UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  105%122,5%100%92,5%120%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  307,5%345%387,5%325%412,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55,15,256,1
Via Accés  PAU o assimilats  83,8%79,2%83,7%91,9%87%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --7%--
CFGS o assimilats  13,5%6,2%4,6%5,4%7,4%
PAU amb carrera començada  2,7%14,6%-2,7%5,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --2,3%--
Altres vies  --2,3%--
Nota Accés 5-6  10,8%16,7%16,3%13,5%-
6-7  24,3%16,7%11,6%27%18,5%
7-8  16,2%12,5%11,6%18,9%22,2%
8-9  21,6%14,6%16,3%10,8%16,7%
>9  27%39,6%44,2%29,7%42,6%
Preferència 1a  100%95,8%88,1%97,3%90,7%
2a  -2,1%4,8%-3,7%
3a  --2,4%-3,7%
4a  ---2,7%-
5a  --2,4%-1,8%
6a  -2,1%2,4%--
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  36236
Homes  3845413648
Total  4151433954
Estudiantat TOTAL Dones  1116161517
Homes  126138139138141
Total  137154155153158
EETC  121,8135,5133,1130,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.3088.1307.9867.848-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.6367.5006.9246.630-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  576546870984-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  7866138192-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  18185442-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,352,851,551,3-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3437405142
% Aptes FI tp  54,3%48,6%47,5%41,2%47,6%
% Aptes FI tp+1  17,1%16,2%22,5%13,7%14,3%
% No Aptes 1r  2,9%24,3%15%29,4%9,5%
% No Aptes FI  8,6%2,7%10%3,9%-
Altres (2)  17,1%8,1%5%11,8%28,6%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  86,5%81,9%84,4%82,2%79,3%
Taxa de rendiment (%)  83,9%78,2%81,8%77%73,6%
Taxa d'abandonament (%)  45,7%37,8%22,7%27,8%27,8%
Taxa de graduació (%)  45,7%56,8%45,4%55,6%50%
Taxa d'eficicència (%)  97,4%97,7%95,4%95,2%92,9%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  14112
Homes  2316182115
Total  2420192217
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2122161317
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 78744
No Doctor  65333
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -2323
No Doctor  46549
Altres  Doctor --1-1
No Doctor  21---
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,6%52,9%52,5%60%53,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 19,7%16,5%22,5%15,7%15,2%
No Doctor  16,8%15,8%3,9%3,8%1,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -3%7,8%6,5%6,4%
No Doctor  5,6%10,5%13,1%14,1%22,6%
Altres  Doctor --0,3%-0,2%
No Doctor  5,3%1,3%---
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11%14,8%21,1%20,6%26,8%
Tram VIU  89%83,2%77,8%77,6%70,4%
Tram NO VIU  -2%1,2%1,8%2,8%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  47%48,4%41,4%33,5%41,2%
Tram VIU  42,2%43,7%56,1%57,8%50,8%
Tram NO VIU  10,8%7,8%2,5%8,7%8,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,752%3,746,9%3,743,9%3,748,5%3,640,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  446,8%446,5%439,4%443,8%3,935,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  310,5%3,931,8%4,335,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,8100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,821,1%4,631,8%4,647,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%21,1%71,4%31,8%87,5%47,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%21,1%100%31,8%87,5%47,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).