UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  30----
Preinscripció  29----
Preinscripció vs oferta  96,7%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7----
Homes  12----
Total  19----
Estudiantat TOTAL Dones  12912-
Homes  201011-
Total  321923-
EETC  24,616,90,40,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.474,51.012,52436-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.393,5940,5240-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7245036-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  9900-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  01800-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,153,31212-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,9%92,8%100%100%100%
Taxa de rendiment (%)  83,7%89,7%94,4%100%66,7%
Taxa d'abandonament (%)  31,2%21,4%25%22,2%-
Taxa de graduació (%)  62,5%64,3%50%72,2%-
Taxa d'eficicència (%)  97,7%96,8%93,4%88,9%77,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  22611
Homes  94911
Total  1161522
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 161011-1
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 321--
Associats  Doctor 54---
No Doctor  861--
Altres  Doctor 11---
No Doctor  --1--
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,2%45,2%66,4%-100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,1%----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 10,8%8,4%5,2%--
Associats  Doctor 7%23,5%---
No Doctor  23%17,2%2,6%--
Altres  Doctor 0,9%5,7%---
No Doctor  --20,7%--
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  43,2%54,8%33,6%--
Tram VIU  56,8%45,2%66,4%-100%
Tram NO VIU  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  38,2%40,7%7,8%--
Tram VIU  56,3%59,3%87,1%-100%
Tram NO VIU  5,5%-5,2%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,951,3%3,634,6%------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,248,9%4,234%------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  416,7%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,350%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%50%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).