UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Fotografia i Creació Digital

Centre Docent: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  40----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  40%----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  235%----
Nota de tall (assignació juliol)  5,1----
Via Accés  PAU o assimilats  56,2%----
Llicenciats, diplomats o assimilats  6,2%----
CFGS o assimilats  25%----
PAU amb carrera començada  12,5%----
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%----
Altres vies  0%----
Nota Accés 5-6  31,2%----
6-7  25%----
7-8  25%----
8-9  12,5%----
>9  6,2%----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  11----
Homes  5----
Total  1623---
Estudiantat TOTAL Dones  694125172
Homes  452918104
Total  1147043276
EETC  89,252,63418,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.3553.1532.0401.110-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.2562.9851.848825-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  57147174213-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4261263-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  01569-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  474547,441,1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  2116---
% Aptes FI tp  66,7%87,5%---
% Aptes FI tp+1  4,8%12,5%---
% No Aptes 1r  9,5%0%---
% No Aptes FI  14,3%0%---
Altres (2)  4,8%6,2%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,3%95,5%88,3%86,9%84,1%
Taxa de rendiment (%)  97%94%87%84,1%76,6%
Taxa d'abandonament (%)  33,3%19,1%12,8%17,9%47,6%
Taxa de graduació (%)  46,9%67,4%74,5%67,9%47,6%
Taxa d'eficicència (%)  99%99,7%98,3%96,5%92,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1324131013
Homes  21310115
Total  1537-2118
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,728,9%3,115,3%3,424,8%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,734%3,516,7%3,823,2%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,432,4%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  28,6%20,6%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%20,6%----
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,964,7%3,952,6%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  72,7%64,7%80%52,6%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  27,3%64,7%20%52,6%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,764,7%5,652,6%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  464,7%4,752,6%--
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament
Per més informació sobre els indicadors de satisfacció pel Grau en Fotografia i Creació Digital podeu consultar http://www.citm.upc.edu/cat/citm/presentacio/