UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Sist. Telecomunicació i Eng. Telemàtica)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  75%44,2%48,3%41,7%65%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  324%308,3%328,3%360,8%491,7%
Nota de tall (assignació juliol)  5555,47,7
Via Accés  PAU o assimilats  79,2%73,7%76%79,6%82,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1%----
CFGS o assimilats  7,9%14,7%17%16,5%7,3%
PAU amb carrera començada  11,9%9,5%7%3,9%9,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -1%---
Altres vies  -1%---
Nota Accés 5-6  19,8%19%15%15,5%-
6-7  21,8%20%19%31,1%-
7-8  16,8%17,9%24%9,7%19,5%
8-9  15,8%20%18%18,4%23,2%
>9  25,7%23,2%24%25,2%57,3%
Preferència 1a  87,1%81,9%88,9%79,6%84,2%
2a  5,9%14,9%7,1%9,7%9,8%
3a  3%1,1%1%4,9%-
4a  1%1,1%1%3,9%2,4%
5a  3%-2%--
6a  -1,1%-1%1,2%
7a  ----1,2%
8a  ---1%1,2%
Estudiantat NOU Dones  79182313
Homes  69677610288
Total  767694125101
Estudiantat TOTAL Dones  1112213423
Homes  7793118158141
Total  88105139192164
EETC  76,992,496128,682,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.615,55.5415.761,57.7164.969,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.953,53.8013.955,55.2443.547,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.2181.3561.2541.758762
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  330264390480492
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  114120162234168
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,344,741,445,427,9
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  62918683103
% Aptes FI tp  22,6%25,3%15,1%14,5%12,6%
% Aptes FI tp+1  35,5%30,8%43%27,7%18,4%
% No Aptes 1r  14,5%15,4%16,3%18,1%30,1%
% No Aptes FI  6,4%13,2%4,6%-13,6%
Altres (2)  17,7%15,4%20,9%39,8%25,2%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3133263018
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22121
No Doctor  2212-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 32311
No Doctor  15971
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----2
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 81,2%78,6%64,5%75,7%70,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,6%5,6%2,6%3%4%
No Doctor  5,5%3,4%2,1%4%-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,2%3,4%7,8%1,2%2%
No Doctor  4,4%9%23%16%20,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----2,8%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  6,6%12,4%30,8%17,2%25,3%
Tram VIU  88,9%87,6%68%81,4%70,2%
Tram NO VIU  4,4%-1,2%1,4%4,5%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  27,6%29,4%45,6%33,5%38,8%
Tram VIU  61,2%60,9%38,1%36,2%29,2%
Tram NO VIU  11,2%9,7%16,2%30,3%32,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,636%3,541,2%3,521,1%3,432,2%3,641,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,936,5%3,734,4%3,715,7%3,526,7%3,835,9%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).