UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat

Centre Docent: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  3732376238
Preinscripció vs oferta  92,5%80%92,5%155%95%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  51181113
Homes  756138
Total  1216142421
Estudiantat TOTAL Dones  -16202025
Homes  -11162222
Total  -27364247
EETC  29,323,630,836,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.7551.4151.8452.205-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.7401.4151.8402.115-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  150590-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  60,552,451,352,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,9%100%100%99,7%99,8%
Taxa de rendiment (%)  91,3%99,4%99,6%93,8%96,2%
Taxa d'abandonament (%)  5,6%0%23,8%-0%
Taxa de graduació (%)  89%100%76,2%-100%
Taxa d'eficicència (%)  99,6%99,3%99,4%99,2%94,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  117497
Homes  1310477
Total  241781614
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 232724229
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22221
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---1-
Associats  Doctor 33431
No Doctor  -1131
Altres  Doctor 212--
No Doctor  -11--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 73,8%78,9%75%70,8%72,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,2%4,2%5,6%7,3%9,1%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---0,8%-
Associats  Doctor 15,7%15,3%16,9%14,6%9,1%
No Doctor  -0,5%0,6%5,3%9,1%
Altres  Doctor 2,3%0,8%1,1%--
No Doctor  -0,3%0,8%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18%16,9%19,4%21,8%18,2%
Tram VIU  67,1%83,1%76,3%74,2%77,3%
Tram NO VIU  14,9%-4,2%4%4,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  31,1%27,9%25,4%29,8%27,3%
Tram VIU  58%52,1%74,6%70,2%72,7%
Tram NO VIU  10,9%19,9%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  464,2%3,948,6%3,857%3,935,2%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,355,9%4,146,2%4,450,6%4,130,7%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,513,3%1,533,3%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  520%450%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%20%100%50%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%20%100%50%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----33,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).