UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.4 Àrees i Serveis

Descripció: Relació de les unitats funcionals de la UPC (àrees i serveis)
Període de referència: 2018-2019

           
  UNITATS  
  012 Rectorat Rectorat  
  013 GER Gerència  
    546 SPRL Servei de Prevenció de Riscos Laborals  
  120 CS Consell Social  
  130 SINDIC Sindicatura de Greuges  
  053 APO Àrea de Personal i Organització  
    001 SP Servei de Personal  
  020 SDP Servei de Desenvolupament Professional  
  026 SSGA Servei de Suport a la Gestió  
  029 GIC Gabinet d'Innovació i Comunitat  
  051 SDO Servei de Desenvolupament Organitzatiu  
  056 ART/CTT Àrea de Recerca i Transferència / CTT  
    152 SSRI Servei de Suport a la Recerca i la Innovació  
  153 SGCRI Servei de Gestió del coneixement de la Recerca i la Innovació  
  133 SGERI Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació  
  057 AES Àrea d'Economia i Serveis  
    002 SE Servei d'Economia  
  033 SPA Servei de Patrimoni i Contractació  
  101 SCG Servei de Control de Gestió  
  620 UPCesports Servei d'Esports  
  060 AA Àrea Acadèmica  
    007 SGA Servei de Gestió Acadèmica  
  017 PRISMA Servei Prisma  
  042 SSICE Servei de suport a l'ICE  
  520 BUPC Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius  
  061 AreaTIC Àrea TIC  
    043 SDDSTIC Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC  
    044 SSTICI Servei de Suport TIC i Innovació  
  063 ASJAR Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos  
    038 SJC Serveis Jurídics I Convenis  
  054 GR Gabinet del Rector  
    041 SC Servei de Comunicació  
  069 APAQ Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals  
    022 SIRDI Servei d'Informació RDI  
  052 GPAQ Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat  
  111 GRIE Gabinet de Relacions Internacionals  
  640 SLT Servei de Llengües i Terminologia  
  903 CCD Centre de Cooperació per al Desenvolupament  
  070 AI Àrea d'Infraestructures  
    102 SI Servei d'Infraestructures  
  Unitats descentralitzades  
    160 CCN Coordinació del Campus Nord  
  171 UTGAC Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins  
  172 UTGAN Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica  
  173 UTGAM Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques  
  181 UTGCBL Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat  
  182 UTGVG Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú  
  183 UTGAB Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona  
  184 UTGM Unitat Transversal de Gestió del Campus de Manresa  
  185 UTGASC Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Arquitectura de Sant Cugat  
  187 UG DMAIV-DET Unitat de Gestió dels departaments de MA4 i ENTEL  
  188 UTGAEIB Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona  
  189 UTGAE Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació  
  192 UTGCT Unitat Transversal de Gestió del Campus Terrassa  
  193 UTGAOO Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria  
  194 UTGCDB Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs  
  195 UTGCNTIC Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord  
  551 UGD CS-ESSI Unitat de Gestió dels departaments de CS i ESSI