UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Mines

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  29161513-
Preinscripció vs oferta  96,7%53,3%50%43,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  924--
Homes  14874-
Total  2310114-
Estudiantat TOTAL Dones  1412114-
Homes  29262213-
Total  43383317-
EETC  25,920,716,110,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.556,51.240965610-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.501,51.170934600-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  50502610-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  02050-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  5000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,232,634,535,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,7%100%97,2%98,2%99%
Taxa de rendiment (%)  94,5%96,2%94,5%94,3%96,3%
Taxa d'abandonament (%)  8,3%4,6%11,1%7,7%4,4%
Taxa de graduació (%)  83,3%81,8%66,7%76,9%47,8%
Taxa d'eficicència (%)  97,3%97,2%82,6%86,4%87,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  8-315
Homes  1014775
Total  181410810
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1012111010
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11-1-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1--11
Associats  Doctor 33343
No Doctor  33423
Altres  Doctor -----
No Doctor  -1---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 59,5%72,4%62,8%58%57%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,9%2,2%-0,6%-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 5,6%--11,2%11,3%
Associats  Doctor 11,1%7,6%10,5%11,4%11%
No Doctor  17,9%15,2%26,7%18,7%20,7%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -2,5%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,6%25,4%37,2%41,3%43%
Tram VIU  59,5%74,6%62,8%58%57%
Tram NO VIU  5,9%--0,6%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  47,1%28,7%37,2%41,9%43%
Tram VIU  45,1%71,3%57,5%58%57%
Tram NO VIU  7,8%-5,4%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,737,9%3,756,2%3,748,9%3,549,4%3,955,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  442,7%3,857%3,950,8%3,744,7%4,248,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,342,9%3,650%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,342,9%3,650%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%50%20%50%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%50%60%50%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció Estudiantat Centre pel curs 2013-2014 és de 16 estudiants
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).