UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303035-
Preinscripció  53574833-
Preinscripció vs oferta  176,7%190%160%94,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3351-
Homes  2019247-
Total  2322298-
Estudiantat TOTAL Dones  5378-
Homes  38353925-
Total  43384633-
EETC  25,919,625,112,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.5511.1731.503735-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4911.0951.485696-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  48721218-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60015-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  6666-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,130,932,722,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,1%96,2%95,7%93,9%97,1%
Taxa de rendiment (%)  87,4%93,4%90,5%90,8%93,6%
Taxa d'abandonament (%)  -15,4%0%0%18,2%
Taxa de graduació (%)  -50%66,7%73,9%68,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%99,4%97,4%92%93,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  134--
Homes  217181617
Total  320221617
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2122302823
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1-1
No Doctor  11--1
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor --112
No Doctor  ----1
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 96,6%99,7%95,3%91,9%83,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,4%-1%
No Doctor  0,2%0,3%--0,7%
Lectors  Doctor 3,1%----
Associats  Doctor --4,3%8,1%12,6%
No Doctor  ----2%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,1%-4,3%8,1%14,6%
Tram VIU  93,7%94,7%83,2%91,9%80,8%
Tram NO VIU  3,1%5,3%12,5%-4,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  26,3%22%26,3%27%33,6%
Tram VIU  70,2%70,9%67,2%68,9%61,5%
Tram NO VIU  3,5%7,1%6,5%4%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,643,4%3,952%3,851%447%3,942,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,240,3%4,352%4,249,6%4,445,2%4,341,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,510%3,818,2%3,825%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,320%427,3%3,837,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%20%83,3%27,3%66,7%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%20%100%27,3%66,7%37,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).