UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Informàtica

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  104%128%112%102%156%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  678%686%812%972%1080%
Nota de tall (assignació juliol)  5,86,97,38,49,1
Via Accés  PAU o assimilats  49,1%81,5%72%81,7%78%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,8%----
CFGS o assimilats  30,9%13,8%20%13,3%15,2%
PAU amb carrera començada  12,7%1,5%6%3,3%5,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,6%1,5%-1,7%1,7%
Altres vies  1,8%1,5%2%--
Nota Accés 5-6  3,6%-2%--
6-7  38,2%12,3%---
7-8  43,6%32,3%42%--
8-9  12,7%20%44%51,7%-
>9  1,8%35,4%12%48,3%100%
Preferència 1a  74,6%72,3%78%58,3%64,4%
2a  12,7%10,8%14%15%10,2%
3a  10,9%3,1%2%10%8,5%
4a  1,8%7,7%2%16,7%10,2%
5a  -6,2%4%-5,1%
6a  ----1,7%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  671148
Homes  5461455754
Total  6068566162
Estudiantat TOTAL Dones  1520302931
Homes  162184172195194
Total  177204202224225
EETC  141,9163,5163,9178,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.515,59.808,59.832,510.708-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.5468.3408.2418.165,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.372,51.1131.309,51.858,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  469,5232,5211,5513-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  127,512370,5171-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,148,148,747,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6258665158
% Aptes FI tp  22,6%55,2%54,6%56,9%48,3%
% Aptes FI tp+1  43,6%12,1%15,2%11,8%-
% No Aptes 1r  9,7%15,5%12,1%13,7%6,9%
% No Aptes FI  11,3%8,6%1,5%--
Altres (2)  12,9%8,6%16,7%17,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  70,9%72,7%74,4%75,8%74,1%
Taxa de rendiment (%)  63%65,8%67,7%69,7%64,9%
Taxa d'abandonament (%)  67,8%76,7%66,1%70,6%42,6%
Taxa de graduació (%)  11,9%13,3%12,5%9,8%16,4%
Taxa d'eficicència (%)  88%92,6%85,7%88,4%85,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  11--2
Homes  161181017
Total  171281019
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2124171722
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33444
No Doctor  77668
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12443
No Doctor  385610
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,9%39,6%41,8%39,5%43,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,1%8,3%10%10,5%8,2%
No Doctor  27,7%36,5%29,4%27,7%24,9%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,2%4,5%6%10,8%6,8%
No Doctor  5,1%11,1%12,9%11,5%16,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  7,3%15,6%18,9%22,3%23,4%
Tram VIU  89%72,6%78,1%73,4%71%
Tram NO VIU  3,6%11,8%3%4,3%5,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,5%57,1%56,3%55,3%51,6%
Tram VIU  26,2%23,4%27,4%24,1%32%
Tram NO VIU  23,2%19,5%16,4%20,6%16,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,645,3%3,742,6%3,843%3,749,2%3,733,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  448,6%4,239,5%4,241,2%4,144,8%4,130%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,833,3%--422,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,533,3%--4,733,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%41,7%--66,7%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%41,7%--100%33,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92,3%100%100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  84,6%100%70%100%62,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,5100%5,2100%4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,8100%4100%5,1100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).