UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  381342-
Homes  9240177-
Total  13053219-
EETC  101,126,96,62,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.065,51.615393162-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.3501.322,59042-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  357126226,524-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  160,5367272-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  198130,54,524-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,730,518,718-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,5%93,5%87,7%97,1%96,2%
Taxa de rendiment (%)  88%88,7%75,1%51,9%92,6%
Taxa d'abandonament (%)  17%15,8%45,1%--
Taxa de graduació (%)  58%61%38,2%--
Taxa d'eficicència (%)  90,2%90,4%86,7%75,2%76,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  16231011
Homes  62402796
Total  786337107
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6552413012
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 43311
No Doctor  4431-
Lectors  Doctor -212-
Associats  Doctor 12622-
No Doctor  12118102
Altres  Doctor 3442-
No Doctor  12221
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 60,2%60,5%55,6%50%82,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4%5,9%7,5%3,3%15%
No Doctor  11,3%9,5%12,7%10%-
Lectors  Doctor -1,7%1,9%6,2%-
Associats  Doctor 7,2%3,3%1,1%2,7%-
No Doctor  13%15,6%13,6%26,1%1,4%
Altres  Doctor 3%3,1%7,2%1,3%-
No Doctor  1,2%0,4%0,5%0,5%1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  27%23,9%24,1%38,2%2,5%
Tram VIU  71,5%74,5%68,4%61,8%97,5%
Tram NO VIU  1,5%1,7%7,5%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,3%46,5%51,2%49,8%17,5%
Tram VIU  43,8%47,7%39,6%48,7%35,8%
Tram NO VIU  7,9%5,8%9,2%1,5%46,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,344,2%3,344,3%3,436,7%3,438,8%3,431,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,642,3%3,744,5%3,936,3%3,733,1%3,628,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,318,3%3,440%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,5100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,620%3,540%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%20%42,9%40%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%20%64,3%40%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70%100%87,5%100%93,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  47,1%100%54,2%100%51,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%4,8100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,9100%3,7100%4,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).