UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  51536250-
Homes  226204231208-
Total  277257293258-
EETC  198,3188,8184,1216,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.900,511.32511.04412.964-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.1148.715,58.53910.574,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.9091.7861.669,51.746,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  481,5508,5510365,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  396315325,5277,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4344,142,650,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  66%74,3%74,4%78,4%79,8%
Taxa de rendiment (%)  63,6%71,5%71,4%75,2%76,9%
Taxa d'abandonament (%)  53,7%52,6%42,2%47%57,4%
Taxa de graduació (%)  17,9%10,5%20,5%8,8%14,2%
Taxa d'eficicència (%)  85,4%81,1%77,4%77,1%79,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  62558
Homes  3242392721
Total  3844443229
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6866676564
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 45565
No Doctor  33333
Lectors  Doctor 1-1--
Associats  Doctor -1232
No Doctor  13626
Altres  Doctor 2111-
No Doctor  12332
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 85,7%84,2%82,6%83,3%81,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%7,7%7,8%7,6%7,5%
No Doctor  4,9%5,5%5,7%4,8%3,8%
Lectors  Doctor 1,7%-0%--
Associats  Doctor -0,4%0,2%1%1,6%
No Doctor  0,8%1,4%2,9%2,6%5,1%
Altres  Doctor 0,7%0,3%0,4%0,2%-
No Doctor  0,8%0,6%0,4%0,5%0,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,8%2,4%4,7%4,3%7,2%
Tram VIU  95,9%96,1%93,5%92%90,8%
Tram NO VIU  1,2%1,5%1,8%3,7%2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  25,5%23,3%26,6%23,8%24,3%
Tram VIU  62,2%61,8%59,7%63,6%62,8%
Tram NO VIU  12,3%15%13,7%12,6%12,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,432%3,649,1%3,549%3,638,4%3,540,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,934,1%447,9%3,845%438,7%3,834,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,627,9%3,924,4%2,837,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%5100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,930,2%4,724,4%437,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  46,2%30,2%90%24,4%83,3%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  76,9%30,2%100%24,4%83,3%37,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,685,7%5,295,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  85,7%100%97,9%100%91,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  41,2%100%52,1%100%25%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,997,1%5,4100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,997,1%5,3100%5,2100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).