UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Mines

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3535303030
Preinscripció  3728202916
Preinscripció vs oferta  105,7%80%66,7%96,7%53,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  62482
Homes  16169137
Total  221813219
Estudiantat TOTAL Dones  8951311
Homes  2431282725
Total  3240334036
EETC  27,529,718,624,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.7171.7811.1181.469-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.6991.7321.0781.429-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  12493535-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  6050-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,744,533,936,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%97,7%97,7%100%96%
Taxa de rendiment (%)  98,4%94,6%94,5%96,2%93,2%
Taxa d'abandonament (%)  --8,3%4,6%5,6%
Taxa de graduació (%)  --83,3%81,8%72,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%97,3%97,2%82,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  018-3
Homes  1710147
Total  18181410
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89101211
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  111--
Lectors  Doctor -11--
Associats  Doctor 21233
No Doctor  11334
Altres  Doctor 11---
No Doctor  --11-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 67,6%52,4%59,5%72,4%62,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---2,2%-
No Doctor  8,3%11%5,9%--
Lectors  Doctor -18,3%5,6%--
Associats  Doctor 11,1%11%7,2%7,6%10,5%
No Doctor  4,6%1,8%17,9%15,2%26,7%
Altres  Doctor 8,3%5,5%---
No Doctor  --3,9%2,5%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  15,7%31,1%34,6%25,4%37,2%
Tram VIU  84,3%68,9%59,5%74,6%62,8%
Tram NO VIU  --5,9%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  30,6%47,6%47,1%28,7%37,2%
Tram VIU  61,1%45,1%45,1%71,3%57,5%
Tram NO VIU  8,3%7,3%7,8%-5,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  440,3%3,323,2%3,737,9%3,756,2%3,748,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,817,7%3,533,3%442,7%3,857%3,950,8%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,342,9%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,342,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----57,1%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----57,1%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció Estudiantat Centre pel curs 2013-2014 és de 16 estudiants
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament