUMMLab  SUMMLab - Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat   
  SUSHITOS  SUSHITOS - Grup de recerca en serveis per a tecnologies d'informació socials, ubiqües i humanístiques, i per a software lliure   
  TECNOFAB  TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació   
  TECTEX  TECTEX - Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil   
  TICA  TICA - Teoria i Crítica de la Ciutat, l’Arquitectura i les Arts   
  TIEG-P  TIEG-P - Terrassa Industrial Electronics Group -Power   
  TN  TN - Grup de Recerca en Teoria de Nombres   
  TRAGASOL  TRAGASOL - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors   
  TRANSMAR  TRANSMAR - Grup de recerca de transport marítim i logística   
  TUAREG  TUAREG - Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group   
  VEU  VEU - Grup de Tractament de la Parla   
  ViRVIG  ViRVIG - Grup de Recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica   
  VIS  VIS - Visió Artificial i Sistemes Intel.ligents   
  WiComTec  WiComTec - Tecnologies i Comunicacions sense fils   
  WNG  WNG - Grup de xarxes sense fils