UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  115%120%103,3%106,7%95%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  538,3%548,3%480%465%480%
Nota de tall (assignació juliol)  5,46555,1
Via Accés  PAU o assimilats  69%76,1%78,6%88,3%79,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,7%1,5%-1,7%1,6%
CFGS o assimilats  13,8%11,9%8,9%8,3%6,4%
PAU amb carrera començada  12,1%10,4%10,7%1,7%9,5%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,4%---3,2%
Altres vies  0%-1,8%--
Nota Accés 5-6  13,8%9%8,9%11,7%17,5%
6-7  32,8%19,4%17,9%13,3%20,6%
7-8  17,2%26,9%17,9%23,3%25,4%
8-9  19%17,9%25%15%14,3%
>9  17,2%26,9%30,4%36,7%22,2%
Preferència 1a  -97%92,9%91,7%88,9%
2a  -3%3,6%8,3%9,5%
3a  --1,8%--
4a  ----1,6%
5a  --1,8%--
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  111410912
Homes  4855606563
Total  5969707475
Estudiantat TOTAL Dones  4657635050
Homes  249243251270264
Total  295300314320314
EETC  240,5231251,5247261,3
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.43013.859,515.090,514.82115.675
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.52212.272,513.61913.42313.645,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.5181.141,51.084,51.1851.633,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  315294183150258
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  75151,520463138
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,946,448,146,349,9
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6466675761
% Aptes FI tp  35,4%47%53,7%38,6%39,3%
% Aptes FI tp+1  46,2%36,4%34,3%36,8%44,3%
% No Aptes 1r  12,3%3%4,5%5,3%8,2%
% No Aptes FI  4,6%4,6%1,5%8,8%-
Altres (2)  1,5%9,1%6%10,5%8,2%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  85,2%82,9%88%88,6%87,3%
Taxa de rendiment (%)  78,4%79%83,3%85%82,9%
Taxa d'abandonament (%)  24,2%19,7%25,8%30,8%20%
Taxa de graduació (%)  24,2%36,6%56,1%43,6%46,2%
Taxa d'eficicència (%)  95%91,2%90,7%90,6%87,3%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  4831610
Homes  1547384351
Total  1955415961
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2020252427
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44122
No Doctor  44335
Lectors  Doctor 1-123
Associats  Doctor 3781314
No Doctor  1110151314
Altres  Doctor 222--
No Doctor  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44%41,4%39,5%44,6%45,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,6%10,5%2,3%3,4%3,5%
No Doctor  11,5%7,5%6,7%8,4%8,7%
Lectors  Doctor 2,4%-3%3,6%2,6%
Associats  Doctor 3,6%14,7%18,8%21,4%23,7%
No Doctor  26%21,6%23,2%18,5%15,7%
Altres  Doctor 3,9%4,4%6,4%--
No Doctor  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  33,5%36,2%45,1%43,5%42%
Tram VIU  54,9%60,5%48,7%54,9%55,2%
Tram NO VIU  11,6%3,3%6,2%1,6%2,8%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,1%61,2%70%67,4%65,4%
Tram VIU  27,7%26%19%29,5%32,6%
Tram NO VIU  12,2%12,8%11%3,1%2,1%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,341,6%3,450,1%3,443,2%3,547,3%3,444,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,638,4%3,642,7%3,738,4%3,842,6%3,839,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  52,5%3,412,7%3,56,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,9100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,815%3,620%3,613,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%15%81,8%20%75%13,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%15%72,7%20%75%13,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,978,6%4,972,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  78,6%100%90,9%100%76,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%45,5%100%46,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,578,6%4,1100%4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,778,6%2,5100%2,8100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • En els indicadors de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES no s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes.
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament