UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  25252525-
Preinscripció  18182933-
Preinscripció vs oferta  72%72%116%132%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  43115-
Homes  41714-
Total  841819-
Estudiantat TOTAL Dones  135147-
Homes  63817-
Total  1982224-
EETC  8,63,315,713,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  515195940800-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  490175925800-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2520150-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  27,124,442,733,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%95,2%100%96,8%98,9%
Taxa de rendiment (%)  100%90,8%94,2%76,9%98,9%
Taxa d'abandonament (%)  -0%0%0%25%
Taxa de graduació (%)  -66,7%75%37,5%75%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%96,8%85,7%97,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  127-11
Homes  34324
Total  4610215
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1010111010
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  11111
Lectors  Doctor ---11
Associats  Doctor ---1-
No Doctor  222--
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 86%80,9%80,2%83,6%84,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  2,9%4,8%5%5,2%5,1%
Lectors  Doctor ---10,3%10,3%
Associats  Doctor ---1%-
No Doctor  11,1%14,3%14,8%--
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11,1%14,3%14,8%11,3%10,3%
Tram VIU  88,9%76,1%85,2%75,6%89,7%
Tram NO VIU  -9,6%-13,1%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  19,6%29,1%19,8%16,4%15,4%
Tram VIU  52,9%51,3%58,6%59,9%53,8%
Tram NO VIU  27,5%19,6%21,6%23,7%30,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,644,9%4,649,2%4,478,7%4,839,1%4,484,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,767,1%4,780,6%4,674,1%4,840,6%4,674,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  325%3,730%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  450%4,540%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%75%40%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%75%40%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).