UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  90%115%120%103,3%85%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  571,7%538,3%548,3%480%458,3%
Nota de tall (assignació juliol)  5,75,4655
Via Accés  PAU o assimilats  71,6%69%76,1%78,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  3%1,7%1,5%--
CFGS o assimilats  10,4%13,8%11,9%8,9%-
PAU amb carrera començada  11,9%12,1%10,4%10,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  3%3,4%---
Altres vies  0%0%-1,8%-
Nota Accés 5-6  17,9%13,8%9%8,9%-
6-7  31,3%32,8%19,4%17,9%-
7-8  16,4%17,2%26,9%17,9%-
8-9  9%19%17,9%25%-
>9  25,4%17,2%26,9%30,4%-
Preferència 1a  --97%92,9%-
2a  --3%3,6%-
3a  ---1,8%-
4a  -----
5a  ---1,8%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  11111498
Homes  5548555157
Total  6659696065
Estudiantat TOTAL Dones  3746576047
Homes  246249243250249
Total  283295300310296
EETC  239,3240,5231260,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.35914.43013.859,515.638,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.05512.52212.272,514.108,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.9441.5181.141,51.141,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  289,5315294199,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  70,575151,5189-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,748,946,450,4-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6964666757
% Aptes FI tp  27,5%35,4%47%53,7%38,6%
% Aptes FI tp+1  47,8%46,2%36,4%34,3%ND
% No Aptes 1r  5,8%12,3%3%4,5%5,3%
% No Aptes FI  11,6%4,6%4,6%1,5%ND
Altres (2)  7,2%1,5%9,1%6%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  84%85,2%82,9%88%87,6%
Taxa de rendiment (%)  82%78,4%79%83,3%84%
Taxa d'abandonament (%)  -24,2%19,7%25,8%30,8%
Taxa de graduació (%)  -24,2%36,6%56,1%42,3%
Taxa d'eficicència (%)  94,8%95%91,2%90,7%90,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  248216
Homes  1215473843
Total  1419554059
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1720202524
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 34412
No Doctor  54433
Lectors  Doctor -1-12
Associats  Doctor 237813
No Doctor  1211101513
Altres  Doctor 2222-
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,7%44%41,4%39,5%44,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7%8,6%10,5%2,3%3,4%
No Doctor  14,5%11,5%7,5%6,7%8,4%
Lectors  Doctor -2,4%-3%3,6%
Associats  Doctor 3,4%3,6%14,7%18,8%21,4%
No Doctor  27,6%26%21,6%23,2%18,5%
Altres  Doctor 2,8%3,9%4,4%6,4%-
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  33,8%33,5%36,2%45,1%43,5%
Tram VIU  61%54,9%60,5%48,7%54,9%
Tram NO VIU  5,2%11,6%3,3%6,2%1,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  61,5%60,1%61,2%70%67,4%
Tram VIU  26,2%27,7%26%19%29,5%
Tram NO VIU  12,3%12,2%12,8%11%3,1%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,135,1%3,341,6%3,450,1%3,443,2%3,547,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,527,1%3,638,4%3,642,7%3,738,4%3,842,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  513%2,124,1%52,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,7100%4,9100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  412,5%3,333,3%3,815%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%12,5%65%31,5%100%15%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%12,5%45%24,1%66,7%15%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,978,6%4,972,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  78,6%100%90,9%100%76,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%45,5%100%46,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,578,6%4,1100%4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,778,6%2,5100%2,8100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament