UPC    Acreditació de les titulacions
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  6554454137
Preinscripció vs oferta  216,7%180%150%136,7%123,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1015151719
Homes  96141215
Total  1921292934
Estudiantat TOTAL Dones  1725303235
Homes  2915262925
Total  4640566160
EETC  27,32636,838,219
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.6391.5622.2052.2901.139
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.5941.5442.1442.2161.130
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  451861749
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,639,139,437,520,7
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,2%97,3%99,7%97,3%97%
Taxa de rendiment (%)  93,8%93,4%97,8%93,1%91,7%
Taxa d'abandonament (%)  -5,6%16,7%15,8%9,5%
Taxa de graduació (%)  -88,9%70,8%52,6%76,2%
Taxa d'eficicència (%)  93,3%95,2%92,1%98,5%98,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  868911
Homes  9146412
Total  1720141323
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 11221
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --1--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 22221
No Doctor  33331
Altres  Doctor ----1
No Doctor  ----1
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 31,8%29,4%30,4%40,6%40,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --3,1%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 31,8%32,2%29,9%25%12,8%
No Doctor  36,4%38,4%36,6%34,4%25,1%
Altres  Doctor ----10,8%
No Doctor  ----10,8%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  68,2%70,6%66,5%59,4%59,4%
Tram VIU  31,8%-3,1%-1,6%
Tram NO VIU  -29,4%30,4%40,6%39%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  100%100%100%100%98,4%
Tram VIU  ----1,6%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,750%3,837,8%3,338,6%3,837,5%3,933,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,146,1%4,130,2%3,625,2%3,932,2%4,130,5%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  420%4,321,4%3,723,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  320%321,4%4,723,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%20%66,7%21,4%100%23,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%20%66,7%21,4%66,7%23,1%
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).