UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Química

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  50----
Preinscripció  36----
Preinscripció vs oferta  72%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  9----
Homes  14----
Total  23----
Estudiantat TOTAL Dones  231141-
Homes  34196--
Total  5730101-
EETC  4018,22,40,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.3971.094142,512-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.2981.022600-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  70,56043,512-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  28,512330-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0060-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,139,114,312-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,8%96,8%96,5%93,7%100%
Taxa de rendiment (%)  91,5%91%91,9%93,7%100%
Taxa d'abandonament (%)  13,9%10,7%18,2%13%-
Taxa de graduació (%)  69,4%75%63,6%78,3%-
Taxa d'eficicència (%)  95,9%96,4%95%84,3%72,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  911641
Homes  179136-
Total  262019101
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 35241251
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21---
No Doctor  1----
Lectors  Doctor -21--
Associats  Doctor 5211-
No Doctor  54---
Altres  Doctor 85---
No Doctor  -1---
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 71,3%69,6%92,3%83,3%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,8%3,4%---
No Doctor  0,4%----
Lectors  Doctor -1,4%3,8%--
Associats  Doctor 11,5%2,6%3,8%16,7%-
No Doctor  6,6%11,9%---
Altres  Doctor 6,3%10,1%---
No Doctor  -0,5%---
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,5%26,9%10,3%16,7%-
Tram VIU  71,7%70%89,7%58,3%100%
Tram NO VIU  3,8%3,1%-25%-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  24,9%24,6%7,7%16,7%-
Tram VIU  72,6%73,5%82%83,3%100%
Tram NO VIU  2,5%1,9%10,3%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  331,4%4,131,2%------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,929,5%4,228,6%------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  315%3,513,3%3,3-

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,283,3%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  315%2,720%3,7-
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%15%33,3%20%85,7%-
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%15%100%20%85,7%-
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).