UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  106,7%95%85%103,3%118,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  465%480%555%585%816,7%
Nota de tall (assignació juliol)  55,166,97,7
Via Accés  PAU o assimilats  88,3%79,4%68,8%85,5%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,7%1,6%-1,6%-
CFGS o assimilats  8,3%6,4%16,4%4,8%-
PAU amb carrera començada  1,7%9,5%14,8%6,4%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -3,2%---
Altres vies  ---1,6%-
Nota Accés 5-6  11,7%17,5%4,9%--
6-7  13,3%20,6%23%8,1%-
7-8  23,3%25,4%18%24,2%-
8-9  15%14,3%13,1%17,7%-
>9  36,7%22,2%41%48,4%-
Preferència 1a  91,7%88,9%83,6%86,9%-
2a  8,3%9,5%9,8%8,2%-
3a  --3,3%--
4a  -1,6%1,6%3,3%-
5a  --1,6%--
6a  ---1,6%-
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  9121010-
Homes  65635857-
Total  74756867-
Estudiantat TOTAL Dones  50505750-
Homes  270264263249-
Total  320314320299-
EETC  247246,8252,5258,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.82114.80515.15015.490,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.42312.90913.681,513.713-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.1851.509937,51.459,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  150249337,5157,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  63138193,5160,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,348,247,351,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6757616460
% Aptes FI tp  53,7%38,6%36,1%59,4%38,3%
% Aptes FI tp+1  34,3%36,8%36,1%21,9%-
% No Aptes 1r  4,5%5,3%8,2%6,2%11,7%
% No Aptes FI  1,5%8,8%4,9%--
Altres (2)  6%10,5%14,8%12,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88%88,6%87,3%89,7%87,8%
Taxa de rendiment (%)  83,3%85%82,9%85,7%82,6%
Taxa d'abandonament (%)  19,4%30,8%20%19,3%16,9%
Taxa de graduació (%)  58,1%43,6%46,2%42,1%58,5%
Taxa d'eficicència (%)  90,8%90,6%87,3%89,9%89,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  31610513
Homes  3843514644
Total  4159615157
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 25272824-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2212-
No Doctor  3543-
Lectors  Doctor 3343-
Associats  Doctor 12141213-
No Doctor  13141820-
Altres  Doctor -----
No Doctor  --11-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 47,6%46,4%45,8%41,7%38,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,1%3,2%3,5%1,5%3,5%
No Doctor  6,4%7,9%8,7%8,4%6,4%
Lectors  Doctor 5,9%4,5%2,6%5,9%4%
Associats  Doctor 23,1%20,8%23,7%22,6%19,1%
No Doctor  14,9%17,2%15,7%19,2%25,9%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ---0,5%1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  43,9%42,5%42%47,4%51,8%
Tram VIU  49,3%55,1%55,2%49,8%44,7%
Tram NO VIU  6,8%2,4%2,8%2,8%3,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67,9%64,8%65,4%67,7%73,2%
Tram VIU  19,9%30,4%32,6%27,8%22,9%
Tram NO VIU  12,3%4,8%2,1%4,4%3,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,3%3,444,4%3,548,3%3,437,6%3,536,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,842,6%3,839,9%3,638,2%3,728,3%3,629,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,56,6%1,714,6%1,817%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4100%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,613,1%2,522,9%3,620,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%13,1%63,6%22,9%72,7%20,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%13,1%27,3%22,9%36,4%20,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,9%100%76,7%100%82,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%46,4%100%52,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,1100%4,6100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,5100%2,8100%2,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).