UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Optometria i Ciències de la Visió

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2727272730
Preinscripció  4649303339
Preinscripció vs oferta  230%245%150%122,2%130%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2325162522
Homes  44818
Total  2729242630
Estudiantat TOTAL Dones  3443333833
Homes  881479
Total  4251474542
EETC  24,826,323,926,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.486,51.5781.435,51.602-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.474,51.5541.417,51.590-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  12241812-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,430,930,535,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%99,1%100%100%99%
Taxa de rendiment (%)  98,6%94,8%96,4%97,7%97,1%
Taxa d'abandonament (%)  7,1%0%0%0%3,4%
Taxa de graduació (%)  71,4%91,7%56,5%70,4%82,8%
Taxa d'eficicència (%)  100%98,2%99,6%98%98,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  1615112419
Homes  48238
Total  2023132727
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1617201415
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 24323
No Doctor  47554
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1221
No Doctor  22323
Altres  Doctor -----
No Doctor  -1---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50%51,4%47,2%41,1%42,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11%16,4%15,8%16,4%10,6%
No Doctor  27%18,4%22,4%25,9%18,5%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -4,4%8%9,5%0,5%
No Doctor  12%6,8%6,6%7,2%27,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -2,7%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12%13,8%14,6%16,6%28,6%
Tram VIU  86,1%83,9%81,6%80%71,4%
Tram NO VIU  1,9%2,3%3,9%3,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  54,1%51,6%54,1%58,8%59,6%
Tram VIU  45,1%47%43%38,1%38,3%
Tram NO VIU  0,8%1,4%2,8%3,1%2,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,664,9%3,455,4%3,571,3%3,864,6%4,161,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,265,3%4,148,8%4,168,7%4,351,2%4,454,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --4,329,6%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,429,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --50%29,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --75%29,6%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).